Nyomtat Elküld Olvasási nézet

A Lelki Oázis Misszió létrejöttéről

LELKI OÁZIS MISSZIÓNK honlapja:

http://www.parokia.hu/lap/lelki-oazis-misszio/cikk/mutat/bemutatkozas/

***

Riport rólunk:

http://www.parokia.hu/hir/mutat/6414/

***

LELKI OÁZIS MISSZIÓNK  a YOUTUBON:
https://www.youtube.com/channel/UCQZq13LnY8dbl351J0Ye1sw

***

A Lelki Oázis Misszió létrejöttéről

„A te szeretetedben sok örömünk és vigasztalásunk volt, mert a szentek szíve felüdült általad, testvérem." Filemon 7

A Lelki Oázis Misszió gondolata konkrétan 2004-ben Istenünk szent jelenlétében, imádságos háttérben fogant meg a szívemben. Az Úr Jézusért való megpróbáltatások közben, üldöztetésben, szenvedésben kristályosodott ki, és a Szentlélektől kapott bátorítással, két éven át érlelődött bennem.  A Bibliából felismert missziós küldetés alapján szerettem volna tenni valamit Isten gyermekeiért, akikkel szorosan összeköt a közös kincs, az Úr Jézus Krisztustól kapott drága hit.

Szomorúan kellett látnom a sok megfáradt, elkeseredett „lelkigondozatlan" hívő testvérem életét, így vágy ébredt a szívemben, hogy tenni kellene értük valamit, össze kellene fogni őket, hogy megkaphassák mindazt, amire szükségük van: erősíteni, gondozni, felüdíteni, felkészíteni, bátorítani kellene őket, hogy minden Lelki Oázis alkalom egyszerre lehessen számukra: templom, iskola, rendelő, szanatórium.

Azóta is azért imádkozom, hogy a programjainkon megjelent személyek élete legyen folyamatosan az Ige mennyei áldott vizsgálata alatt, hogy világosan kiderülhessen a Krisztushoz tartozásuk állapota, mélysége, ápoltsága, frissessége, összeszedettsége, rendezettsége, komolysága, szilárdsága, tisztasága, szentsége. Azért imádkozom, hogy tudatosodjon bennük, hogy a Krisztus gyermeke nem akárki, hanem rendkívüli személy, a legnagyobb felelőséggel fölruházva. Ugyanakkor ismerjék föl, hogy a keresztyén élet, súlyos kereszteket hordozó élet, de a Krisztusban megújult, megerősödött, megáldott, boldog és megszentelt élet.

Arra vágytam, hogy ebben a közösségben boldogan együtt lehessen Krisztus megváltott népe:

Az Úr Jézus szent jelenlétében legyenek nyitottak, készek az Ige befogadására, megélésére. Az Ige melletti áldott, szent légkörben pihenjenek meg, és kaphassanak egy „lélegzetvételnyi" gyámolítást, törődést. Lelkileg frissüljenek fel, töltődjenek fel és tapasztalhassák meg az igazi lelki nyugalmat, békességet.

Kapjanak igei megerősítést, hogy tudjanak a helyes irányba fordulni, a mennyei úton előre haladni, Isten számára maradéktalanul rendelkezésre állva szolgálni.

Találjanak egymásra és egymás hite által épüljenek, egymást segítve, támogatva erősödjenek, egymásra figyelve gyakorolják a keresztyén szeretetet, türelmet és tudjanak egymásért imádkozni.

„...elvezetem őt a pusztába, és szívére beszélek." Hóseás 2,16

Nagy vágyam ma is az, hogy a Lelki Oázis Misszió mindenki számára legyen a megpihenés helye.

Biztosítva legyen a termékeny lelki elcsendesedésre alkalmas nyugodt, pihentető, ideális körülmény, hogy a résztvevők a világ gondját-baját kiiktatva, csak az Úrra figyelhessenek.

Legyen a lelki megerősödés helye.

Legyen lehetőség arra, hogy az Úr előtt alapjaiban rendezzék életüket és ehhez legyen biztosítva a mennyei tartalom, az Ige átadása lelkiismeretes, felkészült előadókkal.  (Megfelelő komolyság, mennyiség, tálalás.)

Legyen a testvéri szeretet gyakorlásának helye.

Biztosítva legyen a hívők számára mindaz, amire szükségük van, mindaz, ami emberileg adható:

 • Testvéri szeretet, tisztelet
 • Őszinte mosoly, bátorító szó
 • Önzetlen segítés, gondoskodás
 • Figyelmessége, megbecsülés, törődés
 • Az igazság őszinte, de tapintatos kimondása

Legyen a szolgálatra való felkészülés helye.

Az Úr áldásaiban részesült, teológiailag képzett, felkészített, hitben megerősödött, szolgálatra kész emberek térjenek haza gyülekezetükbe.

***

Tudjuk, hogy egy ilyen lelki hét keveseknek adatik meg. Mi tekintsük Isten ajándékának és köszönjük meg, hogy ezt a megkülönböztetett gyöngéd gondoskodását még tapasztalhatjuk. Becsüljük meg azáltal, hogy komolyan élünk a felkínált lehetőségekkel. Imádkozzunk azért, hogy az alkalmainkon eltöltött idő felüdülésül szolgáljon mindazoknak, akik Isten szent jelenlétében az ÉLŐ VIZEK FORRÁSAINÁL keresnek elcsendesedést, lelki feltöltődést, megnyugvást, gyógyulást, vigasztalódást: zaklatott, vagy elrontott életükre, sebeikre, gondjaikra, bajaikra Istentől gyógyírt, valódi megoldást.

Istenünk kegyelméből 2006-ban így indulhatott el a Lelki Oázis missziónk. Mivel kezdettől fogva a részvételt mindenki számára ingyenessé tettük, csupán adományokat fogadtunk el, így kívántuk fedezni költségeinket, és így támogattuk azokat a Testvéreinket, akik anyagi okok miatt nem tudtak volna részt venni alkalmainkon!

Soli Deo Gloria! Egyedül Istené a dicsőség!

Trencsényi László
református lelkipásztor

 

Lelki Oázis Missziós programjaink (2017)

1. LELKI OÁZIS TESTVÉRI KÖR:
Minden hónap második vasárnapján hitünk és közösségünk erősítésére testvéri összejövetelt tartunk.


2. PREZENTÁCIÓS ELŐADÁSOK:
Minden hónap első vasárnapján istentisztelet után 11:15-től hitünkkel kapcsolatos projektoros előadásokat tartunk.


3. LELKI OÁZIS HÉT:
A Kismarosi hetünket általában minden év júliusában tartjuk.


4. LELKI OÁZIS CSENDESNAPOK:
A Pestújhelyi Református Templomban évente két alkalommal tartjuk.

 

5. LELKI OÁZIS HÉTVÉGE: A Kismarosi hetvégét általában minden év október végén tartjuk.


6. LELKI OÁZIS IROTT KIADVÁNYOK: Ingyenes nyomtatott kiadványok megjelentetése.


7. KÖNYVJELZŐK, KÉPESLAPOK: Ingyenes képeslapok, könyvjelzők megjelentetése.


8. LELKI OÁZIS SZERKESZTETT KIADVÁNYOK (VIDEÓK) A YOUTUBON:
https://www.youtube.com/channel/UCQZq13LnY8dbl351J0Ye1sw


9. LELKI OÁZIS MISSZIÓI HÍRLEVÉL: 2010-től félévente jelenik meg missziói hírlevelünk „Lelki Oázis” címmel, melyben missziónkról és aktuális kérdésekről szólunk.


10. MISSZIÓI HANGANYAGOK KIADÁSA: Igehirdetések, előadások, szolgálatok ki-adása: kazettán és Mp3 formátumban.


11. LELKI OÁZIS SMS MISSZIÓ:
Rendszeresen küldünk igét SMS-ben azoknak a testvéreinknek, akik kérik!


12. LELKI OÁZIS E-MAIL MISSZIÓ:
Rendszeresen küldünk lelki üzenetet E-mailben azoknak a testvéreinknek, akik kérik!


13. LELKI OÁZIS HONLAPUNK:

http://www.parokia.hu/lap/lelki-oazis-misszio/cikk/mutat/bemutatkozas/

 

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

Látogatók ma: 38, összesen: 431530

 • 2020. április 06., hétfő

  A benkős diákok húsvéti üzenete református testvéreinknek.
 • 2020. április 05., vasárnap

  A Szeresd a várost, szeresd az egyházat! imamozgalomba húsvét és pünkösd között kapcsolódhatunk be a város és az egyház megújulásáért. A het...
 • 2020. április 04., szombat

  Isten elvette most egy időre a templomot, hogy otthonaink váljanak templommá.
 • 2020. április 03., péntek

  „…amikor házanként megtörték a kenyeret…”
 • 2020. április 02., csütörtök

  Mit olvassunk a bezártság és a böjt során? Öt olyan könyvet ajánlunk, amely elektronikus formában is beszerezhető.
 • 2020. április 01., szerda

  „Meg kell találnunk azt a formát, amellyel újra tudunk egymáshoz közeledni.” Beszterczey Andrással, az MRE Diakóniai Irodájának vezetőjével beszélgett...
 • 2020. március 31., kedd

  Krízis és újrakezdés: munkaadót és munkavállalót, családos embereket és gyülekezeteket egyaránt érinthetnek a következő időszakban. A GLS Nemzetközi V...
 • 2020. március 30., hétfő

  Lelkesítő, fáradhatatlan, nagy műveltségű géniusz, aki óriási tudását gyülekezete, egyháza és a magyarság fejlődésére használta. Korának modern tudós-...
 • 2020. március 29., vasárnap

  Faragó Laura énekművész és népdalénekes előadása az ősi etikai norma és az igei tanítás kapcsolatáról a XV. Harkányi Szabadegyetemen.
 • 2020. március 28., szombat

  Mikor jön el a húsvét, az igazi lehetetlen lehetőség? Nem tudom. De azt tudom, hogy eljövetele az önkéntes áldozattal kezdődik. Nem karanténban vagyun...