Nyomtat Elküld Olvasási nézet

V e r s e i m

"Én azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, nekik adtam, hogy egyek legyenek, ahogy mi egyek vagyunk: én őbennük és te énbennem, hogy tökéletesen eggyé legyenek, hogy felismerje a világ, hogy te küldtél el engem, és úgy szeretted őket, ahogyan engem szerettél."  János 17, 22-23

***

Áhítat
„..és a ti életetek el van rejtve együtt a Krisztussal az Istenben” Kolossé 3,3

Jézus menedékem,
Beléd rejtőztem én,
mint rügy a fába,
mint dal a madárba,
mint illat a virágba,
s Belőled hajtok én.

Trencsényi L.
1994.12.12.


***

Reggeli áhítat
Mily gazdagon alkottál Uram?
Csak állok mozdulatlan,
amint rám borul védőlepled az ég.
Azúrtükör fényözönben aranysugarakat szórtál a hajnali égen.
Én csak elnézem ámulattal,
miként omlik le minden gát,
s töri át szívemben, szinte mozdulatlan,
kegyelmed lángja a sötét éjszakát

Trencsényi L.
1992.08.20.
***

Imádság a természetben

Mély csendben
lenyűgözve állok itt a kertben.
Szél se rebben, s áldott tavaszi eső szitál.
Áldalak az esőért Uram,
amint gondoskodtál a szomjas földünkről.
Apró madárkák örülnek velem,
rigók tengelicek, erdei pintyek ujjonganak nyelvükön dicséretet.
Istenem nagyon szeretlek.
Istenem nagyon szeretek élni,
Neked zengeni itta földön
és alkotásaidban gyönyörködni.

Trencsényi L.
1992.05.02.
***

Imádságos szívvel


Veled örülök Istenem,
mert drága vagy nekem!
Veled dobban a szívem, s dicsér ajkam mert megismertelek.
E világ melyben élek áldás nekem.
Kezed munkájában gyönyörködik szemem.
Örülök a földdel, örülök a fákkal.
Örülök minden égi madárral.
Örülök a fénnyel az őszi esővel,
a napsütéssel, csenddel, simogató széllel.
Örülök mindazokkal, mit Atyám alkotott mert én szabad vagyok.
Szabad vagyok Örülni, Úr Jézus neked. Tetteid, csodásak áldottak készek.
Tökéletes minden rezdülésed
és én élek, s élhetek veled.
Köszönöm, hogy én is örvendező gyermeked lehetek!

Trencsényi L.
1992.09.
*****************

Tél reggeli áhítat

Csodálatos volt Uram, ma a havon meglátni, a szivárvány minden színében tündöklő jégkristályokat, és az égen törékeny csillagaid énekében meghallani teremtő szavadat, és megérezni a hajnal pirkadatba simuló halvány bíbor arcán a lenyugvó hold, reggelt hozó illatát.
Téged áldottalak Uram,
hogy én is része lehetek teremtett világod végtelen gazdagságának

Trencsényi L.
1993.02.21.
*****************

A gerle éneke

A tikkadt föld ma esőt kapott.
A gerlét néztem, amint csapzott tollait rendezte sorra,
és megpihent, majd megszólalt s dalt zengett önfeledten.

Akkor ott valamit megértettem.
Így voltam én is Uram, porlepte gerléd,
kitikkadt, megfáradt, daltalan néma madarad!
Pocsolyák vizétől bűzös tollaim rád áhítoztak.
S akkor jött az áldás, mint zápor!
Tisztított-mosott felüdített, szabadított!
Én néma kis gerléd most megszólalok,
Amíg csak élek, szeretnélek ilyen önfeledten
Téged áldani, mert jó élni veled Istenem

Trencsényi L.
1993.07.15.
*****************

Beteljesedett

(Lelkésszé szentelésemen)
„Mert hű az, aki ígéretet tett” Zsid.10,25

Zokogtam térdelve egy élet áldása alatt, s a templomfalak zenéltek.
A Lélek érkezett szelíden, utat tört szívemen, kicsordult szememen s megeredt nyelvemen a dicséret, hogy már Élek.
Mióta az Élet forrása szívemben felfakadt, s minden gát, fal kiszakadt előtted Uram, jóságod mint zuhatag ömlött, tisztított, mosott, takart, táplált, fürdetett, mert hű vagy te Uram s ígéreted beteljesedett.

