belépés | regisztráció RSS

Korábbi számok Elküld Nyomtat Teljesség

Koczor Tamás

A keresztyénség első halottjai

Pénzügyi (ön)gyilkosság az ősgyülekezetben?

Azért ott nagyon komoly pénzek forogtak ám! A pünkösd után alakuló keresztyén gyülekezet nagy vagyon kezelőjévé lett hirtelen. Az ezzel a korral foglalkozó szakértők elmondják azt, hogy volt olyan gyülekezet, amely 700 özvegyet tartott fenn anyagilag.  Könnyen lehet, hogy a hamis sáfárról szóló jézusi példázat zárómondatai, miszerint „Szerezzetek magatoknak barátokat a hamis mammonnal, hogy amikor elfogy, befogadjanak titeket az örök hajlékokba. Aki hű a kevesen, a sokon is hű az, és aki a kevesen hamis, a sokon is hamis az. Ha tehát a hamis mammonon nem voltatok hűek, ki bízza rátok az igazit?” (Lk 16.9-11) arra vonatkozott, hogy a gazdasági segítségnyújtás eszközével sokan váltak keresztyénné, és ezt a pénz kezelőinek ki kellett használnia. Az sem lehetetlen, hogy az első keresztyénüldözések indítékai között szerepelt az is, hogy az első gyülekezetek a kor „bankjai” lehettek.
Mindez nagyon is elképzelhető, ha az Anániásról és Szafiráról szóló történetet olvassuk.
Egy ember, név szerint Anániás, feleségével, Szafirával együtt eladott egy birtokot, és árából feleségének tudtával félretett magának, egy részét pedig elvitte, és az apostolok lába elé tette.   Péter azonban így szólt: „Anániás, miért szállta meg a Sátán a szívedet, hogy hazudj a Szentléleknek, és félretegyél magadnak a föld árából? Ha megmaradt volna, nem neked maradt volna-e meg, és miután eladtad, nem te rendelkeztél-e az árával? Mi indította szívedet ilyen cselekedetre? Nem embereknek hazudtál, hanem az Istennek." (ApCsel 5.1-11)  
Fontos megismételni, hogy az adakozás teljesen önkéntes volt. Megtehették volna, hogy eladják a földjüket, egy részét odaadják, egy másik részét megtartják. Megtehették volna, hogy nem adnak semmit.

 

Mekkora összegről volt szó? 

Lehetne azt mondani, hogy egy föld ára még napjainkban sem egyértelmű, hiszen függ a méretétől, a helyétől, a minőségétől, az aktuális árfolyamtól. Ma egy közepes telek ára úgy kétmillió forint körül van, nagy eltérésekkel.
Vehetjük azt is, hogy Júdás 30 ezüstjéért is lehetett egy földet venni akkoriban azon a vidéken (Máté 27.7), s az csak félkilónyi ezüst volt. Ennek az ára ma olyan száz-százötvenezer forint körüli érték. Ennyiért most nem lehetne földet venni, vagy csak valami nagyon rosszat. A pénzek értéke annyira bizonytalan ilyen távolságból, hogy elsősorban a vásárlóerejét vagy az ezüsttartalmát lehet összehasonlítani. Mivel ezek között itt hatalmas eltérés mutatkozik, továbbra is tanácstalanok vagyunk.
Számolhatunk akármelyik esettel, mindenképpen nagy összegről van szó. Néha szeretnénk, ha valaki befordulna a gyülekezetünk pénztárába egy százezres tétellel. Anániás és Szafira – még ha a felét csalták is le – mindenképpen nagy összeggel adakoztak.

 

A hazugság indítéka 

Van egy fontos szempont, amit ennél a történetnél gyakran elfelejtenek. Az előzményben ezt olvassuk:
Nem volt közöttük egyetlen szűkölködő sem, mert akiknek földjük vagy házuk volt, eladták azokat, az eladott javak árát pedig elhozták, és letették az apostolok lába elé, azután szétosztották mindenkinek úgy, ahogyan szüksége volt rá. József például, akinek az apostolok a Barnabás melléknevet adták, ami azt jelenti: Vigasztalás fia, egy ciprusi származású lévita, mivel földje volt, szintén eladta, elhozta a pénzt, és letette az apostolok lába elé. (ApCsel 4.34-37)
Az önkéntesség mellett tehát igaz az, hogy aki nagy adományt adott, annak megnőtt a tisztessége. Ez érthető is volt. Tudta ezt Anániás és Szafira is. Érdekes mozzanata tárul elénk a kezdeti gyülekezet olykor elfeledett emberi motívumainak. A házaspár tiszteletreméltó szeretetett volna lenni.
Ez az a pont, ami mostani teológiai elmélkedésünk sarokpontja.

 

Jókedvű adakozás 

Az adakozás kezdettől fogva megjelenik Isten népének életében. Mindig figyeltek arra, hogy ennek ne legyen más motívuma, mint az az odaszánás, hogy valaki szeretné a készségét megmutatni Isten ügye iránt. Az Ószövetségben a szent sátorra való adakozásnál többször is megjelenik ez a forma: „akiket a szívük arra indított”. Jézus a Hegyi beszédben figyelmeztet, hogy az adakozás nem lehet mutatvánnyá (Mt 6.1-4). Pál a korinthusi gyülekezetnek arról ír, hogy csak a jókedvű adakozás ér valamit (2Kor 9.7)
Ez az egyértelműség egyidejűleg tiltakozik minden más motívum ellen. Nem szabad azért adni, hogy tiszteletet vagy pozíciót szerezzen valaki. Lehet, hogy egy közösség logikája automatikusan megteremti ezt a tiszteletet, de az adakozásnak nem lehet ez a célja.  Anániás és Szafira számára pedig éppen ez válik motívummá.

