Nyomtat Elküld Olvasási nézet

Lelkészbeiktatásra

Trencsényi László lp. szolgálata beiktatásán 2007.okt.7-én Budapest, Pestújhelyen

Imádkozzunk:
Dicsőség neked Urunk áldott Istenünk, mennyei édes Atyánk, hogy szereteted az égig ér és hűséged a magas fellegekig. Hálát adok, hogy itt lehetek, hogy nekem is adtad és kínálod ma is mindenkinek a hit a kegyelem és a reménység drága ajándékát. Bocsáss meg nekünk, hogy nem becsüljük eléggé, pedig ennél drágább- értékesebb ajándékot senkitől sem kaphatunk, hisz Egyszülött Fiadnak a mi urunknak Jézus krisztusnak drága vérén szerezted ezt a sok jót nekünk.
Bocsáss meg nekünk bűnös embereknek, ha eddig hideg szívvel visszautasítottunk Téged Teremtőnket, vagy ha csak néha-néha vettünk komolyan. Szent Lelked által segíts, hogy ezután gyermeki tisztán tudjunk hinni Tebenned, rendületlenül követve téged.
Ámen!

Textus.
Jézus mondja: "Bizony, bizony, mondom nektek: aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van: sőt ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe."  János 5,24

"Azért küldelek el, hogy megnyítsd a szemüket, hogy a sötétségből a világosságra, a sátán hatalmából az Istenhez térjenek, hogy az énbennem való hit által megkapják bűneik bocsánatát, és örökséget nyerjenek a megszenteltek között." Apostolok Cselekedetei 26,18
***

JÉZUS SZAVA MINDIG ÉRVÉNYBEN VAN!

Erről az életbevágóan fontos igazságról Pilinszki János egyik írásában így vall.
Amikor a háború utolsó hónapjaiban bevonultatták katonának, hátizsákját könyvek-kel tömte tele. Amint teltek a napok, csak teher lett számára, és egymásután dobta ki őket a vonatablakon. Végül mind kidobta őket, mivel ahogy ő fogalmazott:
"NEM VOLTAK ÉRVÉNYBEN- Egyetlen könyv maradt vele mindvégig.
Ez az egyetlenegy a Szentírás volt, mert csak a Biblia volt érvényben akkor is és ma is.
***


A debreceni klinika egyik folyosóján rendszeresen be van kapcsolva a TV. Amíg ott sokszor félnapokat várakoztunk volt idő figyelni az embereket. A legkülönbözőbb szó-rakoztató műsorokat láthatták- hallhatták a betegek és mind akik ott voltak. Amikor éppen az Önök kérték c. műsor ment, a kabaré jelenetekre szintre oda sem figyeltek, nem nevetett senki. (NEM VOLTAK ÉRVÉNYBEN!) Ekkor megszólalt egy másféle hang: Babits Mihály verse: Zsoltár gyermekhangra Molnár Mária előadásában:
"Az Úristen őriz engem, mert az Ő zászlóját zengem....
S kell, hogy az Úr áldja, védje aki azt énekli: Béke.-
Ez az egy volt ott is érvényben!

NINCS ÉRVÉNYBEN MÁS CSAK AZ EVANGÉLIUM!
AZ EVANGÉLIUM VISZONT ÉRVÉNYBEN VAN!

Csodálatos a mi Megváltónk, Jézus Krisztus!
Csodálatos Megváltónkat megismerni!
Csodálatos Megváltónkkal életünket rendezni!
Csodálatos Megváltónkkal élni!
Megmentettnek lenni. Szeretetében örülni.
Kegyelméért hálát adni. Jóságát megköszönni.
Békességét tapasztalni. Vezetésének engedelmeskedni.
Nincs senki itt, akinek ne lenne szüksége rá!
Nincs senki ezen a földön, akinek ne lenne szüksége rá!
Sajnos milyen kevesen tudják azt, hogy: Megváltónknál, Jézus Krisztusnál senki sem szereti jobban őket. Nem tudják és beleszomorodnak, belekeserednek, belebetegednek, HIT NÉLKÜL BELEHALNAK ebbe a szomorú, embertelen világba.
Küldetésünk az, hogy mindenkinek MEG KELLENE HALLANI a jó hírt!
Az Úr Jézus mondja ma nekünk! "Örök élete van annak, aki HALLJA az én Igémet....-
De kit érdekel? De ki az, aki ma hallja? Ó milyen kevesen vannak? Ebben a HANGOS, sokszor kibírhatatlanul ZAJOS világunkban, mi miért törődünk bele a hallgatásba? Olyan jó lenne, hogyha az emberek megbecsülnék egymást,szeretetben élnének boldo-gan. Annyi érték hiányzik! A törődés, a megbecsülés, a becsület, a tisztesség, az erkölcs, az odafigyelés, az emberszámba vevés...sorolhatnánk! A szeretet hiányzik nagyon! Isten szeretete hiányzik! Jézus Krisztus hiányzik az életekből! CSAK ennyi a baj!!

Miért nem hallják az emberek az életmentő evangéliumot?
Valami nagyon nincs rendben!
Valamit nagyon elrontottunk! Valamit nagyon nem jól csinálunk!
Pedig mindenünk megvan ahhoz, hogy hitelesen továbbadjuk az örök üzenetet.
Annyi minden megpróbáltunk már, de alig van foganatja.
Sokszor siránkozunk azon, hogy templomaink lassan kiürülnek.
Itt Budapesten ma már alig tudják, hogy templomaink hol vannak.
Milyen beteg az, akit nem érdekel, hogy hol van az orvosi rendelő? HALÁLRAÍTÉLT!
Ma talán óriásplakátokon kellene hirdetni, hogy hol vannak a templomaink!
Annyi haszontalan reklám van! Nem lehetne KÖZÉRDEKÜ KÖZLEMÉNYKÉNT közzé tenni az egyházak címét, különböző fórumokon, a médiában?
Vagy például nem lehetne a bevásárlóközpontokban, autópályapihenőkben, a benzin-kutak mellett az egyházainknak jelen lenni, imasátrakat felállítani?
ÉGETŐ KÉRDÉS MA, HOGY HOL ÉS HOGYAN SEGÍTHETNÉNK?
Csend szigetek kellenének, Lelki Oázisok, Béke bázisok kellenének.
Ó bárcsak minden templom, minden gyülekezet az lehetne:
• Ahol a lélek végre levegőhöz jutna!
• Ahol az embereknek lenne idejük és lehetőségük kiszellőztetni túlinformált, megterhelt agyukat!
• Ahol lenne idő egyszer úgy alaposan átgondolni mindent, hogy hol rontottam el!
• Rendezni végre Istennel- közös dolgainkat!
De hát sajnos megszoktuk a lelki rendetlenséget, és nagyon jól érezzük benne magunkat!
Fel kellene tenni végre a kikerülhetetlen kérdést.
Nem azt, hogy van-e Isten, hanem azt, hogy : Mit akarsz Uram az életemmel? Mit kell tennem? Ő erre az mondja, hogy HÍGGY! NE FÉLJ, CSAK HIGGY!


Jézus mondja szó szerint:
"Örök élete van annak, aki hallja az én igémet és HISZ abban, aki engem elküldött-
Ennyi tartozik ránk: gyermeki hit, bizalom és engedelmesség.
Van e fontosabb a hitébresztésnél?
"Menj és szórd a drága magvat szívek szántóföldjébe!
Egykor gazdag termést adhat az elhintett Szent Ige!
S ha gyümölcs ma nincs is bőven, tanulj bízni a jövőben!
Tán ha már te sírba térsz, akkor érik a vetés. "
Túrmezei Erzsébet
Miért vagyok itt? Hogy kerülök én ide -teszem fel a kérdést naponta. Mit akarsz, Uram, itt velem? Erre csak egyetlen válasz lehetséges, az hogy meghallják az emberek az ÖRÖK ÉLET BESZÉDÉT és HIGGYENEK Jézus Krisztusban!
Nincs más célom ezen a földön!
Mert így ismerem Őt, a Küldőt, az ÚRAKNAK URÁT, KIRÁLYOK KIRÁLYÁT!
"Azért küldelek el, hogy megnyisd a szemüket, hogy a sötétségből a világosságra, a sátán hatalmából az Istenhez térjenek, hogy az énbennem való hit által megkapják bűneik bocsánatát, és örökséget nyerjenek a megszenteltek között.-Ap. Csel. 26,18
Miért lehetek ma itt?
Amikor igent mondtam a Pestújhelyi Református Egyház megkeresésére, tudtam jól, hogy ezúttal nem pihenni, nem üdülni jövök Budapestre! Hanem életet menteni, élet-mentő evangéliumot hirdetni! NINCS MÁS CÉLOM ITT! Imádságaimban Istentől kérek erőt és bölcsességet ahhoz, hogy küldetésemet be tudjam tölteni teljesen és tisztán úgy, ahogyan azt Jézus Krisztustól, a mi Urunktól megismerhettem.

Ahogyan én küldetésemet látom, ahogyan az életmentő hit adóját, Jézus Krisztust megismerhettem és ahogyan a Bibliából olvasom a keresztyének jellemzését, évekkel ezelőtt egy rövid gondolatmenetben foglaltam össze:
Ezt szeretném végül megosztani mindenkivel.


KIK A KERESZTYÉNEK?
"Ezek, akik a fehér ruhákba vannak öltözve kik,
és honnan jöttek?- Jelenések 7,13

Amit addig őszinte vágyakozók csak elérni reméltek,
egymást képmutatás nélküli testvérszeretettel kitartóan,
tiszta szívből szeretik, elviselik, szeretetben hordozzák, sőt
különbnek tartják egymást önmaguknál.

Számukra megszűnt a szennyes világ.
Oly közel a menny!
Mindent átitat az Ige, a béke, a megértés,
összefűz az imádság, az áhítat és a dicséret koszorúja.
Nincs képmutatás, nincs harag.
Nincsenek sértődések, nincsenek álarcok.
Nincsenek háttérgondolatok.
Igazság van! Vigasztalás van!
Valóság van: Jézus Krisztus!
Az Ő tulajdonai, kik a világ szemében ugyan bolondok, gyöngék,
gyámoltalanok, senkik, DE: Gyermekek, Isten gyermekei,
akiknek neveik fel vannak írva a mennyben!

Szentek!
Kik elhagytak mindeneket.
Kik önként vállalták a keresztet, s vele a sebeket, üldöztetéseket.
Felhőtlenek, hívők, küzdők, helytállók,
szabadok, boldogok.
Akik megmosták ruháikat.
A világ förtelmeitől megtartóztatták magukat.
Akik az Atya akaratába belesimultak,
kik mindenkor élő reménységükről számot adni készek voltak.

Szentlélek templomai!
Kik védve, Krisztus szeretetébe rejtőzve,
megbékélve várják a színről, színre látást,
mert szívüket maga az Úr tölti ki.
T.L.
(Nyíregyháza, 2000.04.19.)

Imádkozzunk:
Köszönöm, Uram, hogy nevemen szólítottál, elhívtál és szolgálatba állítottál. Szemeim Reád néznek, Tőled jön az erő, a világosság és a segítség. Te, mindig hűséges vagy, Szentlelked által adj nekem bölcsességet, hogy hirdetni tudjalak Téged úgy ahogy kell! Adj nekem is hűséget és adj ennek a gyülekezetnek is, hogy egyek legyünk a Te országod építésében. Ajándékozz meg naponként a Te szavaddal, hogy szólhasson a Te szolgád és ajándékozz meg mindannyiunkat a Neked való szolgálat örömével.
Segíts ebben minket a mi Urunk Jézus Krisztus által. Ámen.

Trencsényi László

református lelkipásztor

 

 

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

Látogatók ma: 88, összesen: 430200

 • 2020. március 28., szombat

  Mikor jön el a húsvét, az igazi lehetetlen lehetőség? Nem tudom. De azt tudom, hogy eljövetele az önkéntes áldozattal kezdődik. Nem karanténban vagyun...
 • 2020. március 28., szombat

  Keresztyén emberként a kialakult helyzet akarva akaratlanul eszembe juttat bibliai történeteket. A babiloni fogságot, a pusztai vándorlást, Nóé történ...
 • 2020. március 26., csütörtök

  Várakozásainkat sokszor ellentétpárokban éljük meg. Mindnek megvan a maga szerepe, ám ha megpróbáljuk őket közelíteni egymáshoz, gazdagabbnak élhetjük...
 • 2020. március 25., szerda

  Miben segíthet most a Református Tananyagfejlesztő Csoport az otthonról tanító pedagógusoknak? Pompor Zoltánnal beszélgettünk.
 • 2020. március 24., kedd

  Minden krízis magában rejti a növekedés lehetőségét. Milyen kapaszkodóink lehetnek a magány, a bezártságérzés vagy a távmunka nehézségeiben? Miként vi...
 • 2020. március 23., hétfő

  Pedagógiai reflexió
 • 2020. március 22., vasárnap

  Tanárok, diákok és szülők támogató együttműködése kell ahhoz, hogy a digitális távoktatás hosszú távon működőképes legyen. Körképünk az első hét után.
 • 2020. március 21., szombat

  Hatodikos gyerekek imádságai járvány idején.
 • 2020. március 19., csütörtök

  Van remény! – üzeni Nicky Cruz élete. Nyolc dolog, amit az egykori bandatag történetéből meríthetünk.
 • 2020. március 18., szerda

  Teljes munkaidős állásra keressük új kollégánkat.