Nyomtat Elküld Olvasási nézet

Leselkedő veszélyek

" Azért küldelek el, hogy nyisd meg a szemüket, hogy a sötétségből a világosságra, és a Sátán hatalmából az Istenhez térjenek; hogy az énbennem való hit által megkapják bűneik bocsánatát, és örökséget nyerjenek azok között, akik megszenteltettek." Apostolok Cselekedetei 26,18


Tudjuk, hogy milyen veszélyes világban élünk, és lehetőségeinkhez képest igyekszünk is megvédeni magunkat. Például teljesen természetes reakció az, ahogyan a fertőzésekkel szemben viselkedünk. Ilyen esetben mindenki gondolkodás nélkül aláveti magát a különböző óvintézkedéseknek, a fertőtlenítéseknek, vagy egyéb megelőző rendszabályoknak. Milyen elgondolkodtató mégis az, hogy az egészségügyi higiéniára ilyen nagy gondot fordítunk, de vajon miért nem vagyunk igényesek a lelki-szellemi higiénia tekintetében?

Szomorúan állapíthatjuk meg, hogy félelmetes értékválságban és értékvesztésben szenved a világ.
Számomra felfoghatatlan az, ami napjainkban a lelki fertőzés terén történik. Sajnos egyszerűen elképesztő, hogy mennyi veszély leselkedik ránk anélkül, hogy tudomásunk lenne róla. Mennyi "bálvány" épül be észrevétlenül életünkbe és igyekszik Isten útját eltorlaszolni szívünkben.


 Mi, akik Isten Igéjét szentnek tartjuk, meglepő párhuzamot látunk a bibliai aranyborjú története és a modern bálványimádás között.
Izraelnek, az Isten szövetséges népének életén esett az a szennyfolt, hogy miután csodák sorozata által Isten kiszabadította őket Egyiptomból, mégis elfordultak Istenüktől és a bálványimádás szörnyű bűnébe estek. Mózes távollétében aranyborjút készítettek, és ünnepet rendeztek tiszteletére.
Ekkor az Istenről és önmagukról megfeledkezett nép, megvadulva táncolni és játszani kezdtek.
Sokáig csodálkozhatnánk értetlenül az okokon, de inkább most nézzünk korunkra. Mindannyian tapasztalhatjuk amilyen őrült tempóban távolodik, az emberiség Istentől. Gondolkodjunk el most néhány jellemző példán érzékelve az arányokat.
• Mennyi hálaadás hangzik el naponta a földön, és mennyi káromkodás? Hány templom, vagy imaház épül ma, és mennyi szórakozóhely? Napjainkban mennyi Istent dicsérő ének születik, és hány istentelen? És egy személyes kérdés: Mi mennyi időt töltünk naponta a Biblia fölé hajolva és mennyit szórakozásainkra?


Ha ebbe belegondolunk, akkor már nyilvánvaló, hogy Istennek mennyi fájdalmat okozunk mi emberek, akiket pedig a maga képére és hasonlatosságára teremtett. Milyen jó, hogy van Bibliánk, amelyben Isten szava előre figyelmezet minket: " Ne vegyetek részt a sötétség haszontalan cselekedeteiben, hanem inkább leplezzétek le ezeket." Efezus 5,11 Ennek az üzenetnek fényében gondolkodjunk el most környezetünkön.
A magát Istentől függetlenítő emberiség egyre inkább elvadul, állapíthatjuk meg szomorúan Nagy Lászlóval: "dúlt hiteknek kicsoda állít káromkodásból katedrálist?". Igen, sajnos ma már káromkodásból "katedrálisokat" lehetne állítani, annyian bántják a szent Istent.
A statisztika azt mutatja, hogy sajnos mi magyarok ebben is világelsők vagyunk. A romlás egyértelmű jeleként a szórakozóhelyek gomba módra szaporodnak, mert erre van igény. Az egyik ilyen reklámszöveg így hívogat: "Miénk az éjszaka!"
Ez valóban így igaz. Ahol a mulatozás, a féktelenség, az erőszak, és az erkölcstelenség tombol ott valóban a sötétség fejedelme az úr.
Ma már szinte minden településen ezrek őrjöngnek a felállított bálvány "disco oltárok" körül, ahol a félrevezetett gyerekeknek és a becsapott szülőknek csak "ártatlan" kikapcsolódást kínálnak, pedig bent elvadítják, és minden tekintetben kifosztják a fiatalokat:(igénytelen zene, szánalmas vagy brutális szöveg, őrült hangerő, vibráló fények, ital, drog)

A békés családi otthonok sem kerülték el a fertőzést. A bibliaolvasó emberek jól ismerik azt a veszélyes "dobozt", melyben a kép megszólal: (Jelenések 13,15)mely ma már szinte kivétel nélkül minden lakásban jelen van. Félelmetes, hogy milyen befolyásra tett szert, amint elkápráztatja és elhiteti az egész világot és fogva tartja, sőt irányítja a szemlélőt. Sokak számára az egyes Tv műsorok időpontja olyannyira szent, ami miatt bármit feláldoznak.
Ha a Tv egyszer bekerült a lakásba, nem mozdul onnan soha többé, hogy észrevétlenül átvegye az irányítást, hogy megragadja, lekösse, majd elterelje a figyelmet, vagy éppen a "gyermekmegőrzés" kényelmes céljait szolgálja, sokszor kegyetlen és okkult "meséivel.

Be kell látnunk, hogy a tudomány, és a technika fejlődésével az ember nem lett se jobb, se tisztességesebb, se felvilágosultabb. Félelmetes látni, amint modern korunkban jósdák nyílnak és az űrkorszak embere a horoszkópjában keres megoldást, ugyanakkor fórumot kapnak a nagy nyilvánosság előtt a különböző okkult erők: sámánok, táltosok, ufóhívők és egyéb bálványimádók, mert ugye mi egy plurális társadalomban élünk.


A modern technika beszűrődő torz kinövései: (gonosz, erőszakot sugalló filmek, könyvek, játékok, zene, stb), az istentelenségeket hirdető eszmék, vagy a "kényelem és jólét minden áron" szellemisége, mindent lesöpört már az asztalról, amit lehetett: (Tegyük hozzá, először a Bibliát próbálta nevetségessé tenni, majd az imádkozó kezeket csavarta ki, végül a templomba vezető utat szántotta fel.) Így aztán sikerül becsapnia, eltérítenie, eldeformálnia, kifosztania mindenkit, akik hisznek ördögi hazugságainak.
És a tánc a modern bálványok körül egyre csak fokozódik!

Felfoghatatlan és követhetetlen az istentelen világ ilyen nagyarányú térhódítása, mely ma már az egyházakat is elérte. Sajnos még a tisztességes felekezetekben is egyre inkább felhígul az evangélium, alkalmazkodva a "kor elvárásaihoz-vagy meghasonlások, szakadások okoznak jóvátehetetlen károkat.
És már nem is csodálkozunk, hogy a szeretet látványosan meghidegül, a magukra hagyott hitben erőtlenek pedig mesterséges szeretetpótlékok után néznek. Emiatt sokan feladják hitvallásaikat, és a gomba módra szaporodó különféle destruktív szekták kérlelhetetlen harapófogójába kerülnek.
Aki ma az Úrénak vallja magát, annak feltétlenül el kell szakadnia ennek a bűnös istentelen világnak minden szennyes kínálatától. "Ne szeressétek a világot, sem azt, ami a világban van. Ha valaki szereti a világot, abban nincs meg az Atya szeretete. Mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága, a szem kívánsága, és az élettel való kérkedés, nem az Atyától, hanem a világtól van." I. János 2,15


Tehát MINDENTŐL, amiről kiderül, hogy nem kedves az Úrnak, szakadjunk el, váljunk meg örökre! "Mindentől, ami gonosznak látszik őrizkedjetek." I Tesszalonika 5,22
Mint amikor valaki nagy műtét előtt áll, és alapos kivizsgálásokkal felkészítik rá, úgy kell nekünk is a legkomolyabban vennünk Isten szavát, mert elé csakis tisztán járulhatunk. Meg kell menekülnünk minden szenvedélyből, gonosz szokásokból, babonaságokból, okkult dolgokból. Haladéktalanul át kell vizsgálnunk gyűjteményeinket: könyvespolcainkat, újságainkat, kazettáinkat, lemezeinket, vagy kedvenc Tv műsorainkat, de barátai társaságainkat, vagy netalán szórakozóhelyeinket is. Ne sajnáljuk egy percig sem ezeket a hitványságokat, nem leszünk szegényebbek, hanem éppen gazdagabbak, tisztábbak és boldogabbak. Tudjuk, hogy a bálványok okozta lelki fertőzés Isten előtt utálatos.
Tudjuk azt is, hogy a bűnből való szabadulás, Isten segítsége nélkül teljességgel lehetetlen.

Mit tegyünk tehát?
Az egyetlen, amit tehetünk: forduljunk bizalommal imádságban Istenhez, és őszintén valljuk meg bűneinket. Ő kész segíteni rajtunk, hisz Jézus Krisztus éppen azért jött a mennyből, hogy bűneiket elvegye, mert igaz, amit róla ír a Biblia:
"Jézusnak, az Ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől...Ha megvalljuk bűneinket hű és igaz Ő, hogy megbocsátja bűneinket és megtisztít minket minden gonoszságtól." I János 1,7-9
Ha Isten kegyelméből már megszabadultunk, akkor adjunk hálát érte Istennek naponta és ezután már ne vállaljunk közösséget semmi istentelenséggel.
"Az az Isten akarata, hogy megszentelődjetek. Mert nem tisztátalanságra hívott el minket az Isten, hanem megszentelődésre.-1Thessz.4:3,7

Bátorítok minden hitben élő testvért, hogy ne adja fel az Istennel létrejött meghitt kapcsolatát, és soha semmi földi kincsért ne pártoljon el az Úrtól, és ne okozzon többé neki fájdalmat. A mi Istenünk jól ismer minket és elvárja tőlünk, hogy hűek legyünk hozzá mindhalálig.
Várjuk készen a mi dicsőséges Megváltónkkal való találkozást, végre megtisztult szívvel - lélekkel,
BOLDOGAN ÉS SZABADON!

Trencsényi László

református lelkipásztor

 

 

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

Látogatók ma: 108, összesen: 426465

 • 2020. február 18., kedd

  Miklya Zsolt nem az a típus, aki előrefut, inkább hosszasan érleli magában a verseket, és megvárja, amíg a felszínre törnek. A Magyar Napló Kiadónál m...
 • 2020. február 17., hétfő

  Nincs is jobb a téli estéken, mint egy finom teával bekuckózni a szobába, elbújni egy jó könyvvel, gyújtani egy gyertyát, és élvezni, ha végre pihenni...
 • 2020. február 16., vasárnap

  Hitvallásaink fontosságáról, szerepéről és újrafordításáról beszélgettünk Fekete Károly tiszántúli református püspökkel.
 • 2020. február 13., csütörtök

  Biztos, hogy jól választottam? Mi, ugye, sosem fogunk elválni? Mi van, ha ijesztő felismeréseink támadnak a házasságban? Ezekről a kérdésekről is vall...
 • 2020. február 12., szerda

  „Szeretlek, de már nem vagyok szerelmes beléd.” Ez a bizonytalan állapot biztonságos kötődéssé alakulhat, ami egy életen át képes megtartani a kapcsol...
 • 2020. február 12., szerda

  A Tokaj-hegyaljai Erdőbénye ad otthont idén a Kárpát-medencei Református Szőlészek és Borászok Fórumának. A legújabb borászati trendekkel és a legjobb...
 • 2020. február 11., kedd

  Évek, évtizedek óta alázattal, csendben végzik odaadó munkájukat a betegekért, az elesettekért, az idősekért. Ezeket a gyülekezetekben vagy egyházi in...
 • 2020. február 10., hétfő

  Egykor a prédikálással volt egyenragú, ma sok gyülekezetben a kevésbé fontos szolgálatok közé tartozik. A kántori szolgálat az istentisztelet lelkiség...
 • 2020. február 09., vasárnap

  „A házasság emberhez méltó életforma, amelynek rangja van. Misztérium, titok, amelyet egy életen át fejteget az ember. A legintimebb közösség, amit ne...
 • 2020. február 06., csütörtök

  A kisgyermekes időszakról és a kamaszok útra bocsátásáról, a társas lét előnyeiről, szabadságról és tiszteletről meséltek nekünk a házasság hete idei...