Nyomtat Elküld Olvasási nézet

A Lelki Oázis Misszió létrejöttéről

LELKI OÁZIS MISSZIÓNK honlapja:

http://www.parokia.hu/lap/lelki-oazis-misszio/cikk/mutat/bemutatkozas/

***

Riport rólunk:

http://www.parokia.hu/hir/mutat/6414/

***

LELKI OÁZIS MISSZIÓNK  a YOUTUBON:
https://www.youtube.com/channel/UCQZq13LnY8dbl351J0Ye1sw

***

A Lelki Oázis Misszió létrejöttéről

„A te szeretetedben sok örömünk és vigasztalásunk volt, mert a szentek szíve felüdült általad, testvérem." Filemon 7

A Lelki Oázis Misszió gondolata konkrétan 2004-ben Istenünk szent jelenlétében, imádságos háttérben fogant meg a szívemben. Az Úr Jézusért való megpróbáltatások közben, üldöztetésben, szenvedésben kristályosodott ki, és a Szentlélektől kapott bátorítással, két éven át érlelődött bennem.  A Bibliából felismert missziós küldetés alapján szerettem volna tenni valamit Isten gyermekeiért, akikkel szorosan összeköt a közös kincs, az Úr Jézus Krisztustól kapott drága hit.

Szomorúan kellett látnom a sok megfáradt, elkeseredett „lelkigondozatlan" hívő testvérem életét, így vágy ébredt a szívemben, hogy tenni kellene értük valamit, össze kellene fogni őket, hogy megkaphassák mindazt, amire szükségük van: erősíteni, gondozni, felüdíteni, felkészíteni, bátorítani kellene őket, hogy minden Lelki Oázis alkalom egyszerre lehessen számukra: templom, iskola, rendelő, szanatórium.

Azóta is azért imádkozom, hogy a programjainkon megjelent személyek élete legyen folyamatosan az Ige mennyei áldott vizsgálata alatt, hogy világosan kiderülhessen a Krisztushoz tartozásuk állapota, mélysége, ápoltsága, frissessége, összeszedettsége, rendezettsége, komolysága, szilárdsága, tisztasága, szentsége. Azért imádkozom, hogy tudatosodjon bennük, hogy a Krisztus gyermeke nem akárki, hanem rendkívüli személy, a legnagyobb felelőséggel fölruházva. Ugyanakkor ismerjék föl, hogy a keresztyén élet, súlyos kereszteket hordozó élet, de a Krisztusban megújult, megerősödött, megáldott, boldog és megszentelt élet.

Arra vágytam, hogy ebben a közösségben boldogan együtt lehessen Krisztus megváltott népe:

Az Úr Jézus szent jelenlétében legyenek nyitottak, készek az Ige befogadására, megélésére. Az Ige melletti áldott, szent légkörben pihenjenek meg, és kaphassanak egy „lélegzetvételnyi" gyámolítást, törődést. Lelkileg frissüljenek fel, töltődjenek fel és tapasztalhassák meg az igazi lelki nyugalmat, békességet.

Kapjanak igei megerősítést, hogy tudjanak a helyes irányba fordulni, a mennyei úton előre haladni, Isten számára maradéktalanul rendelkezésre állva szolgálni.

Találjanak egymásra és egymás hite által épüljenek, egymást segítve, támogatva erősödjenek, egymásra figyelve gyakorolják a keresztyén szeretetet, türelmet és tudjanak egymásért imádkozni.

„...elvezetem őt a pusztába, és szívére beszélek." Hóseás 2,16

Nagy vágyam ma is az, hogy a Lelki Oázis Misszió mindenki számára legyen a megpihenés helye.

Biztosítva legyen a termékeny lelki elcsendesedésre alkalmas nyugodt, pihentető, ideális körülmény, hogy a résztvevők a világ gondját-baját kiiktatva, csak az Úrra figyelhessenek.

Legyen a lelki megerősödés helye.

Legyen lehetőség arra, hogy az Úr előtt alapjaiban rendezzék életüket és ehhez legyen biztosítva a mennyei tartalom, az Ige átadása lelkiismeretes, felkészült előadókkal.  (Megfelelő komolyság, mennyiség, tálalás.)

Legyen a testvéri szeretet gyakorlásának helye.

Biztosítva legyen a hívők számára mindaz, amire szükségük van, mindaz, ami emberileg adható:

 • Testvéri szeretet, tisztelet
 • Őszinte mosoly, bátorító szó
 • Önzetlen segítés, gondoskodás
 • Figyelmessége, megbecsülés, törődés
 • Az igazság őszinte, de tapintatos kimondása

Legyen a szolgálatra való felkészülés helye.

Az Úr áldásaiban részesült, teológiailag képzett, felkészített, hitben megerősödött, szolgálatra kész emberek térjenek haza gyülekezetükbe.

***

Tudjuk, hogy egy ilyen lelki hét keveseknek adatik meg. Mi tekintsük Isten ajándékának és köszönjük meg, hogy ezt a megkülönböztetett gyöngéd gondoskodását még tapasztalhatjuk. Becsüljük meg azáltal, hogy komolyan élünk a felkínált lehetőségekkel. Imádkozzunk azért, hogy az alkalmainkon eltöltött idő felüdülésül szolgáljon mindazoknak, akik Isten szent jelenlétében az ÉLŐ VIZEK FORRÁSAINÁL keresnek elcsendesedést, lelki feltöltődést, megnyugvást, gyógyulást, vigasztalódást: zaklatott, vagy elrontott életükre, sebeikre, gondjaikra, bajaikra Istentől gyógyírt, valódi megoldást.

Istenünk kegyelméből 2006-ban így indulhatott el a Lelki Oázis missziónk. Mivel kezdettől fogva a részvételt mindenki számára ingyenessé tettük, csupán adományokat fogadtunk el, így kívántuk fedezni költségeinket, és így támogattuk azokat a Testvéreinket, akik anyagi okok miatt nem tudtak volna részt venni alkalmainkon!

Soli Deo Gloria! Egyedül Istené a dicsőség!

Trencsényi László
református lelkipásztor

 

Lelki Oázis Missziós programjaink (2017)

1. LELKI OÁZIS TESTVÉRI KÖR:
Minden hónap második vasárnapján hitünk és közösségünk erősítésére testvéri összejövetelt tartunk.


2. PREZENTÁCIÓS ELŐADÁSOK:
Minden hónap első vasárnapján istentisztelet után 11:15-től hitünkkel kapcsolatos projektoros előadásokat tartunk.


3. LELKI OÁZIS HÉT:
A Kismarosi hetünket általában minden év júliusában tartjuk.


4. LELKI OÁZIS CSENDESNAPOK:
A Pestújhelyi Református Templomban évente két alkalommal tartjuk.

 

5. LELKI OÁZIS HÉTVÉGE: A Kismarosi hetvégét általában minden év október végén tartjuk.


6. LELKI OÁZIS IROTT KIADVÁNYOK: Ingyenes nyomtatott kiadványok megjelentetése.


7. KÖNYVJELZŐK, KÉPESLAPOK: Ingyenes képeslapok, könyvjelzők megjelentetése.


8. LELKI OÁZIS SZERKESZTETT KIADVÁNYOK (VIDEÓK) A YOUTUBON:
https://www.youtube.com/channel/UCQZq13LnY8dbl351J0Ye1sw


9. LELKI OÁZIS MISSZIÓI HÍRLEVÉL: 2010-től félévente jelenik meg missziói hírlevelünk „Lelki Oázis” címmel, melyben missziónkról és aktuális kérdésekről szólunk.


10. MISSZIÓI HANGANYAGOK KIADÁSA: Igehirdetések, előadások, szolgálatok ki-adása: kazettán és Mp3 formátumban.


11. LELKI OÁZIS SMS MISSZIÓ:
Rendszeresen küldünk igét SMS-ben azoknak a testvéreinknek, akik kérik!


12. LELKI OÁZIS E-MAIL MISSZIÓ:
Rendszeresen küldünk lelki üzenetet E-mailben azoknak a testvéreinknek, akik kérik!


13. LELKI OÁZIS HONLAPUNK:

http://www.parokia.hu/lap/lelki-oazis-misszio/cikk/mutat/bemutatkozas/

 

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

Látogatók ma: 90, összesen: 426447

 • 2020. február 18., kedd

  Miklya Zsolt nem az a típus, aki előrefut, inkább hosszasan érleli magában a verseket, és megvárja, amíg a felszínre törnek. A Magyar Napló Kiadónál m...
 • 2020. február 17., hétfő

  Nincs is jobb a téli estéken, mint egy finom teával bekuckózni a szobába, elbújni egy jó könyvvel, gyújtani egy gyertyát, és élvezni, ha végre pihenni...
 • 2020. február 16., vasárnap

  Hitvallásaink fontosságáról, szerepéről és újrafordításáról beszélgettünk Fekete Károly tiszántúli református püspökkel.
 • 2020. február 13., csütörtök

  Biztos, hogy jól választottam? Mi, ugye, sosem fogunk elválni? Mi van, ha ijesztő felismeréseink támadnak a házasságban? Ezekről a kérdésekről is vall...
 • 2020. február 12., szerda

  „Szeretlek, de már nem vagyok szerelmes beléd.” Ez a bizonytalan állapot biztonságos kötődéssé alakulhat, ami egy életen át képes megtartani a kapcsol...
 • 2020. február 12., szerda

  A Tokaj-hegyaljai Erdőbénye ad otthont idén a Kárpát-medencei Református Szőlészek és Borászok Fórumának. A legújabb borászati trendekkel és a legjobb...
 • 2020. február 11., kedd

  Évek, évtizedek óta alázattal, csendben végzik odaadó munkájukat a betegekért, az elesettekért, az idősekért. Ezeket a gyülekezetekben vagy egyházi in...
 • 2020. február 10., hétfő

  Egykor a prédikálással volt egyenragú, ma sok gyülekezetben a kevésbé fontos szolgálatok közé tartozik. A kántori szolgálat az istentisztelet lelkiség...
 • 2020. február 09., vasárnap

  „A házasság emberhez méltó életforma, amelynek rangja van. Misztérium, titok, amelyet egy életen át fejteget az ember. A legintimebb közösség, amit ne...
 • 2020. február 06., csütörtök

  A kisgyermekes időszakról és a kamaszok útra bocsátásáról, a társas lét előnyeiről, szabadságról és tiszteletről meséltek nekünk a házasság hete idei...