Nyomtat Elküld Olvasási nézet

Gondolatok az örömről

"Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom örüljetek." Filippi 4,4,

Amikor ezt az ígét halljuk, tudnunk kell, hogy itt a keresztyén ember egyik alap jellemvonásáról van szó. Tehát nem általában az örömről, hanem az Úrban való örömről.
(A Filippi levélben 6-szor fordul elő az ÖRÜLJETEK.)
***
Öröm az Úrban!!!
Jézus Krisztusban való élet: TERMŐ élet:
A Lélek egyik gyümölcse pedig: öröm!
" Aki énbennem marad és én őbenne az terem sok gyümölcsöt- Jn. 15,5
AZ ÚRBAN való élet:
Hinni: Aki hisz a Fiúban, örök élete van.
Munkálkodni: A ti munkátok nem hiábavaló az Úrban.
Meghalni: Boldogok a halottak akik az Úrban halnak meg
Erőt nyerni: Mindenre van erőm a Krisztusban

***
Krisztus által elfogadva, befogadva, elrejtőzve élni, annyit jelent hogy lételemünk lett a Krisztus hit: mint halnak a víz, nélküle, hiányában csak fuldokolnánk, vergődnénk.
"Nálam nélkül semmit sem cselekedhettek.-
Egyetlen helyünk a Krisztusban van.
Meg van határozva: az életem, a helyem, a viselkedésem, a hangulatom, a jövőm, egész lényem. Micsoda biztonság ez?

***
ÖRÜLNI
Felhívás örömre. Az evangélium örömhírt jelent: Mégis öröm!
A statisztika szerint országunk depressziós ország.
Ennek a világnak nyomós oka van a szomorkodásra.
Az ördög erről mindig gondoskodott, hogy növelje az emberek létbizonytalanságát, veszélyérzetét, hogy ha lehet ne érezzék jól, magukat bőrükben.
Csak néhány adat:
Az emberek általában: csalódottak, gondterheltek, reménytelenek, kilátástalanok.
Veszélyes hírekről tudósítanak: Háborúk, földrengések, járványok, betegségek.
Veszélyes a világ, az ország, a társadalom.
Veszélyben a tisztesség:
Nő az erkölcstelenség, a
Veszélyben a megélhetés:
Nő az infláció, nő a munkanélküliség.
Csökken a forint vásárló értéke. Stb.
De sokan mondják: Nem tudok én már semminek sem örülni!

Emlékszünk a Bibliai személyre: Naomi is ezt tette!
"Ne hívjatok engem többé Naominak,(szépség, öröm, kedvesség) hívjatok inkább Márának.-(keserűség) "Elért engem az Úr keze: megkeserített, megalázott, bajba döntött. Egész családommal mentem el és kifosztottan jöttem haza.-
Naomi itt önmagára nézett és nem Istenre és keserűségének könnyeitől nem látta az Istentől odarendelt hűséges, csendes, szelíd Ruth-ot, aki által majd megvigasztaltatik.

***

Krisztusban örvendező keresztyén Testvéreim:
Hát nem úgy élünk sokszor mintha Pál apostol arra tanítana minket:
"szomorkodjatok az Úrban, ismét mondom szomorkodjatok.-
Hát nem tragikus ez a hozzáállás?
A szomorúság komoly gátló tényező: Hajlamosak vagyunk magunkat sajnálni és sajnáltatni:
"Beteg vagyok, bajban vagyok, árva vagyok!-
Az Úr tudja ezt: De ne felejtsd el, hogy az Úr ezt is mondja: "ÉN VELED VAGYOK!-

***
Szoktunk mi egyáltalán úgy szívből őszintén örülni?
Csak a miheztartás végett: Nem azt mondja, hogy:
1. Szoktál-e örülni: A pénznek, az aranynak, a vagyonnak?
2. Szoktál-e örülni a kényelemnek, az egészségnek,a jólétnek a gazdaságnak?
3. Szoktál-e örülni a családodnak, gyermekednek, unokádnak?
4. Szoktál-e örülni az egyháznak, templomnak, az éneklésnek, a prédikációnak?
Mert lehet, hogy ezeknek sajnos nem lehet!!!
DE van Krisztusod!!!!
Szoktál-e örülni Krisztusban? Az Úrban?
A kegyelemnek, a kiválasztásodnak,
a megváltatásodnak, a bűnbocsánatodnak,
A KERESZTNEK,
az új életednek, a mennyek otthonának?
Mi ad okot őszinte örömre, ha ez nem???

Tudjátok testvérek, Jézus mellett mindig örömre volt oka annak, aki tiszta szívvel jött Őhozzá! Megtapasztalták ezt :
• a Jairus házában, a halottas házban
• A betesda partján: 38 éve beteg gyógyulásakor
• Bethániában: Márta és Mária házában
• Zákeus házában: melynek akkor lett üdvössége
• A tékozló fiú apjának házában: "Örüljetek velem, mert ez az én fiam meghalt és feltámadott-
***

Mindenkor örüljetek!
Könnyű örülni, ha minden rendben van körülöttünk, a gondtalan kiegyensúlyozott életben, amikor elkerülnek a gondok, a bajok!
Ez az öröm, MÁS!
VAN OKOM ÖRÜLNI!!!
"Kimondhatatlan dicsőült örömmel örvendeztek, mert elértétek hitetek célját lelketek üdvösségét.- 1Péter 1,9
"Ne annak örüljetek, hogy... hanem annak örüljetek, hogy nevetek fel van írva a mennyben.- Lk.10,20
Az Élet Bibliájában van a nevetek felírva!!!!
Ez az öröm a szenvedésben is öröm!
"Boldogok vagytok, ha üldöznek titeket, és mindenféle hazugságot mondanak ellenetek, mert így. Örüljetek, ujjongjatok, mert....- Máté, 5,12
Sőt amennyiben részesültök a Krisztus szenvedésében, annyira örüljetek, hogy az ő megjelenésekor ujjongva örülhessetek.- 1Péter 4,13

Debrecen, 2007.

Trencsényi László

református lelkipásztor
Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

Látogatók ma: 147, összesen: 430814

 • 2020. április 01., szerda

  „Meg kell találnunk azt a formát, amellyel újra tudunk egymáshoz közeledni.” Beszterczey Andrással, az MRE Diakóniai Irodájának vezetőjével beszélgett...
 • 2020. március 31., kedd

  Krízis és újrakezdés: munkaadót és munkavállalót, családos embereket és gyülekezeteket egyaránt érinthetnek a következő időszakban. A GLS Nemzetközi V...
 • 2020. március 30., hétfő

  Lelkesítő, fáradhatatlan, nagy műveltségű géniusz, aki óriási tudását gyülekezete, egyháza és a magyarság fejlődésére használta. Korának modern tudós-...
 • 2020. március 29., vasárnap

  Faragó Laura énekművész és népdalénekes előadása az ősi etikai norma és az igei tanítás kapcsolatáról a XV. Harkányi Szabadegyetemen.
 • 2020. március 28., szombat

  Mikor jön el a húsvét, az igazi lehetetlen lehetőség? Nem tudom. De azt tudom, hogy eljövetele az önkéntes áldozattal kezdődik. Nem karanténban vagyun...
 • 2020. március 28., szombat

  Keresztyén emberként a kialakult helyzet akarva akaratlanul eszembe juttat bibliai történeteket. A babiloni fogságot, a pusztai vándorlást, Nóé történ...
 • 2020. március 26., csütörtök

  Várakozásainkat sokszor ellentétpárokban éljük meg. Mindnek megvan a maga szerepe, ám ha megpróbáljuk őket közelíteni egymáshoz, gazdagabbnak élhetjük...
 • 2020. március 25., szerda

  Miben segíthet most a Református Tananyagfejlesztő Csoport az otthonról tanító pedagógusoknak? Pompor Zoltánnal beszélgettünk.
 • 2020. március 24., kedd

  Minden krízis magában rejti a növekedés lehetőségét. Milyen kapaszkodóink lehetnek a magány, a bezártságérzés vagy a távmunka nehézségeiben? Miként vi...
 • 2020. március 23., hétfő

  Pedagógiai reflexió