Trencsényi L.
Debrecen, 1994. 11. 25.
*****************

KÉRÉS

Lelked által emelj fel Uram!
Zökkents ki a bűn fakasztotta
lehangoltságból.
Ne engedj megfásulnom,
beletörődnöm az embertelenségbe,
az igazságtalanságba.
Ne engedd bezárulni a szívem soha
a szenvedések láttán.
Segíts mozdítani karom,
hogy segíthessek a rászorultakon,
és ha csak ez segít,
arcomon gyújts mosolyt Uram.
Segíts, hogy szavaim utat találjanak
azokhoz, akiket elérni akarsz .
Úr Jézus taníts meg másokért élni, hogy tudjak odahajolni, merjem megsimogatni a lelkeket.
Taníts mosolyt gyújtani.
Taníts úgy élni, hogy csak szeretni tudjak, mindig csak szeretni!

Trencsényi L.
1996.
*****************

HA JÉZUSRÓL ÉNEKLEK

Ha Jézusról énekelek,
úgy szeretnék, mint a pacsirta
itt lenn a földhöz kötve
emberközelben
vagy ott fenn
az ég magasában .
Én is
így szeretnék
énekelni majdan
a mennyei karban.

Úgy szeretnék, mint a mécsvirág
mikor fehéren bontja szirmait
és sötét éjszakákon át
boldogan zeng
a tisztaságról
még itt lenn
a sárban is
az élet szépségét
hirdeti.


Trencsényi L.
1997.03.03.
********************


KÖNNYEK
(F.Évának)

Riadt voltál, mint az őzike
ha nem mondtad volna is
tudtam, hogy baj van.
Elsírtad,
hogy még nem mered zaklatott szívedet
az Úr elé tenni,
mert megkeresztelkedni csak örömmel lehet
és az eső is esik,- mint könnyeid a földre
és nem lehet ott akárki
és nem lehet rajtad akármi,
mert az Úr előtt csak fehérben lehet megállni,
kívül - belül tisztán.

Csak tudna mindenki
így nemet mondani
még akkor is,
még az utolsó pillanatban is,
ha amit legjobban szeret és vár
egy karnyújtásnyira van már.
Tudom,
ha egyszer Isten színe előtt állsz majd
az őszinte lesz és örök.
Felejthetetlen.
ÜNNEP!

Trencsényi L.
1999.04.25.

******************************
KICSI VIRÁG
A korán nyíló virágok sokat szenvednek
(T.Krisztinának)

"Mert nektek adatott az a kegyelem a Krisztusért,
nemcsak hogy higgyetek Őbenne
hanem, hogy szenvedjetek is Őérette." Filippi 1,29

Korán, fiatalon felnőttél a
KEGYELEMHEZ.

A korán nyíló virágok
sokat szenvednek, mert
a tavaszt hirdetik a fagyban.
Viharok, orkánok tépik szaggatják
gyönge szirmukat, s a durva rögöket
még nem puhította csendes eső.

Csak azért kell szenvedned,
mert kinyíltál a télben,
és mennyei hírt hoztál az
"örök tavaszról"
ezért fájsz a fagynak, szélnek,
durva rögnek, a jéghideg világnak,
ezért bánt, és akar még magának.

Nem baj,
ha nyitva a szíved
edzett leszel, s szabad
csak hirdesd tovább
a tavaszt egész lényeddel,
mert már ismered Istened
az Urat, Aki itt jár.
Ne félj, kicsi virág,
éppen időben nyíltál!

Trencsényi L.
1999. 05. 02.
*********************

KÖZEL AZ ÚRHOZ
(P.Eszternek)

"Akik hozzám közel vannak,
azokban kell nekem megszenteltetnem,
és az egész nép előtt megdicsőíttetnem."
3Mózes 10,3
Élni csak így lehet, - közel az Úrhoz
s itt maradni végleg: Ez az Élet!

Oly közel a menny!
Csak egy szívdobbanásnyira!
Megszentelt lett az a szív,
mely a Lélek temploma.

Ott a hit jó illata
mint üde rózsabimbó
kibomol, s mindenkit aki hallja
átkarol Isten
végtelen hatalma.

Őt megszentelni csak így lehet:
szelíden, levetett sarukkal,
mély áhítattal
ahogy kimondod
a legdrágább nevet:
JÉZUS KRISZTUS

Kit a legjobban szeretsz,
Lelkével itatta át szomjas szívedet.
Azóta meghitt csendje,
békéje, nyugalma,
súlya, hatalma van
ajkadon szent nevének:
JÉZUS KRISZTUS

Megváltód lett Ő, mióta tudod
mennyire szeret,
hogy érted is állt a kereszt
hol szent vérét ontotta,
és Lelkét adta neked,

Ne félj!
Ő megmondta,
nem hagy el soha.
Bárhol jársz Ő elkísér
mert Ő már neked
Urad és Istened
Ki a legjobban szeret,
mindenek felett:
JÉZUS KRISZTUS

Trencsényi L.
1999. 09. 25.
***********************

MÉGIS SZABADON
(Sz.Erikának)

"És aki téged egy mérföldútra kényszerit,
menj el vele kettőre.- Máté 5, 41

Magyarnak születtél a Vérke partján.
Sóhajok hídja lett a hazád,
ahol még a föld is szögesdróthálót terem.
Itt az útmenti vadvirágokat könnyekkel öntözik.
Nyílt seb a test, és a vértől nem látszik a szív.
Csak a fájdalom határtalan.

Az emberi határok
szörnyű mérföldútjain meghasadnak az evidenciák.
A közel is oly reménytelenül távol,
ahol a testvértornyok közt drót feszül, és csak a felhők,
a madarak és a harangok szabadok.
Ahol félreállítva,
őrtornyok és farkaskutyák között vársz a sorodra,
ahol megalázó az idegen nyelven elhangzó parancsszó.
Itt még egy lépés is nehéz, nem egy mérföldnyi
- ekkora teherrel.

De te mégis szabadon járod a második mérföldutat,
mióta szíved az Úrnak adtad, felvéve a keresztet.
Ezt csak a krisztusi szeretettel csordultig telt szívűek bírják.
Akik önmagukat megtagadták,
és mertek felállni a bűn vámosasztalától a "Kövess egem--re.
Akik partra vonták, és veszni hagyták a kinccsel telt csónakot.
Akik elhagyván mindeneket,
beledobták mindenüket ama mennyei perselybe,
hogy mentsenek lelkeket.

Te, aki annyiszor indultál szorongva határokon át,
keresve helyed mindkét hazában,
MEGTALÁLTAD
már ama mennyeit.

ÁTLÉPTÉL
a legnagyobb határon,
hol az Úr vár!
MEGTANULTAD,
hogy az Úr előtt nincs akadály.
Hirdesd, hogy mind boldog, aki zörget,
mert Jézusod által neked is
a Mennyek Országa lett,
ÉDESANYAFÖLDED.

Trencsényi L.
1999. 06. 10.
*****************************


A CSILLAGOK ÉLNEK
(G. Zsuzsinak)

„ Legyetek feddhetetlenek és tiszták, Istennek szeplőtelen gyermekei ez elfordult és elvetemedett nemzetség közepette, akik között ragyogtok mint csillagok a világban” Filippi 2,15

A csillagok égő lámpások a tusfekete égen.
Távoli forró hatalmas napok, a jeges űrben.
Ragyogó útjelző fényszilánkok a sötét földön.
A csillagok érzékenyek, törékenyek,
feddhetetlenek és tiszták a bűnösök között.
A csillagok Teremtőjükért ragyognak és másokért égnek.
A csillagok mind boldogok.

Csillagnak lenni kiváltság!
Csillagnak lenni kegyelem!
Csillagnak lenni küldetés!
Csillagnak lenni boldogság!

Még nem is sejthetted,
Hogy miért féltett ennyire
Istened,
Amikor kimentve a halálból
Lehajolt érted és
Felemelt az út porából
Hogy élhess!

Mennyire féltett,
Ki előbb szeretett
hogy megtalálhasd Őt,
Fiatal szíved ajtaján zörgetett,
Ő gyújtott lángra
A Lélek tüzével.
Ki életével fizetett
A kereszten érted.
Gyöngéden szent kezébe vett
És letett,
"Őrizve mint a szeme fényét"
Hogy rendületlenül mutasd
A HAZA vezető utat,

Mert Krisztus gyermekének
Ragyogni kell, égni kell
Hol Ő van, a sötétségnek múlni kell
és hirdetni kell az Úr szavát
Mert Krisztus fényét
Ragyogni tovább
a legnagyobb
boldogság!

Trencsényi L.
2000. 04.29.
*****************************

SZELIDSÉG ÉS KEGYELEM
(L.Ágnesnek)

„Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által végezetik el.” 2 Korinthus 12,9

Élni csak így érdemes
Krisztusi szelíden!
Amint a kismadárnak
Elég egy csöpp harmat.
Amint a kis hangyának
Elég egy fűszál.
Amint a méhecskének
Elég egy csöpp nektár.
Így fogadtad
Krisztusi szelíden
A kegyelmet!
Mely mindig elég arra,
hogy szíved melegen tartsa.
Csak az elég, mit Jézus ad,
Éhezd és szomjazd, az igét
Amíg belőle élsz,
Isten szűrheti át
szíveden szent üzenetét.

És a rászorultak mindig megtalálnak
ha mosolyod nyomán
Boldogság fakad
Így segítsd a megfáradtakat
Krisztusi szelíden
ha megteszed a tőled telhetőt
Az Úr érlelni fogja
az elrendelt időt.

Trencsényi L.
2000.04.25.
*************************

Fészekmeleg
(G. Orsolyának)

"Tollaival betakar téged, szárnyai alatt oltalmat találsz."
Zsoltár 91,4

Bár kívül törnek a gallyak a viharban
félelmetes villámok cikáznak az égen
remeg a föld és didereg minden a bajban, de odalenn a fészekaljban
nagy békesség van és nyugalom.
Ha torlódnak fölötted
a mindennapi gondok,
csalódások villámai hasítnak szívedbe és pattanásig feszit az igazságtalanság, hogy nem tudod mi lesz,
de neked
mégis naponta már van hova
meghitten és mosolyogva
lehajtani fejed,
mert vár ama bizonyos
" fészekmeleg "
Megváltó Jézusod karjaiban

Trencsényi L.
1999. 09. 15.
**************************


AZ ÚR JELENLÉTE
(V. Anitának)

Te is mint mindenki
vizsgáztál a bajban.
Fiatal szíved,
Isten kezébe téve tudtad,
hogy gyógyulás lesz abban az órában
ha szól az Úr!
Te,
aki készülsz
gyógyítani
tudtad, hogy
bármit mutat a lelet
feltartóztatni úgysem lehet a
mennyei kegyelmet,
mert jó az Úr!
És minden hívő tudja,
hogy Nélküle hamis
minden diagnózis
és csak Jézus az Úr a bajban!

Anita, ugye nem felejted,
hogy Aki kezéből ki nem ejthet
betakargat,
védő oltalmával,
s a bajokat lezárja
Teremtő szavával
mert szeret!

És az Ő szavára
nincs lehetetlen
és bármilyen hihetetlen
egyszer csak
gyógyul a beteg,
mert az Úr zárójelentése:
szent jelenléte.

Trencsényi L.
1999. 04. 20.

*******************

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

Látogatók ma: 93, összesen: 492124

 • 2021. szeptember 23., csütörtök

  Jézus, Lukács evangéliumában olvasható szavai a Bács-Kiskunsági Református Egyházmegye lelkészi csendesnapjának központi üzenetéhez vezetnek el bennün...
 • 2021. szeptember 23., csütörtök

  A Magyarországi Református Egyház Zsinati Hivatala Jogi Osztályára keres jogász munkatársat.
 • 2021. szeptember 22., szerda

  A Soli Deo Gloria Szövetség eredetileg nem annak indult, mint amivé vált, református identitásunkat viszont máig meghatározza. Az SDG alapításának 100...
 • 2021. szeptember 21., kedd

  A jobb apává váláshoz apró lépések sora vezet. Süveges Gergő Apakulcs című könyve nemcsak arra bátorít, hogy elinduljunk ezen az úton, hanem abban is ...
 • 2021. szeptember 21., kedd

  Minél inkább „él bennem a Krisztus”, annál inkább vagyok a béketeremtés embere.
 • 2021. szeptember 20., hétfő

  „Mondtam a presbitereknek, hogy jobban szeretnék nevetve vakolatot sepregetni velük, mint a felújított, de üres templomban találkozni” – mondta Koncz ...
 • 2021. szeptember 20., hétfő

  A 2021 őszén meghirdetett kampány részeként a Teremtésvédelmi Műhely munkatársai, önkéntesei Bringás reggelivel várják a kerékpárral közlekedőket a Ká...
 • 2021. szeptember 20., hétfő

  Elsőre nem nyilvánvaló, hogy mit keres egy református ember a katolikus világtalálkozón, főleg az nem, hogy középvezetői-szervezői szinten. Hogyan ker...
 • 2021. szeptember 19., vasárnap

  Beiktatták budakalászi szolgálati helyére Bereczky Örs lelkipásztort, aki feleségével együtt hív közös szolgálatra mindenkit, akivel egyazon nyájba ta...
 • 2021. szeptember 17., péntek

  Megnyitották a regisztrációt a 72 óra kompromisszum nélkül önkéntes ifjúsági akciójára