 

Radikális büntetés 

Őszintén szánom ezt az esendő házaspárt. Túlzásnak is érzem, ami történik velük.
Amint meghallotta Anániás ezeket a szavakat, összeesett és meghalt. Erre nagy félelem szállta meg mindazokat, akik ezt hallották. Az ifjak pedig felálltak és betakarták őt, majd kivitték és eltemették. Mintegy három óra múlva a felesége is bement, mit sem tudva a történtekről. Péter megkérdezte tőle: „Mondd meg nekem, ennyiért adtátok-e el a földet?” Ő így felelt: „Úgy van, ennyiért.” Péter erre így szólt hozzá: „Miért egyeztetek meg abban, hogy megkísértitek az Úr Lelkét? Íme, azok, akik a férjedet eltemették, az ajtó előtt állnak, és kivisznek téged.” Az asszony pedig azonnal összeesett a lába előtt, és meghalt. Amikor bejöttek az ifjak, halva találták, kivitték őt is, és eltemették a férje mellé. Erre nagy félelem szállta meg az egész gyülekezetet és mindazokat, akik hallották ezeket.
Nem Péter öli meg Anániást. Szembesül az igazsággal és belehal. Nevezhetjük Isten-ítéletnek is. Sokan párhuzamba hozzák Józsué honfoglalásának azzal a történetével, amikor egy ember csalása miatt veszítenek csatákat, és ez az ember rettenetesen megbűnhődik. (Józs 7) Érdekes lenne ebben a párhuzamban végiggondolni a történetet. Az útkeresések mindig követelnek áldozatot, ami jellé válik.
Péter az asszonyt sem öli meg. Csak azt mondja, hogy kiviszik őt a férje holttestéhez. Ebben nincs benne az, hogy holtan.
A félelem, ami a gyülekezetben támad, viszont jogos. A döntéseknek jelentősége van, ezekben olykor legyilkoljuk saját életünket. A hamis szándékok megbosszulhatják magukat. A kontrasztok megnőnek Isten közelében. A szent egyértelműségén összetörik profán hamisságunk.

Hozzászólások

Jelenleg nincsenek hozzászólások.


Bejelentkezés után Te is hozzászólhatsz!

BEJELENTKEZÉS  REGISZTRÁCIÓ

További cikkek:
2020. október 30., péntek,
Alfonz napja van.
Tartalom
Vezércikk

Bölcsföldi András
Idegesítő szeretet
Minden határon túl vagy éppen minden igényt alulmúlva

Felszín

Jakus Ágnes
„Tisztítsd meg…”
Hozzá lehet szokni a rendben tartáshoz és az elhanyagoláshoz is

Nagy Zsuzsanna
Megtartani az életet a csodának
Egy orvos álmatlan éjszakái

Erbach Viola
Életünk három legfontosabb szava
Igen vagy nem? Talán…?

Magasság

Székely Tamás
Ki hazudik nekünk a legtöbbet – talán mi magunk?
Önámítások, amelyeket legyőzhetünk

Miklya Zsolt
Túlontúl-mesék és ördögi körök
Kegyetlen mesék, kegyelmes Isten

Mélység

Bella Péter
Dimenzió-kereső
Böjt utáni önreflexió

Miklya Luzsányi Mónika
Továbbálmodott világ
A fantáziamese, füllentés, hazugság, átverés

Szakács Gergely
Az igazmondás szabaddá tesz
A Hanta boy tanulsága

Kedvek Vera
Münchausen-szindróma és társai
A törődés és a figyelem hiánya megbetegíthet

Teljesség

Koczor Tamás
A keresztyénség első halottjai
Pénzügyi (ön)gyilkosság az ősgyülekezetben?

Tóth Sára
Kereszt – a másság drámája
„Az egymással való közösség, a találkozás eleve áldozatra épül.”

Réz-Nagy Zoltán
A füstölgő mécsest kioltják?
A hit krízise nem ateizmus

Üzenet

B. Tóth Klára
Hímes Húsvét
Pop és antik értelmezés és ábrázolás

Szakács Gergely
Én védem magam
Istenismerettel és emberismerettel gyógyuló sebek

Pete Violetta
Igazság és szeretet mérlegén
Merre boruljon a protokoll?

Áthallások

Miklya Luzsányi Mónika
Változó előjelek
Egy jobb világ.Vagy: A gyűlölet? Susanne Bier Oscar-díjas filmje

Hancsók Barnabás
Köszönjük, hogy rágyújtott!
„A szó veszélyes fegyver”

Riport

Kojsza Péter
Konfliktuskezelés keresztyén módra
Megbékélés és a békéltetés tudománya

Kojsza Péter
Egy emberért is megéri!
Úgy érkezett, hogy már nem volt vesztenivalója

Kitekintés

Pete Violetta
Félreértett jelek
Kegyes hazugságtól a teljes őrületig, avagy így szeretnek a nők

Dobóczky László
Ígérem, nem halok meg
„Mardos belülről a gondolat, hogy mit csináltam rosszul…”

Látogatóink száma a mai napon: 289
Összes látogatónk 2000. november 01. óta : 47838375

Copyright © 2009 Közös(s)Ég Magazin, Minden jog fenntartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat