Nyomtat Elküld Olvasási nézet

E l ő a d á s o k

Tartalom:
************************************************
Kolossé 1,19-22
JÉZUS A MI BÉKESSÉGÜNK
János 15,1-3
JÉZUS AZ IGAZI
Jelenések 1, 4-5
KI AZ ELSŐ ÉLETEDBEN?
Lukács 16.19-23
AZ ELMARADT BŰNBÁNAT*************************************************

 

A BÉKESSÉGRŐL

Kolossé 1.19-22
"Mert tetszett az egész Teljességnek, hogy benne lakjék,
és hogy általa békéltessen meg önmagával mindent,
a földön és a mennyben, úgy, hogy békességet
szerzett a keresztfán kiontott vére által.
Titeket is, akik egykor Istentől elidegenedtek,
és ellenséges gondolkozásúak voltatok gonosz cselekedeteitek miatt,
most viszont megbékéltetett emberi testében, halála által,
hogy mint szenteket, hibátlanokat és feddhetetleneket
állítson majd színe elé."


Amióta az Úr Jézust követem, nekem mindig végtelen békességet ad az a tudat, hogy bárhol nyitjuk ki a Bibliát, Isten Igéje mindig az igazságot tárja elénk, melyre oda kell figyelni! Így van ez most is, amikor a békességről, a megbékéltetésről, mint az életünk kulcsfontosságú kérdéseiről szólhatok. Az alábbiak szerint gondolkodjunk el ezen a témán:
a) Korunk békétlenségének jellemzői
b) A megbékéltetés áldása, és a békességet nyert élet öröme
c) Az Élet Forrásánál
d) A békességszerző élet zavaró tényezői
e) Gyakorlati tanácsok a békesség evangéliumát hirdető, nemes harcban álló testvéreknek
f) A lelki bázisok fontossága
Isten szent igéje megszólít minket a Kolossé levél 1.19-22 szakaszból.


A felolvasott ige utolsó gondolatai aktualitását mi sem jellemzi jobban, mint hogy akár egy mai lapban is olvashattuk volna. Isten igéje ugyanis nem szépíti a rólunk alkotott képet, amikor ezt állítja: Az emberek Istentől:
* ELIDEGENEDETTEK
* ELLENSÉGES GONDOLKOZÁSÚAK
* GONOSZSÁGOT CSELEKVŐK
Ez tragikus! De hát miért van ez így? Azért halmozzunk napról-napra a bűnt, mert békétlen szívünkben állandó harcban állunk Istennel.
Sajnos korunk válságának egyik oka a békétlenség szomorú valósága. Ha az Isten nélkül élő ember számára idegen fogalom az Isten békessége, akkor önmaga próbál produkálni valamit, napi kompromisszumokat kötve a világgal azért, hogy egyáltalán létezni tudjon.

A békesség mindig is nagy értéknek számított, mégis ez ellen vétkezünk talán a legtöbbet.
Hiába beszélünk oly sokat: lelki, társadalmi vagy politikai békéről, ennek ellenére nem lett jobb a világunk, se békésebb. Mi magunkon is sokszor megdöbbenünk, hogy mennyire békétlenek, türelmetlenek, könyörtelenek tudunk lenni másokkal, de sokszor szeretteinkkel szemben, sőt még önmagunkkal szemben is. Tudjuk-e mi a békétlenségünk legfőbb oka? Az, hogy kizárjuk életünkből a Békesség Fejedelmét, Jézus Krisztust. Mert amíg a Békesség Fejedelmének ellenségei vagyunk, addig nem Isten fiainak, hanem a kárhozat fiainak neveztetünk!

a) KORUNK BÉKÉTLENSÉGÉNEK JELLEMZÉSE
A békesség hiányával kapcsolatban van egy félelmetes ige a Jeremiás könyve 6. részében. "Népem romlását úgy gyógyítják, hogy könnyelműen mondogatják: Békesség, békesség! - de nincs békesség-
Mert nincs békesség Isten nélkül! Helyette mi az, ami van?

1. Megbolydult, felfordult élet.
Ha Isten békessége nem kell, akkor marad az örökös nyugtalanság, az állandó felkorbácsolt életritmus, melyben peregnek napjaink, a sértések, bántások állandó feszültségével, a stressz, a zaklatottság nyomása alatt csak őrlődni lehet.
Találóan ír erről az állapotról Jevtusenko: A rohanás e kornak átka c versében:
"Ha mások testén át haladva, célod felé így törsz elő, -nem másra lépsz, mint önmagadra, s állj meg, te Istent feledő!- De nincs megállás, mert nincs békesség Isten nélkül!

2. Terméketlen, öncélú élet.
Ha Isten békessége nem kell, akkor marad az egocentrikus, magának való érzéketlen élet, Mely Isten számára üres, értéktelen, terméketlen, tartalmatlan, haszontalan és MEDDŐ! De sokan élnek így! Mert a békétlen ember soha nem éri utol önmagát. Soha nem jut munkája végére, mert önmagának él és már pihenni, megállni sem tud igazán, mert a soha nem elég filozófiájának örvénye húzza egyre lejjebb.
Mert nincs békesség Isten nélkül! Helyette mi az, ami van?

3. Letargikus élet.
Ha Isten békessége nem kell, akkor nem csoda a naponta tapasztalható lelki válság, érzelmi sivárság. Hazánkban a depresszió szinte már népbetegséggé vált. Mint ahogy a napokban egy orvosprofesszor mondta: " Nemcsak kormányválságban, gazdasági válságban, hanem lelki-erkölcsi válságban van országunk- Hát ide jutottunk! Persze istentelen gyógymód kínálatokban, pótszerekben éppen van elég! Az Isten nélkül élő hiszékeny ember ilyenkor kapkod fűhöz-fához s így teljes kiszolgáltatottságában szabad prédájává válik a világi kívánságoknak, gonosz szándékoknak. "A bűn kiteljesedve halált nemz-
Mert az Isten békességének hiányába bele lehet halni!
A Biblia szerint minden elkövetett bűnnek következménye van, mert a bűn zsoldja: halál! Nem lehet tehát senkinek békessége addig, míg a bűn kérdése nincs rendezve!
Isten nélkül veszélyes élni! Nélküle minden napunk úgy telik, hogy a bűn egyre csak gyűl, halmozódik, és egyre magasabbra torlódik fel bennünk!
Olyan ez, mint egy hatalmas völgyzáró duzzasztógát, melynek betonfalán a nagy nyomás következtében hajszálrepedések jelennek meg és már kezd átszivárogni a víz. Mindenki tisztában van vele, hogy ekkor már a legnagyobb őrültség volna azt takargatni, szépítgetni, kozmetikázni. Ekkor már csak egyet lehet tenni: MENEKÜLNI KELL!
Hogy bűneink árja el ne borítson minket, mi még odamenekülhetünk az egyetlen védett helyre, " az előttünk lévő reménységhez-( Zsidók 6,18) Jézus Krisztushoz!
NINCS MÁS MEGOLDÁS, ÉS NINCS MÁS MENEDÉK!
***

Igénk azt mondja: Ti is ilyenek voltatok!- Valóban csoda, hogy mi még élünk és itt lehetünk! Ez Isten nagy kegyelmének a jele! Bűnbánattal mi itt valamennyien elmondhatjuk:
Bocsásd meg Uram, hogy ez rám is igaz, hogy én is elidegenedett ember voltam, hogy én is ellenséges, gyűlölködő voltam veled szemben, hogy én is minden gonoszságra fogékony voltam. Mi lett volna velem nélküled? Köszönöm, hogy megmentettél!
***

b). A MEGBÉKÉLTETÉS ÁLDÁSA, ÉS A BÉKESSÉGET NYERT ÉLET ÖRÖME

JÉZUS KRISZTUS ÁLTAL DÖNTŐ, ÉS MINDEN TEKINTETBEN TELJES VÁLTOZÁS ÁLLT BE!
"Mert tetszett az egész Teljességnek, hogy benne lakjék, és hogy általa békéltessen meg önmagával mindent a földön és a menyben, úgy hogy békességet szerzett, a keresztfán kiontott vére által!- Kolossé 1,19
Igen, Ő szent vére által mentett meg!
- Most pedig Krisztus Jézusban ti, akik egykor "távol- voltatok, "közel- kerültetek a Krisztus vére által. Mert ő a mi békességünk...- Efezus 2.13-14
"Magára vette, szennyes ruhámat, megbékítette Isten Atyámat. Bűn büntetését kereszten értem, de eltörölte mind-mind a vétkem.- valljuk egyik énekünkben!
A keresztről, mint biztos menedékről szól Szikszai Béni bácsi: Irgalmas Megváltóm c. versében is:
Csak véred hullása, csak irgalmas Lényed lehet menedékem.
Sóvároglak Téged. Kínos keresztedben, bűn - tépte sebedben,
rejts el hű Megváltóm örök kegyelmedben!
Az Úr Jézus Krisztus, a Békesség fejedelme által Istentől készített megoldást kaptunk életünk minden bajára!

1. Helyreállította kapcsolatunkat az Atyával!
Jézus Krisztusnak a kereszten kiontatott vére által bűnbocsánatban részesültünk és a Benne való hit által befogadást nyertünk a mennyek országába. "Jézusnak, az Ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől.-1János 1,7 A kereszten meghozott áldozatával, olyan békességet szerzett, mely minden értelmet felülhalad, melyben megnyugszik a lélek, melyben eláll a vihar, lecsendesednek a hullámok, kisimulnak a ráncok, és minden elcsitul! "Békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek, de nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek és ne is féljen.-János.14,27

2. Élő reménységet adott, melyben gyümölcsöző életet élhetünk!
Jézus Krisztus vére által élő reménységet szerzett nekünk az üdvösségre, és a Benne való hit által életünk termővé válhatott a mennyek országa számára. Igen, az a szív, amely Istenért dobog, és Neki engedelmeskedik, az terem sok gyümölcsöt! "Isten országa olyan népnek adatik, amely megtermi annak gyümölcseit.- Máté 21,43

3. Olyan küldetést adott, melyben értelmet nyer az életünk!
Jézus Krisztus vére által, a legdrágább áron váltott meg minket a bűnből, elveszett állapotunkból, hiábavaló életünkből, a halálból, és a Benne való hit által küldetést, feladatokat kaptunk a mennyek országa hirdetésére. "Nem veszendő dolgokon ezüstön, vagy aranyon váltattatok meg atyáitoktól örökölt hiábavaló életmódotokból, hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtelen Báránynak, Krisztusnak a vérén.- 1Péter1,18-19
"Menjetek el tehát és tegyetek tanítványokká minden népeket.- Máté 28,19
"Felsaruzva lábaitokat a békesség evangéliuma hirdetésének készségével.- Efezus 6,15
***

C) AZ ÉLET FORRÁSÁNÁL

A legcsodálatosabb Istentől kapott lehetőségünk az, hogy akár ma is létrejöhet az állandó, meghitt, élő kapcsolat a Békesség fejedelmével, az Élet Forrásával, Jézus Krisztussal! Ezzel a képpel kapcsolatban van egy találó vers:
Conrad Ferdinand Meyer: A római kút c.verse: melyben három márványcsésze adja át egymásnak a forrásvizet.

Felszökken a víz, s átfolyik a márványcsésze öblibe,
Túlcsordul most a második, a vízét zuhogva önti le:
Megtölti ez a másikat, s már víz pezseg a mélyiben.
Mindegyik vesz, mindegyik ad, árad és pihen.

Igen, nekünk is ilyen őszinte természetességgel kellene mindig továbbadnunk, a mi drága Megváltónktól, Jézus Krisztustól kapott életmentő igét, mert Ő mondja:
"Aki hisz énbennem, ahogy az írás mondja, annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek- János 7,38
" Aki abból a vízből iszik, amit én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert örök életre buzgó víz forrásává lesz benne- János 4,14
Soha ne hagyjuk el az élő vizek forrását! Az éltető Igét, amit az Úrtól folyamatosan kapunk, szelídséggel fogadva engedjük, hogy színültig megtöltsön, mert csak így fogjuk tudni azt másoknak is továbbadni, szolgálni! Csak így válhat életünk: békességszerző- életté, szeretetet, örömet, békességet termő életté!

D) A BÉKESSÉGSZERZŐ ÉLET ZAVARÓ TÉNYEZŐI
" Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek.- Máté 5,9 Szólnunk kell a hitéletünket, Krisztustól kapott békességünket zavaró tényezőkről is, mivel a hívő élet harca a világban zajlik, (bár nem elegyedve a világgal) előbb vagy utóbb jelentkeznek a súrlódások.

A.) KÜLSŐ TÉNYEZŐ:
Elutasítás:
Isten gyermekeinek fel kell készülniük a világ értetlenségére, mivel "nem vagyunk-e világból valók- János 15,19. A leggyakrabban talán az elutasító magatartást tapasztaljuk akár családon belül, akár családon kívül. A hitünk miatt ért külső támadások, szenvedések, üldöztetések bizony erősen fékezhetik futásunkat, megtörhetik lendületünket, egyes különösen nehéz esetekben még az elbizonytalanodás veszélye is fenyeget! Bátorítson minket a mi Urunk szava:
"Elküldelek titeket, mint juhokat a farkasok közé- Lukács 10,3
"A világon nyomorúságotok van, de bízzatok: én legyőztem a világot.- János.16,33
"Akik kegyesen akarnak élni Krisztus Jézusban szintén üldözni fogják-2Timóteus 3,12
"Sok nyomorúságon át kell bemennünk az Isten országába.- Apostolok Cselekedetei 14,22

B.) BELSŐ TÉNYEZŐK:

1.)Aggodalmaskodás
Köztudott, hogy az aggodalmaskodás talán a legjellemzőbb problémánk. A világ gondja-baja ahogyan azt az Úr Jézus nevezi: "a nagy fojtogató- csak akkor tudja elérni célját, ha a vélt vagy valós gondjainkat sikerül úgy felnagyítania és ezáltal elhomályosítania az Istennel való felhőtlen kapcsolatunkat, hogy mi is kétségbeessünk. "mit együnk, mit igyunk, mivel ruházkodjunk, mi lesz velünk stb.
Jézus mondja: "Ne aggódjatok tehát és ne mondjátok: Mit együnk? - vagy: Mit igyunk?- vagy: Mit öltsünk magunkra? Mindezeket a pogányok kérdegetik, a ti mennyei Atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van minderre.- Máté 6,31-32
Az első szeretet meglazulása
Nagyon vigyáznunk kell arra, hogy az Úr Jézus Krisztushoz kötődő áldott szeretetkapcsolat nehogy meghidegüljön, nehogy elbizakodottságunk vagy lustaságunk, lazaságunk miatt hajszálrepedések keletkezzenek hitünk tartópillérein! Időben kell észlelni a veszélyt, és ha baj van, azt a legkomolyabban kell venni, mert a Krisztussal kötött szeretetkapcsolat megbomlása, fellazulása, majd elhagyása üdvösségünkre nézve életveszélyes lehet: Jézus mondja: "Emlékezzél meg azért honnét estél ki, és térj meg, és az előbbi cselekedeteket cselekedd!- Jelenések 2,4-5

2.)Az élő reménység megfakulása
És még valami, amire általában nem, vagy alig szoktunk odafigyelni, és ez az élő reménység megfakulása. Jellemző képet rajzol a hit megfakulásának kétségbeejtő állapotáról: Dsida Jenő egyik versében: "Lekopott rongy lobogókkal, kullog az emberi hit.- Még van hit, de már csak kullog. Még van lobogó, de már csak szakadt, megkopott, már elveszett az evangélium frissessége, üdesége.

Mikor következhet be ez a tragikus helyzet?
* Ha a tolerancia jegyében feladjuk hitünk egyedülállóságának, páratlanságának hirdetését.
* Ha elvtelenül alkalmazkodunk a korszellemhez és beengedjük, megtűrjük a megtévesztő áramlatokat.
* Ha a Krisztustól kapott áldott menedék meghittségét már nem tartjuk eléggé biztonságosnak.
* He eltűrjük, hogy a mennyei bátorítás bíztató hangját elnyomja a világ acsarkodása.
* Ha lemondóan beletörődünk abba, hogy hitünk biztos és erős horgonyának tartószálait kikezdjék a csalódások rozsdafoltjai.

Ezek olyan jelek, amelyek bármelyik pillanatban észrevétlenül idézhetnek elő katasztrofális állapotot. Olyan ez, mint amikor csendben leállnak a repülőgép motorjai. Egyszer csak elapad a forrás, elapad az erő, és nincs mivel tovább menni. Csoda, ha túléljük!
Pedig tudjuk, hogy az Úr Jézus számunkra: az Egyetlen, a Páratlan, a Hiteles, Ő a Reménységünk, az Oltalmunk, a Menedékünk, a Biztonságunk, az Erősségünk!
"Erős bátorításunk van nekünk, akik odamenekültünk, hogy belekapaszkodjunk az előttünk lévő reménységbe. Ez a reménység lelkünknek biztos és erős horgonya, amely behatol a kárpit mögé, ahova bement ÉRTÜNK Jézus.- Zsid. 6,18-20
Ne feledjük, a seb csak kezelve gyógyul, egyébként elfertőződik!
"Az Ő sebei által gyógyultatok meg!- 1.Pét.2,24

E) GYAKORLATI TANÁCSOK
Hogy mennyire fontos az állandó és fokozott készenlét, erre figyelmeztet további igénk is: "hogy mint szenteket, hibátlanokat és feddhetetleneket állítson majd színe elé- Kolossé 1,22. Tudjuk, hogy ezek a jelzők mindenekelőtt az Úr Jézusra illenek. De a tökéletesedés parancsát viszont jól ismerjük.
De mit tehetünk? A legfontosabb az, hogy állandó, élő és szoros kapcsolatban maradjunk az Úrral!
Átruházhatatlan felelősségünk megélni a krisztusi indulatot, ápolni a testvéri kapcsolatot, vállalni a szolgálatokat.

1.) Egyéni felelősség szintje
" Menj be a te belsőszobádba, Bibliáddal, összekulcsolt kezeddel és kitárt szíveddel, mert a napi csendesség, ápoltság, lelki higiénia elengedhetetlen és pótolhatatlan. Otthonosan lakjuk be a belső szobát, legyen kedves számunkra, és ha lehet minél többet legyünk "négyszemközt- az Úrral!
"Szelíden fogadjátok a beoltott igét, amely meg tudja tartani a lelketeket.- Jakab 1,21
"Mindenkor imádkozniuk kell és nem szabad belefáradniuk- Lukács 18,1
".. hálaadásotok legyen egyre bőségesebb.- Kolossé 2,7

2.) Közösségi felelősség szintje
Meg van a helyünk a gyülekezetben, ahol szolgálhatunk, ahol megvalósíthatjuk Istenünk akaratát, engedelmeskedve az Úr Jézus parancsának, amit Péternek mondott: "Legeltesd az én bárányaimat...Őrizd az én juhaimat- János 21,15
* Az ige továbbadásának fontossága: Igyekezzünk úgy megélni hitünket, hogy bármikor készek legyünk vallást tenni a bennünk lévő reménységről, hogy mindig idejében tudjuk odaadni azt, amink van: drága kincsünket, hitünket! "Ezüstöm és aranyam nincsen nékem, hanem amim van, azt adom néked... Apostolok Cselekedetei 3,6-
* A közösség megtartó erejének fontossága: Próbáljunk meg minden gyülekezetben olyan közösségi hátteret teremteni, amelyre bármikor lehet számítani, mely ápolni, biztonságot nyújtani, őrizni, bátorítani, segíteni tud. Ahol bárkire számíthatunk, és ahol bárki számíthat ránk is!

3.) Egyházi, gyülekezeti felelősség szintje
Jól tudjuk, hogy gyülekezeti szinten számtalan feladat vár ránk, amit az egyház lényegéből fakadóan rendszeresen és folyamatosan végeznünk kell. Sok mindenről lehetne most szólni, de én most csak egy szomorú de igen lényeges hiányosságunkra szeretném felhívni a figyelmet.

F) A LELKI BÁZISOK FONTOSSÁGA
Feltehetnénk a nagy kérdést ma is. Miért nem eléggé hatékony a lelki munkánk, mit rontunk el? Az evangélium hirdetéséhez tulajdonképpen minden rendelkezésünkre áll. Mindenünk megvan, csak éppen nem tudunk elég jól élni az Istentől kapott lehetőségeinkkel. Pedig már megtanulhattuk volna, hogy megfáradtan, kimerülten nem lehet hatékony munkát végezni lelki téren sem! Nagy lemaradásunk, bepótolnivalónk, feladatunk van tehát ezen a téren!
Mi, az ige szavaival élve nemes harcban állunk a lelkek mentésének harcmezején. A frontharcosok számára, hatékony feladatuk megvalósításához elengedhetetlenül hozzátartozik az alapos felkészítésen túl a pihentetés is! Kimerülten, utánpótlás híján nem lehet nem lehet győztes csatát vívni.
Tudjuk, hogy az Úr Jézus jól ismerve tanítványait fizikai és lelki erejét, nemcsak a felkészítésükkel, a hadrafoghatóságukkal törődött, hanem a pihenésükre is igen nagy gondot fordított:
"Jöjjetek velem csak ti magatok egy lakatlan helyre, és pihenjetek meg egy kissé.- Márk 6,31
Minket is jól ismer. Látja, hogy nekünk is mennyire nagy szükségünk van a megpihenésre, a felüdülésre, a csendre, a Vele való áldott meghitt jelenlétre, a testvéri körre.
Nagyon kellenének tehát olyan lelki központok, lelki bázisok, lelki oázisok, amelyekről a Szentírásban több helyen is olvashatunk:
"...hogy Isten akaratából örömmel érkezzem hozzátok és megpihenjek nálatok." Róma 15,32
"A szentek szíve felüdült általad testvérem.- Filemon 7
"Aki mást felüdít, maga is felüdül- Példabeszédek 11,25

Békesség szigetek kellenének!
Sajnos még nincsenek kiépülve olyan lelki menedékek, béke bázisok, ahol a megfáradt, vagy idős hívő testvéreink, vagy lelkészeink állandó otthonra találnának.

Nem az általában ismert idősek otthonára gondolok, hanem olyan OTTHONRA, ahol nemcsak megpihenhetnének, hanem erejükhöz mérten hasznos szolgálatokat vállalhatnának, átadva a hit drága kincsét a következő nemzedéknek.

Csend-szigetek kellenének!
Nagyon hiányoznak azok a csend-szigetek, ahova bármikor menekülhetnének a megfáradt hittestvéreink, a zaklatott családokból, a megrázó élethelyzetekből elcsendesedni, erőt nyerni, ahova el lehetne vonulni csak az Úrral, ahol nyugodt körülmények között lehetne átgondolni életüket, feladataikat, szolgálataikat. Ahol biztos menedéket találnának nemcsak egy-két napra, vagy hétre, hanem huzamosabb időre is, ha erre van szükségük!

Lelki Oázisok kellenének!
Égetően szükségesek lennének azok a lelki oázisok, ahol megfelelő feltételek mellett az evangélium frontharcosai együtt imádkozhatnának és rákészülhetnének a következő nagy feladatra, mely számukra egyúttal a lelki hátteret, az imádságos hátországot is biztosíthatná. ( a menedék, a felkészülés, a pihentetés helye)

Ezekben a lelki központokban szinte folyamatosan lehetne csendesheteket is szervezni, különböző korosztályok számára, hisz minden feltétel: lelki, személyi, szolgálói ideálisan együtt lehetne, Istenünk dicsőségét szolgálva.

***

" Ezt mondja a magasztos, a felséges, aki örök hajlékában lakik, szent az ő neve: Magasságban és szentségben lakom, de a megtörttel és az alázatos lelkűvel is. Felüdítem az alázatosak lelkét, felüdítem a megtörtek szívét.- Ézsaiás 57,15


Ha már Isten mindent megtett azért, hogy nekünk békességünk legyen, nem kellene-e nekünk is nagyobb hangsúlyt helyezni a lelki testvéreink békességének biztosítására?
A lelkek mentésének nemes harcában minden hívő ember fontos és felelős. Azáltal, hogy az Úr Jézust befogadtuk egy test tagjai lettünk, egymást segítve egy célt kell szolgálnunk, együtt kell tehát lépnünk, tennünk az Úr szolgálatában.

Trencsényi László lp.

Elhangzott:
2004. szeptember 15.
Bethánia CE. Őszi Csendesnap, Budapest
JÉZUS AZ IGAZI!

"Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én Atyám a szőlősgazda.
Azt a szőlővesszőt, amely nem terem gyümölcsöt énbennem, lemetszi; és
amely gyümölcsöt terem, azt megtisztítja, hogy még több gyümölcsöt teremjen.
Ti már tiszták vagytok az ige által, amelyet szóltam nektek.
Maradjatok énbennem, és én tibennetek.- János 15,1-3

Ha az ember és Isten kapcsolatát igazi mélységében akarjuk szemlélni, akkor azt Jézus példázataiban kell keresnünk. Ezek közül is az egyik kiemelkedő a szőlőtő és a szőlővessző bensőséges és elválaszthatatlan kapcsolatát bemutató kép! Jézus, amikor rólunk, megváltott gyermekeiről beszél, mindig reálisan tárja elénk valóságos helyzetünket, rászorultságunkat, ugyanakkor kidomborítja az elhivatottságunk felelősségét is.
Áldott legyen Isten, hogy gondoskodott az Élet szőlőtőkéjéről, a valódi tiszta forrásról, melyből mindenkinek érdemes táplálkozni. Ő az akire érdemes rábízni az életünket, aki képes minket valóban azzá tenni, ami a küldetésünk célja: Istennek tetsző, gyümölcsöző életet élni.
Az Úr Jézus ezt a hasonlatok önmagáról azoknak mondja, akik hisznek benne! Ez a kijelentés igaz lenne akkor is, ha azt mondta volna, hogy én vagyok az egyetlen szőlőtő. Jézus az egyetlen igazi forrás, és ez azt is jelenti, hogy minden más forrás mérgezett, vagyis hamisítvány!
Amilyen lényegi különbség van egy halott művirág és egy élő virág között, olyan különbség van más vallások és a mi hitünk között.
Ennek tudatában kell tehát értékelnünk és becsülnünk a Jézustól kapott drága kincsünket, a valódi hitünket! Nélküle ugyanis halottak lennénk!

AZ IGAZI SZŐLŐVESSZŐK!
Jézus a tanítványait, a belőle kihajtott eleven szőlővessző képéhez hasonlítja. Ez a kijelentés igen megtisztelő ránk nézve! Ha csak eddig szólna az ige, ha nem lenne folytatása, hajlamosak lennénk még az elbizakodottságra is. De van folytatása! Jézus arról beszél, hogy az ő tanítványainak TEREMNI kell!
Minden szőlővessző, ha nincs a tőkén halott önmagában. Van, aki csak hallott Jézusról, de nincs vele élő kapcsolatban. Vannak hamisított álszőlővesszők is, akik csak mutatják, tettetik a hitet, és kihasználják a másikat, de teremni nem tudnak!
A hívő embert gyümölcséről lehet felismerni! Aki Jézus Krisztust befogadta a szívébe és átadta neki életét, az élő szerves kapcsolatba került vele, és a legtermészetesebb módon tartozik hozzá: belőle hajt, belőle él, de nem úgy, mint a fagyöngy a fán!

Ismeritek mi a különbség természetüket tekintve az igazgyöngy és a fagyöngy között? Az igazgyöngy a gyöngykagyló szenvedéséből születik, belőle TEREM. A fagyöngy kívülről érkezik, megtelepszik a fán, majd belenövi magát a fába, hogy parazita módon élősködjön, magának éljen, felélje a fa nedveit és végül annak pusztulását okozza!
A keresztyén ember, Megváltójának Jézus Krisztusának szenvedéséből a Szentlélek által születik. Nem élősködő módon, hanem természetesen módon tartoznak össze, és mivel újjászületett élete Jézusban fogant, belőle él, hogy ezután az Ő dicsőségére teremjen jó gyümölcsöt.


MIÉRT NINCS TERMÉS?
A szőlőt nem azért ültetik, hogy a helyet foglalja, hanem azért, hogy teremjen.
Tudjuk jól, hogy mennyi veszélynek van kitéve, amíg végül termést hoz!
Amint sokfajta szőlőbetegség van, úgy sajnos igen sok hívőbetegség is van!

a).Sok hívőnek az a gyermekbetegsége, hogy kihajt ugyan szép reménnyel, de ha jönnek a -korai fagyok-: a gondok, a bajok, ha az Ige miatti támadások viharai tépázzák: nem bírja tovább és korán elhal.

b).Ha a gonosz kívánságok kórokozói, élősködői támadják meg és fojtogatják, és a különböző kísértések csapdái, fertőzik, pusztítják akkor hamar megreked a növekedésben.

c).Vagy ha már teremne, de közben megtámadja a képmutatás lisztharmatja, a gőg, és az elbizakodottság peronoszpórája, akkor levele megfonnyad a gyümölcs kezdemények megszáradnak, majd lassan elpusztulnak.
És nem hoz termést!
De sok ilyen keresztyén embertársunk van, akik jó egyháztagoknak tartják magukat, talán még elöljárók is egy gyülekezetben, mutatják, hogy közük van Istenhez, de viselkedésükkel csak teherként és "szégyenfoltként- élnek a Valódi szőlőtőn. Lehet, hogy álcázásképpen levelet is bőségben hajtanak, de termésnek nyoma sincs!
A metszőolló viszont közel van!

AZ IGAZI SZŐLŐSGAZDA!
Nagy nyugalmat és biztonságot kell hogy jelentsen számunkra az a tudat, hogy mi nem vagyunk gazdátlanok! Védve vagyunk, mert Isten a mi Atyánk, szerető szívű Gazdánk!
A jó szőlősgazda naprakész a szőlővel, soha nem hanyagolja el, mert ismeri őket, gondosan figyeli, vizsgálja, helyesen neveli, műveli, mert szereti őket.
Így a mi Atyánk is munkája közben tisztogat minket, mindig idejében észreveszi a bajokat és azonnal közbeavatkozik ha kell. Néha olt, néha szemzést végez, néha visszavág, (nehogy elbizakodottságunk gőgjében átfussunk a kerítésen).
Ez lehet, hogy sokszor számunkra kellemetlen, sőt fájdalommal jár, de mindenképpen hasznos, mert mindig gyógyulásunk: üdvösségünk érdekében cselekszik.
Jézustól tudjuk, hogy a mi Atyánk a metszést, (az éles, életbevágó beavatkozásokat) nem bízza másra! Még az angyalokra sem! Ő maga személyesen, igazságosan végzi el!
"Jézus a szőlőtő, Mi vesszők vagyunk, Élünk, ha őbenne Meg is maradunk. Hogyha tőled, Jézus, elhajolnék, Máris lemetszett venyige volnék. Csak le ne metsz hamar Bűneim miatt, Énértem is meghalt Egyszülött Fiad, Légy türelemmel, ha bűnbe esnék, Jézusomért, kérlek, le ne metsz még! (Evangélikus ének: 395,1.3.)

AZ IGAZI GYÜMÖLCSTERMÉS
" Maradjatok énbennem, és én tibennetek.-
Vigyázz! Nehogy elbizakodj, mert nem te vagy a szőlőtő, nem te vagy a szőlősgazda, de még a fürt sem te vagy. Te csak Krisztusba oltott szőlővessző vagy, törékeny, érzékeny, veszélyeztetett, mely könnyen elfagyhat, és ha méltatlanná válik bizony a lemetszés veszélye fenyegeti!
Ne beszélj hát vissza Uradnak, Teremtődnek, és ne akadályozd előre elhatározott tervét életeddel! Nem véletlenül kerültél vele szoros- élő kapcsolatba!
Ha már részese lettél az áldott mennyei vérkeringésnek, add tovább, amit Tőle kapsz! Jézusban teremni, kiváltság, megtiszteltetés, öröm. Légy mindig engedelmes, a krisztusforrásból fakadt és naponta az Igével táplálkozó szőlővessző! Ebből a szőlőtőből az örök élet áramlik szét: az újszövetség vére, mely minden ember számára, bűnbocsánatot, örök életet kínál!
A szőlővessző nem önmagáért létezik, másokért van: Isten élő igéjével akar táplálni másokat! Köszönd meg, hogy még nem metszett le. Köszönd meg, hogy még ápol, gondviselő szeretettel hajol le hozzád és most is törődik veled, tisztogat, hogy erős, szívós, ellenálló, termő légy végre.
Látszik-e már életeden a Lélek gyümölcse? A szeretet, az öröm, a békesség ,a türelem, a jószívűség, a jóság, hűség, szelídség, és a mértékletesség gyümölcse?
Termésed ha van, az nem a te erőfeszítésed produktuma, hanem Isten ajándéka.
Termésed csak annyi van, amennyi Isten áldott Igéjéből áthaladhatott nyitott szíveden, ott megfoganva, megszületve, növekedhetett, érlelődhetett benned ,hogy azután ne a magad, hanem Jézus Krisztus dicsőségére TEREMJ!

SZIKSZAI BÉNI
Teremni végig

Nem akarok korhadó fa lenni,
száradó ágakkal, gyümölcstelen.
Teremni vágyom megszakítás nélkül és szüntelen.
Imádkozni végig,
futni kitartón és merészen a célig.
Nem topogni tehetetlen, körben járni,
mindig csak várni, várni, várni,
míg valaki koldusgarast dug a zsebembe.
Gazdagon szeretném végigjárni az utat.
Tele marokkal osztogatni,
soha nem fosztogatni, de mindig adni, adni,
amíg az áldozatban majd
szívem megszakad,
s az ég befogad.

Trencsényi László lp.

Elhangzott:
2005. október
Bethánia CE. Őszi Csendesnap, Vaja

***
KI AZ ELSŐ ÉLETEDBEN?

"Kegyelem nektek és békesség... Jézus Krisztustól,
a hű tanútól, aki elsőszülött a halottak közül,
és a föld királyainak fejedelme; aki szeret minket,
és vére által megszabadított bűneinktől.- Jelenések 1.4-5

"Ő a feje a testnek, az egyháznak is, ő a kezdet, az elsőszülött a halottak közül, hogy minden tekintetben ő legyen az első.- Kolossé 1,18

Sok tekintetben elmondható, hogy igazán furcsa világban élünk.
Rangsor és értékrend, sokat emlegetett fogalmak. Úgy születtünk, hogy szinte hajszoljuk az elsőséget. Korunkban nem túlzás az értékek válságáról beszélni. Erről szólnak a legkülönbözőbb, és legelképesztőbb GUINNES rekordkísérletek. Döbbenetes, hogy mennyi butaságra kapható az ember, a "siker-pénz- érdekében. Egyébként nem könnyű elsőnek lenni: Gondoljunk csak, a sportolókra, a frontharcosokra, hogy milyen nagy erőfeszítésre van szükségük.

Mi most a hitünk szempontjából vizsgáljuk meg a elsőség kérdését.
Mindenekelőtt nézzük Megváltónkra az Úr Jézus Krisztusra, az Ő alázatára: "nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett- Filippi 2,5

JÉZUS MINDENBEN AZ ELSŐ
Kicsoda Jézus Krisztus neked, és mennyire fontos személy Ő a te életedben?
Ő az első akar lenni a te életedben is! Ő akiről a Biblia így tesz tanúságot:
Elsőszülött a halottak közül:
Ő nemcsak beszélt a halálon túli világ létezéséről, a feltámadásról, hanem bemutatta azt, amikor megjelent nekünk feltámadott testében! Feltámadásával legyőzte a halált
Megnyitotta számodra is a mennyei utat, - Őt kövesd!!!
"Ő a feje a testnek, az egyháznak is, ő a kezdet, az elsőszülött a halottak közül, hogy minden tekintetben ő legyen az első. Kolossé 1,18
Ő a feje a testednek:
Ő teremtett téged, Ő váltott meg téged!
Ő irányítja az életedet:- bátran bízd rá magad ezután is.
Ő a feje az Egyháznak:
Ő gondoskodott rólad, hogy legyen lelki otthonod is, az egyház.
Az egyházadnak nem egy ember, hanem Jézus Krisztus az Ura!
Ő nem adja ki kezéből az irányítást, erős kézzel hordozza azt.
Ő a hű tanú:
Vérével megpecsételte az Atyához és az emberekhez való szeretetét!
Ő a hűség és az engedelmesség mintaképe is.
Ő a valódi "martürion- Mindhalálig, a keresztfának haláláig engedelmesen.-
Ő hűséges ígéreteihez: "Ő hű marad, mert önmagát meg nem tagadhatja-
Ő a föld királyainak fejedelme:
Ő a Békesség Fejedelme tartja kézben a történelem menetét
Ő a pozíciók felülről való adója és visszavonója, eltörlője
Neki adatott minden hatalom
Ő az Alfa és Ómega,
Ő a királyok Királya, Uraknak Ura
Eléje gyűjtetnek mind a népek
Ő az, Aki szeret minket:
Szeretetét ma is megmutatta: idevezetett téged
Idáig hordozott, minden vészen át megsegített
Nem akarja, hogy elvessz, ezért vére által megmentett.
Mi az igazán értékes számodra? Van-e értékesebb, mint Jézus áldozata?

Nézd, milyen áldozatot hozott meg érted "VÉRE ÁLTAL-!

1. MEGSZABADÍTOTT BŰNEINKBŐL
Érték-e számodra a szabadság? Értékelnéd-e, ha kiderülne, hogy minden valaha elkövetett bűnöd meg van bocsátva, és ártatlannak vagy nyilvánítva?
Jézus megszabadított téged!
"Ha megvalljuk bűneinket, Hű és igaz ő: megbocsássa bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól.- 1 János 1,9
"Őbenne van - az ő vére által - a mi megváltásunk, bűneink bocsánata is; kegyelme gazdagságából.- Efezus 1,7

2. MEGIGAZÍTOTT ( MEGTISZTÍTOTT, MEGFEHÉRÍTETT, MEGMOSOTT.)
Érték-e számodra az igazság és a tisztaság? Értékelnéd-e, ha te lehetnél a világ legtisztább erkölcsi bizonyítványának tulajdonosa? Jézus ezt kínálja neked!
"Jézus...vére megtisztít minket minden bűntől.- 1 János 1,7
"Ha tehát már most megigazított minket az ő vére által, még inkább meg fog menteni minket a haragtól.- Róma 5,9
" Ők azok, akik a nagy nyomorúságból jöttek és megmosták ruháikat és megfehérítették a Bárány vérében.- Jelenések 7,14

3. KÖZEL KERÜLTÉL AZ ATYÁHOZ
Érték-e számodra, hogy kihez vagy közel? Értékelnéd-e, ha kiderülne, hogy egészen közel kerültél a legdrágább személyhez? Jézus az Atyához hozott téged! "Most pedig Krisztus Jézusban ti, akik egykor "távol" voltatok, "közel" kerültetek a Krisztus vére által.- Efezus 2,13

4. BÉKESSÉGET SZERZETT
Érték-e számodra a békesség és a gyógyulás? Értékelnéd-e, ha megtudod, hogy a leghatásosabb "orvosság- birtokába jutottál? Jézus a te békességed, és a te gyógyítód!
"...és hogy általa békéltessen meg önmagával mindent, a földön és a mennyben, úgy, hogy békességet szerzett a keresztfán kiontott vére által.- Kol. 1,20

5. BIZALMAT ADOTT
Érték-e számodra a bizalom? Értékelnéd-e, ha olyan kapuk nyílnának meg előtted, amiről csak legtisztább vágyaidban gondoltál? Jézusban teljes bizalmat kaptál!
"Mivel pedig, atyámfiai, teljes bizalmunk van a szentélybe való bemenetelhez Jézus Krisztus vére által.- Zsidók 10,19

6. MEGSZENTELT
Érték-e számodra a szentség? Értékelnéd-e, ha ma megtudnád, hogy a szent kifejezést egyszer rád is alkalmazni fogják majd? Jézus által a szent nemzet tagja lettél!
"Ezért Jézus is, hogy megszentelje a népet tulajdon vére által, a kapun kívül szenvedett.- Zsidók 13,12

7. ÖRÖK SZÖVETSÉGET ADOTT
Érték e számodra a szövetség? Értékelnéd-e, ha megtudnád, hogy téged kiválasztott és meghívott a legszeretettebb személy?
Jézus által, Isten örök szövetségének részesévé lettél!
Jézus mondja:" mert ez az én vérem a szövetség vére, mely sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára.- Máté 26,28

Ő LEGYEN AZ ELSŐ!
Ha Jézusé vagy, te már tudod, hogy mit köszönhetsz Neki, mert az Ő szent vére által nyertél el mindent!
• Nem lehetett téged jobban szeretni!
• Nem lehetett téged másként megmenteni!
• Nem kevesebbe kerültél, mint Jézus vére!
Minden keresztyén életében, így a te életedben is minden másként van, mint a világban. Más az értékrended, mert más az URAD, mert van Istened:"Aki van, Aki volt, és Aki eljövendő.-, Aki figyel rád!
Ha már Jézus Krisztusé vagy, akkor neked Ő mutatja már az utat, és te már nem törtethetsz előre mások rovására, nem hivalkodhatsz, és ha bármit elértél, nem büszkélkedhetsz, mert az eredmények nem a tieid, hanem az Úr Jézusé! Ha ismered Jézus szavát, vedd a legkomolyabban, hogy az Övé maradhass örökké:
"De nem így van közöttetek, hanem aki naggyá akar lenni közöttetek, az legyen szolgátok; és aki első akar lenni közöttetek, az legyen mindenki rabszolgája. Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért."
Márk 10 43-45

Túrmezei Erzsébet
VÁLTSÁG

Neki sebei voltak,
hogy nekünk ne legyenek,
hogy nekünk ne égjenek,
gyógyulva hegedjenek.

Hordott keserű átkot,
hogy mi átoktól mentek,
bűnt, egy világnak szennyét,
hogy mi tiszták és szentek,
kegyetlen kínhalált, hogy mi élők lehessünk.

És gyűlöletből ácsolt,
kemény keresztet hordott,
hogy szeressünk, szeressünk,
harmadszor is szeressünk...

 

Trencsényi László lp.

Elhangzott:
2005. december
Bethánia CE. Őszi Csendesnap, Debrecen

***
AZ ELMARADT BŰNBÁNAT

GAZDAG ÉS LÁZÁR
"Volt egy gazdag ember, aki bíborba és patyolatba öltözött, és nap mint nap fényes lakomát rendezett. 20<>Volt egy Lázár nevű koldus is, aki ott feküdt a gazdag előtt, fekélyekkel tele, 21<>és azt kívánta, hogy bárcsak jóllakhatna a gazdag asztaláról lehulló morzsákkal; de csak a kutyák jöttek hozzá, és nyaldosták a sebeit. 22<>Történt pedig, hogy meghalt a koldus, és felvitték az angyalok Ábrahám kebelére. Meghalt a gazdag is, és eltemették. 23<>Amint ez a pokolban kínok között gyötrődve felemelte a tekintetét, látta távolról Ábrahámot és kebelén Lázárt." Lukács 16.19-23

Istennek legyen hála ez az ige, hitünk szempontjából több igen lényeges alapinformációt közöl számunkra. Hitelesen számol be az elvakító gazdagságról, és az elképesztő önzésről.
 Hitelesen szól a halálon túli életről.
 A menny és a pokol létezéséről.
 A halálon túli állapotról: (létező, tudatos, személyes.)
 Vigasztaltatásról és örök gyötrelemről.
 Végleges, megmásíthatatlan állapotról.

Nézzük meg hogyan rontotta el ez az ember az életét!
Néhány kérdésre keressünk tanulságos válaszokat:
Mit tudunk a gazdagról?
Neve: nem ismert. Kora: nem ismert. Igen tehetős, jómódú család. Hatan voltak testvérek. Valamennyien megtéretlenek voltak! Pénz volt, hitük nem!

Mi volt a gazdag bűne?
A BŰN KÉPLETE:
Megtéretlen volt, Istentelen volt, érzéketlen volt
és ELKÁRHOZOTT LETT.

Bűnbánat hiány + ismeret hiány + szeretet hiány = üdvösség hiány

I. MEGTÉRETLEN VOLT!

Ismerte-e Istent a gazdag?
Sajnos nem, csak sokat hallott róla, és minden problémája ebből fakadt.
Nem volt helyes hit és Isten ismerete! Pedig valószínű tanult hittant:
* Hitte, hogy létezik Isten
* Ismerte Mózest a prófétákat
* Ismeri Ábrahámot: és atyámnak szólítja.
* Tud a megtérésről is.
De komolyan soha nem vette komolyan mindezeket!

SZENVEDETT
Tudjuk, azt, hogy a gazdag a földi életében is szenvedett?
Krónikus ismerethiányban szenvedett:
1. Megismerni kellett volna!
2. Felismerni kellett volna!
3. Beismerni kellett volna!
4. Elismerni kellett volna!
A gazdagnak meg kellett volna térnie!
Meg kellett volna legalább egyszer kérdeznie Istentől: Kedves-e így az életem Istennek, ahogy most vagyok? " Mit akarsz Uram, mit cselekedjek?- DE NEM TETTE!

TESTVÉR, TE AKI ITT VAGY ISMERED-E ISTENT?
Ismered-e, szereted-e MEGVÁLTÓDAT?
Megismerni! Isten szeret engem!
" Az az örök élet, hogy megismerjenek Téged, és akit elküldtél, az Úr Jézus Krisztust.- János 17,3
Felismerni! Bűneim halálosak! Kegyelemre szorulok!
" Uram, és bűnös ember vagyok.-Lukács 5,8
Beismerni! Bocsáss meg nekem, irgalmazz nekem Istenem!
"Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsátja bűneinket és megtisztít minket minden hamisságtól.- 1 Jn. 1,9
Elismerni! Isten mindenható! Csak Isten segíthet rajtam!
" Ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten.-
"Nálam nélkül, semmit sem cselekedhettek- Jn 15,5

II. KÉT ÚRNAK SZOLGÁLT!
Kinek szolgált a gazdag?
A Lukács 16,13-ban az Úr Jézus igen fontos megállapítást tesz.
Mindenki szolga! Ezt a tényt tudomásul kell vennünk: Mindenki szolgál valakinek, csak az nem mindegy, hogy kinek! Jézus erre azt mondja, hogy: "Senki sem szolgálhat két úrnak...-
Ez a gazdag megpróbált kért úrnak szolgálni.
A mammon lett az istene. Szerette, és ragaszkodott hozzá.
Istent és tanítását gyűlölte és megvetette. Gyalázatos szolgálatban állt.
Nem csoda, hogy oda jutott, ahova jutott!
Mivel törődött?
1. A fényűző élettel ( vagyonnal, élvezetekkel, mely elvakította)
2. Önmagával: Sokat adott megjelenésére, ruházatára, a patyolatra, bíborra
3. Barátaival: kapcsolatok kiépítésével, meghívásokkal.
4. Lakomákkal, fogadásokkal, mulatozással, mámorral.
És KÜSZKÖDÖTT a pénzzel, a vagyonnal
 a legkedvezőbb befektetésekkel
 a napi árfolyammal, a haszonnal
 a pénzromlással, az uzsorával
 és az ezzel járó gondokkal: a rozsdával, a mollyal, és a tolvajokkal.
"Tehát, ti gazdagok, sírjatok és jajgassatok a bekövetkező nyomorúságaitok miatt! Gazdagságotok megrothadt, ruháitokat megrágta a moly, aranyotok és ezüstötök megrozsdásodott, és rozsdája ellenetek tanúskodik, és megemészti testeteket, mint a tűz. Kincseket gyűjtöttetek még az utolsó napokban is.-
Jakab 5.1-3

TESTVÉR, TE MELYIK OLDALON ÁLLSZ, ÉS KINEK SZOLGÁLSZ?
Tehetetlen bábként szolgálod a mammont, vagy tudatosan, önként, és örömmel szolgálod Urad, Istenedet? Gyalázatos szolgálatban állsz, vagy üdvösséges szolgálatban?
Kényszerből, rabként, vagy boldogan, szabadon? Egyáltalán nem mindegy!
" A bűn szolgája, gyáva rab, a Krisztusé szabad.-
Tudtad, hogy hitben nincs semleges állapot? Tudtad, hogy ha nem vagy az Úr Jézus tulajdona, akkor az ördög tulajdona vagy? Akarsz- e most megmenekülni? Légy teljesen az Úré, add át neki szívedet!

III. ÉRZÉKETLEN VOLT! Milyen volt a gazdag szíve?
A fényűző élete őt, saját magát tette tönkre lelkileg!
Már csak a vagyonban és az élvezetekben tudott gondolkodni!
Emberségből elégtelen volt az élete.
Döbbenetes az a kegyetlen részvétlenség,
az a teljes empátia hiány, amely erről az emberről árulkodik.
Az a totális érzéketlenség, hogy mindene van, de egy morzsát sem ad. Nem tudott adni, vagy csak érdekből.

A GAZDAG MULASZTÁSAI!
Szeretetből, szociális érzékenységből elégtelen volt az élete.
Lázár neve: ELEÁZÁR: Isten a segítségem:
Valóban nincs ember, aki segítsen rajta.
Jézus szívbemarkolóan, megrendítően mutatja be a mérhetetlen emberi szenvedést, a teljes kiszolgáltatottság állapotát.
Lázár egy teljesen kiszolgáltatott, az éhhalál küszöbén álló elesett ember.
Egy eleven sebekben, fertőzésben lévő beteg test. Ott kivetve a gazdag előtt könyörület nélkül, elhagyatva. A gazdag ugyan ismeri, de kikerüli, semmibe veszi. Még morzsa sem jut neki! " Akkor a Király így szól majd a bal keze felől állókhoz: Éheztem és nem adtatok ennem....- Máté 25

Ü Z E N E T:
Nézzük meg hogy állunk mi ezekkel a gyakorlatban:
Van-e szociális érzékenységem. Hogyan viszonyulok a bajban lévőhöz?
Mi jut eszembe, a koldus láttán?
Mi jut eszembe, a kórházi elfekvőben?
Mi jut eszembe, a hajléktalan láttán?
Mi jut eszembe, egy szenvedélybeteg láttán?
Van-e szeretet érzékenységem. Észre veszem- e a rászorultat?
Hogyan viselkedem a gyülekezetembe járó nagycsaládos anya láttán?
Hogyan viselkedem a gyülekezetembe járó kisnyugdíjas láttán?
Hogyan viselkedem a gyülekezetembe járó, beteg, bajbajutott láttán?
Kész vagyok-e, tudok-e segíteni?
Ma is szembejönnek velünk a Lázárok naponta.
A szeretetéhségben szenvedő, szeretetet kolduló:
Óvodás, iskolás, ügyfél, vagy páciens,
Postás, vagy villanyszámlás, mester, vagy szerelő, idegen, vagy családtag szülő, vagy hitvestárs, gyermek, vagy unoka!
EGYARÁNT KOLDULJÁK A SZERETETET.
LEHET, HOGY ÉPPEN CSAK EGY-EGY MORZSA KELLENE!
Egy látogatás, egy mosoly, egy jó szó, egy simogatás
Egy kis figyelmesség, egy biztatás , egy könyvjelző vagy egy lap
Egy Biblia, vagy csak egy igevers, egy szeretetteljes meghívás, befogadás
Megkaphatják tőlem? Én, aki azt vallom, hogy szeretem Jézust, hogyan viselkedem?

Ezután éljünk Isten dicsőségére és tegyük meg, amit megtehetünk, mert még nem késő.


Trencsényi László lp.

Elhangzott:
2004. december 04.
Bethánia CE. Őszi Csendesnap, Debrecen

 

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

Látogatók ma: 49, összesen: 473267

 • 2021. április 15., csütörtök

  Lelkészek, presbiterek, egyházi és világi személyek, akik lehetőségeikhez mérten, csendben segítettek. A holokauszt magyarországi áldozatainak emlékna...
 • 2021. április 14., szerda

  A javuló járványhelyzetre és az egyre nagyobb átoltottságra tekintettel kérjük templomaink május 2-i megnyitására egyházunk valamennyi gyülekezetét.
 • 2021. április 13., kedd

  Virtuálisan is bebarangolhatóvá vált az Isten a XXI. században fotókiállítás, amelynek alkotói arra törekednek, hogy képpel ábrázolják a Kiábrázolhata...
 • 2021. április 12., hétfő

  Bodrogközi podcast, amely érdekes emberi történetekről, helyben boldogulásról, őszinte életutakról, az elégedettség mibenlétéről mesél, és amely az út...
 • 2021. április 11., vasárnap

  Hiteles és jobbára keresztény vezetők osztották meg tapasztalataikat nem csak keresztény hallgatóságukkal a nemrégiben megrendezett GLS nemzetközi vez...
 • 2021. április 08., csütörtök

  A Szeretethíd Kárpát-medencei Református Önkéntes Napokat május 14-15. között tartják, amelyre április 30-ig várják a jelentkezéseket.
 • 2021. április 07., szerda

  Amint újból lehet rendezvényeket tartani, a Napraforgók Játszóház az egész családnak szóló közösségi programokkal szeretne hozzájárulni ahhoz, hogy a ...
 • 2021. április 06., kedd

  A Református Telefonos Lelkigondozás a koronavírus-járvány idején is várja a krízishelyzetbe kerülteket, és támaszt nyújt mindazoknak, akik nem tudják...
 • 2021. április 05., hétfő

  A korai keresztyén mártírokról szóló történetekben az a legmeglepőbb, hogy nem a vértanúk felmagasztalásáról szólnak, hanem Krisztusról. Ezek az ember...
 • 2021. április 04., vasárnap

  A feltámadt Jézus kérdez.