belépés | regisztráció RSS

Korábbi számok Elküld Nyomtat Üzenet

Géczy Katalin

Vagy – vagy

Élet, vagy halál van a szemében?

"A semmi ágán ül szivem,
kis teste hangtalan vacog,
köréje gyűlnek szeliden
s nézik, nézik a csillagok."

József Attila: Reménytelenül

Vajon aki a szemembe néz, élő vagy halott? Mit akarnak ezzel a kérdéssel?
Vajon ez az ember élő vagy halott? Ezt pontosan el lehet dönteni.
Bár a fiam szerint esetleg van átmenet is: a zombi.
Eddig úgy tudtam, hogy valaki vagy élő, vagy halott. Ennek a két állapotnak meglehetősen pontos kritériumai vannak.
De – ha nem a fiam által kedvelt sci-fi terminológiának engedek is – létezik másfajta kritérium is: „Az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy.” (Jelenések 3,1)
A szemébe nézek és már repít is magával a belőle áradó öröm és tűz. A szemébe nézek és hangtalan kétségbeesés markol belém. A másik szemébe nézni: a lélek megrablása némely kultúrában. Máshol a tisztelet és figyelem jelzése.
A szemébe nézek: élő vagy halott.


Mitől élő? Hol van a forrása az örömnek, a vágynak, az akaratnak, az indulatnak, az érdeklődésnek, az odaadásnak?
A Szentírás egészen rendkívüli dolgot állít: „És formálta vala az Úr Isten az embert a földnek porából, és lehellett vala az ő orrába életnek lehelletét. Így lőn az ember élő lélekké.” (I.Mózes 2,7) Így tehát van bennünk valamiféle isteni lehellet, amelytől élő lélekké lettünk. Nyelvünkben sok kapcsolódó kifejezésben jelenik meg ez a gondolat: isteni szikra, ihlet, az égiek csókja.
Amikor az ember Isten közelében van, különösen mozdul benne az élő lélek. Kedves barátom az imádság hatására a Lélektől ihletett üzenethordozóvá, megértő, meghallgató embertárssá válik, érzékennyé mások lelki szükségei iránt. A próféta számára az üzenet átadása elviselhetetlenül sürgős és fontos feladattá nőtt, amely szinte perzselte, égette belül. A művészi alkotás ajándékával megáldott emberek pedig egyszeriben tudják, érzik, mi a mű, és hogyan kell végleges formába önteni. Sztravinszkij nagy zeneművek alkotása közben kimerítő harcot folytatott azért, hogy pontosan adja vissza a felismert zenei üzenetet. Egy-egy alkotás sokak szerint bármely más formában is létrejöhetne, hogy a szavak vagy hangok hogyan követik egymást, akár a véletlen következménye is lehet. De ez óriási tévedés. Az alkotó ember küzd a szavakkal, vonalakkal, színekkel, dallamtöredékekkel, harmóniákkal és formákkal, és addig küzd, amíg nem tudja, hogy megtalálta a végleges és pontos leírását a műnek. Sztravinszkij alkotómunkáját Eric Walter White egy hegedűművész beszámolója alapján így írta le: Dushkint eleinte meglepte, milyen lassan halad a komponálás folyamata. Látta Stravinskyt a zongoránál, „nagyfokú koncentrációban, amint hörögve, erőlködve keresgélte a hangokat és akkordokat, amelyeket láthatólag hallott.” Amikor természetellenesen lassan haladt a munka, hallotta a zaklatott komponista beszédét a hit szükségességéről. Emlékezett, amint Stravinsky azt mondta: „Hinni kell. Amikor fiatalabb voltam, és a gondolatok nem jöttek, kétségbeestem, és úgy éreztem, hogy mindennek vége. De most hiszek, és tudom, jönnek majd a gondolatok. A gyötrelmes várakozás az ár, amelyet fizetnünk kell.” És egyszer, Stravinsky kertjében sétálgatva, a zeneszerző bizalmába avatta: „Az első gondolatok nagyon fontosak: Istentől jönnek. És ha annyi munka és munka után visszatérek ezekhez a gondolatokhoz, akkor tudom, hogy jók.
Sztravinszkij lelki életéről keveset tudunk, de az alkotást elindító gondolatok őt is megszólították és cselekvésre késztették. Lehet az alkotás gyötrelem, kemény munka, de végül határtalan az öröm. Lehet, hogy Isten szavának engedni kényelmetlen, fárasztó küzdelem, de mindennél nagyobb belső gazdagsággal ajándékoz meg, és megajándékoz az egyetlen eséllyel arra, hogy élő emberek legyünk.

Isten szavára elindulni élet vagy halál kérdése. Mózesnek emberfeletti feladatot adott a Mindenható. Ő így próbált ellenkezni: „Kicsoda vagyok én, hogy elmenjek a Fáraóhoz és kihozzam Izráel fiait Egyiptomból? És felele: Én veled leszek!” Úgy tűnik, nincs kibúvó. Vagy talán mégis? „Ímé, én elmegyek az Izráel fiaihoz és ezt mondom nékik: a ti atyáitok Istene küldött engem tihozzátok: ha azt mondják nékem: Mi a neve? mit mondjak nékik? És monda Isten Mózesnek: VAGYOK AKI VAGYOK. És monda: Így szólj az Izrael fiaihoz: A VAGYOK küldött engem tihozzátok.” (II.Mózes 3,13-14)
Az élő lelket belém lehellő VAGYOK szólít. Megszólít, megmozdít, elindít, lelkesít, bátorít… Vajon megszólalok, elindulok, lelkesedem… ?
Élő vagyok vagy halott?


Vagy - vagy

A semmi ágán kapaszkodó, idegenbe vágyó szempár néz hidegen
Benne látom távolodó, a percnyi létben felolvadó önmagam

Vagy vagyok az élő – vagy vagyok a holt
Vagy vagyok a tenger – vagy akit partra dobott
Vagy vagyok a tér – vagy vagyok a pont
Ami véget ér – VAGYOK AKI VAGYOK
Az nem én vagyok! - VAGYOK AKI VAGYOK
Az nem én vagyok! - VAGYOK AKI VAGYOK

Villanásnyi lelket idéz ez a tegnaptól már halálra kész önarckép
Benne ég egy isteni Szó, akarat, egy szikra, ki tudja, honnan való

Vagy vagyok az ember – vagy vagyok a holt
Vagy vagyok a tenger – vagy akit partra dobott
Vagy vagyok a tér – vagy vagyok a pont
Ami véget ér – VAGYOK AKI VAGYOK
Az nem én vagyok! - VAGYOK AKI VAGYOK
Az nem én vagyok! - VAGYOK AKI VAGYOK

Szólj hát végre a fiakhoz: Vagyok, aki vagyok – ez a nevem,
Mindig, mindig és mindörökké e nemzetségben emlékezetem…
Gyűjtsd hát egybe a véneket és mondjad nekik: a Vagyok küldött,
És kiviszlek titeket a nyomorúságból, Egyiptomból, a szolgaságból…
Szólj hát végre a fiakhoz: a Vagyok küldött – ez a nevem,
Mert én vagyok a feltámadás, aki Bennem hisz, ha meghal is él!
VAGYOK AKI VAGYOK – ez a nevem…
VAGYOK AKI VAGYOK – ez a nevem…

Vagy vagyok az élő – vagy vagyok a holt
Vagy vagyok a tenger – vagy akit partra dobott
Vagy vagyok a tér – vagy vagyok a pont
Ami véget nem ér – VAGYOK AKI VAGYOK

Hozzászólások

Jelenleg nincsenek hozzászólások.


Bejelentkezés után Te is hozzászólhatsz!

BEJELENTKEZÉS  REGISZTRÁCIÓ

További cikkek:
2021. január 15., péntek,
Lóránt , Lóránd napja van.
Tartalom
Vezércikk

Bella Péter
Életművészet
Foglalkozása: egy Istenarc hordozása

Gondolkorzó

Pete Violetta
Hangos-e a Szentlélek?
Betöltekezés, de hogyan...?

Hozzászólás:
Hangos vagy csendes?
Az újonnan jövő áramlatok tükröt tartanak a történelmi egyházaknak

Hozzászólás:
Ahol én tartok hitbeli utamon
Csend és mély belső nyugalom a félelem helyett

Hozzászólás:
Karizompacsirta vagy csak pacsirta, esetleg szellemi bicepszbajnok? De lehet, hogy nekik van igazuk?
„ha elítéled az egészet, lehet, hogy azt is elítéled, amit valóban Isten cselekszik"

Hozzászólás:
A keskeny út: senkinek sincs igaza
Nem nyilvános a Szentlélek

Hozzászólás:
Gyümölcsökből lehet megismerni a fát
Isten bármikor újra megteheti

Hozzászólás:
Egy lelkész édesanya útkeresése
Vissza a lelkészgyermekek témájához...

Felszín

Süll Mária
"All those things"
Dominancia harc a dolgaimmal

Hajdúné Tóth Lívia
Hahó, Isten!
Csak te intézheted el... hogy talán én is...

Jéger-Pete Renáta
Inspirált business világ
Lehet-e az Úrnak terve Bill Gates-sel, és a Facebookkal?

Magasság

Nagy Dávid
Arany ajtókitámasztó
Kísérlet filozófiára

Réz-Nagy Zoltán
Az ihletettség csapdájában
Fordítási variációk egy témára: A teljes írás Istentől ihletett, vagy minden írás Istentől ihletett?

Turcsik Ferenc
Homo analiticus
A boldogság útját kereső

Tóth Sára
Múzsa és Szentlélek
- a világi és szent „ihletről"

Gueth Péter
Művészet és teljesség
A történelem véget ért, az események láncolatának ismerete már nem jelent kapaszkodót a valóságba való visszataláláshoz.

Mélység

Nagy László
Dr. Happyvel pünkösd felé
Akkor és most - elrendelt önmagunk keresésének útján

Teljesség

Szabó István
A Szentlélek ádventje
Túlcsorduló isteni szeretet haszon élvezői - mi

Pete Violetta
A Szentlélek ígérete a fogságban
Megelevenítő erő a pusztában

Szabó István
Erő a tanúskodás szolgálatához
Pünkösd ünnepére

Üzenet

Faragó Dávid
Az Öt Érzék Lelke
Igenis megfogható

Géczy Katalin
Vagy – vagy
Élet, vagy halál van a szemében?

Áthallások

Rácz Róbert
A tizedik
Homo renatus - az újjá született ember

Bölcsföldi András
Hetvenhétből hét
Novellákkal bejárt lelki úton zötyög a megértés szekere

Riport

Szerkesztő
Fogadd el a szeretetet
– Virtuális ölelés Simon Andrástól

Szerkesztő
Mátrix-beszélgetések
Egy új út a közösség teremtésre és a keresztény üzenet meghallásához

Miklya Luzsányi Mónika
Illatfelhők
Egy parfümőr vallomása a komponálás rejtelmeiről

Szerkesztő
Felfelé néző élet
- a parlamentben

Kitekintés

Békési Sándor
A méltóság misztériuma
„Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre"

Jéger-Pete Renáta
Indíttatás a segítségre
Szeretethíd - légy két napra önkéntes!

Rusznák Emese
Ötletmustra
Csapatban minden sokkal jobb, főleg, ha egy jó ötlet is adódik

Jeney Edit
Csíksomlyó
Ahol az erőtér hat az életre

Miklya Luzsányi Mónika
Hamuban sült pogácsa és extrudált kenyér
(Instant) megoldások gyermeink tarisznyájába

Látogatóink száma a mai napon: 5358
Összes látogatónk 2000. november 01. óta : 48341014

Copyright © 2009 Közös(s)Ég Magazin, Minden jog fenntartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat