belépés | regisztráció RSS

Korábbi számok Elküld Nyomtat Üzenet

Fodorné Ablonczy Margit

Vallomás a rossz útról

Beszélni kell, hogy más elkerülje

Életem egyik meghatározó tanúságtétele sok évvel ezelőtt hangzott el, melyet egy akkor 70 éves férfinek mondott el egy kortársa, mintegy születésnapi köszöntésül.
Nem kérték fel rá, s nem is volt benne a köszöntők sorában, csak a maga szelíd szerénységével felállt a végén, s akkor minden figyelem a magas férfire irányult.
Tanúságot tett róla, hogy a 70 éves férfi áldott embere Istennek, mert íme, szerettei, tisztelői körében ünnepelheti ezt a jeles napot. Ahol a társadalmi megbecsülés, a világi vezetők köszöntése is elhangozhatott...

Felemlegette ifjúkorukat, amikor együtt álmodtak és gondolkodtak az életről, amikor nagy terveik voltak a művelt keresztyénségről. Hogy ők lesznek azok, akik szellemi műhelyként őrzik a tudást, s vezetnek másokat is az általuk megértett igazságra.
Ám az útjuk egy ponton kettévált, s a tanúskodó férfi hangja elcsendesedett, mert bocsánatot kellett kérnie az ünneplettől. Hogy akkor és ott nem hallgatott rá, nem hitte el, hogy több az evangéliumot hirdetni, mint szellemi nagysággá nőni, vezetővé válni, doktorátussal az emberiség előbbre jutását segíteni.
S azért kért bocsánatot, mert ezt nem csupán nem hitte el, hanem folyamatosan megkérdőjelezte a másik útját, míg ő maga haladt előbbre a saját lépcsőfokain egyre magasabbra. S a másik látszólag nem tett mást, csak visszavonult a tudományos élettől, hogy egyszerű emberek között szolgáljon, hogy nevelje számos gyermekét, s hallgassa gyülekezetének búját-baját.
Ő, a tanú, aki magas helyeken járhatott, aki folyamatosan a szellemi élet csúcsait kereshette, 70 éves korára elveszítette eszméinek vonzását, s nem talált tanítványokra. Családjában is sok tragédiát élt meg, s szomorúan kellett a saját születésnapján számot vetnie életével, tetteivel - vajon mi lett az álmaiból.
Az ünnepeltet azonban szerető család, s szerető közösség vette körül, számos tanítvánnyal, mert az az egyszerű üzenet, amit szeretete közvetített, mindenkinek érthető s megvalósítható volt.
Körülnézett mondanivalója végén, s azt mondta: „Azért álltam most fel, s mondtam el ezeket, mert sok itt a fiatal. S lehetnek olyanok, akik hasonlóképpen gondolkodnak, mint én valamikor. Kérlek benneteket, nézzétek meg az életünket, s vegyetek példát, hogy mi az igazi érték!"
Az ünnepelt a tanúságtevő által olyat élhetett át, ami keveseknek adatik meg: az elégtételt, hogy érdemes volt elhalt búzamaggá válni, mert így meghozta a maga kalászait...

Ifjú emberként, aki akkor még szintén világmegváltó tervek sodrásában, s a szellemi élet vonzásában kerestem utamat, nagy döntést hoztam: az emberi eszmék - emberi utak, nekem nem ilyet kell követnem. Akkor értettem meg, hogy Jézusnak is milyen nehéz lehetett korának vezetői előtt „csak" az evangéliumot hirdetni, a társadalmi Messiás szerepét nem vállalva...
Egyetlen parancs van: szeress! A többi gondolat, ismeret, eszme csak akkor ér valamit, ha ennek a parancsnak szolgálatában áll. Ha a tanulásból tanítvánnyá válás, tanúvá-válás lesz, s az igazi szellemi kiváltság: Isten szeretetéről bizonyságot tenni. Minden más velünk együtt lesz porrá...

Hozzászólások

Jelenleg nincsenek hozzászólások.


Bejelentkezés után Te is hozzászólhatsz!

BEJELENTKEZÉS  REGISZTRÁCIÓ

További cikkek:
2021. január 24., vasárnap,
Timót napja van.
Tartalom
Vezércikk

Szabados Tamás
„Hamis tanúbizonyságot ne tégy"
A külvilágot pedig - eddig azt hittem - nem érdekli, milyen az Isten.

Gondolkorzó

Pete Violetta
Segítség, kinek higgyek?
A vádlottak padján Máté, Márk, Lukács és János evangélisták hamis tanúzás vádjával

Bolyki János
Védőbeszéd az evangélisták mellett
Mi értelme volna teljesen egyező beszámolóknak, hogyha több nézőpont is lehetséges?

Szerkesztő
Mi talán mindenre emlékezünk?
Empátiám a az elkövetőkkel szemben

Szerkesztő
Se elvenni, se hozzátenni!
Fontos az az ióta is!

Felszín

Miklya Luzsányi Mónika
Tanúk nélkül nincs házasság
Lezárul a kötelesség a kézjegyünkkel?

Gueth Péter
Kő mellé kenyér
Szikraként pattognak a szavak a szónok szájáról, a fülünkön be, majd onnan ki

Pete Violetta
Hallomásból vallomás
Amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg sem sejtett...

Magasság

Réz-Nagy Zoltán
Elvhű élet és ítélet
Marx, Engels, Mózes és Jézus Krisztus

Kósa Balázs
Paradoxonok márpedig vannak
Sokan hiszik, hogy az Istenre, hitünkre vonatkozó állítások egyértelműek és világosak, logikailag következetes rendszert alkotnak és azt is kell alkotniuk.

Turcsik Ferenc
Nesze semmi, fogd meg jól
Az idők változnak, de az ámítók és az igazak nem

Turcsik Ferenc
Egy régi per margójára
Van, hogy vesztesz és nyersz, és van, hogy nyersz és vesztesz...

Mélység

Nagy László
Miről tanúskodik az életünk?
Ha a minareteken és a Csillagok háborúján át vezet az út.

Nagy László
A hazugság - hamis tanúzás
Mi az a motiváció, ami tanúvá tesz, és ki az a Tanú, aki felfedi?

Teljesség

Faragó Dávid
Ecce Testes! - Íme, a Tanúk!
Ott állunk a tömegben és kiáltjuk: Barabbást!

Bölcsföldi András
A tanú - Örök parafrázis
Amikor NEM állítja meg az atya kezében a tőrt angyali szózat

Sáry Pál
Jézus pere
A jogrendszer amely lehetővé tette a keresztre küldeni

Üzenet

Rusznák Emese
Tanúim lesztek!
Találkozások Vele

Szűcs Balázs
Egy egész szappan
Robbantás helyett szolgálat: ez a tanúság.

Sümegi Nóra
Edi, tanú gáborok között
Nem baj, ha nem tud róla...

Fodorné Ablonczy Margit
Vallomás a rossz útról
Beszélni kell, hogy más elkerülje

Dobóczky László
Különös tárgyalás
Tanúskodás a kábítószer ellen

Áthallások

Tóth Sára
Gömbvillám a plafonon
Zsidó menekültből karmelita szerzetes

Szerkesztő
Valaki járt a templomban...
... de mit láttak a szemtanúk?

Jeney Edit
Ben Hur - Hiányérzet egy film kapcsán
Különvélemény

Riport

Szerkesztő
Végh Tamás a bizonyságtétel gyakorlatáról
Kívül menni a kerítésen és elérni az embereket az utcán

Miklya Luzsányi Mónika
Média - hatalom
Hogyan gondolnak a mai magyar keresztyén média képviselői?

Kitekintés

Jéger-Pete Renáta
Isten a focipályán
Kinek jár a hálaadás a góljainkkért?

Miklya Luzsányi Mónika
Vele szentül élek
Egészen addig, amíg egy szakmai konferencián nem találkoztam valakivel, aki...

Dr. Szathmáry Béla
Tanúbizonyítás az igazságszolgáltatásban
Mi a lehetősége, felelőssége és joga annak akit ma beidéznek a törvény elé?

Látogatóink száma a mai napon: 4544
Összes látogatónk 2000. november 01. óta : 48415029

Copyright © 2009 Közös(s)Ég Magazin, Minden jog fenntartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat