Nyomtat Elküld Olvasási nézet

Jézus mondja: Én vagyok...

Tartalom:
***********************
János 6,35
A valódi táplálék
János 8, 12
Fény a mennyből
János 10,9
Az élő kapu
János 10,11
A jó pásztor
János 14,6
Az igaz és élő út
János 14,25
A feltámadás
János 15,5
Az áldott Forrás
*************************

" Én vagyok az élet kenyere: aki énhozzám jön nem éhezik meg , és aki énbennem hisz, nem szomjazik meg soha." János 6,35

A valódi táplálék

Amint életünk táplálék nélkül elképzelhetetlen, úgy elképzelhetetlen a hívő életünk is Jézus Krisztus nélkül! Az ember földi élete során nagyon sok táplálékkal találkozik, ezek közül némelyeket megszeret másokat elvet. Talán a földön a kenyér az egyetlen olyan táplálék, amelyet nem lehet megunni. A kenyér végigkísér minket az első falattól kezdve az utolsó falatig.
Így vagyunk a "mennyei kenyérrel- is. Az Úr Jézus Krisztus, amikor önmagát az élet kenyeréhez hasonlítja, látja a mi éhező, nélküle haldokló, koldus életünket, ezért mondhatja ezt a csodálatos kijelentést önmagára, mert számunkra az Ő Igéje az egyetlen, és nélkülözhetetlen táplálék minden napon!
Ereje nélkül ,elgyengülünk!
Íze nélkül megkeseredünk!
Keresztáldozata nélkül bűnbe veszünk!
Igéje nélkül éhen halunk!

Jézus nélkül valóban mindennek vége! Nélküle üres az asztalunk, üres a szívünk, üres a kezünk, üres és tartalmatlan az egész életünk!
Nagyon elgondolkoztató az a tény, hogy meddig bírja ki az ember táplálék és víz nélkül! Táplálék nélkül néhány hétig is, de víz nélkül csak néhány napig! És Jézus Krisztus nélkül, az "élet kenyere- nélkül? Te meddig bírtad? Hány éve, vagy évtizede mellőzöd Őt? Csoda, hogy még életben vagy!
Úgy él ma az emberiség túlnyomó része, hogy nem is törődik a valódi táplálékkal, a mennyei eledellel és ezért lelki éhhalálra van kárhoztatva! Mert minden ember aki Jézus nélkül hal meg, arról tudnunk kell, hogy először is éhen halt- bármi volt is a betegsége!
Testvér, az áldott Isten ma arra buzdít téged, hogy ne halj éhen, fogadd el a felkínált mennyei táplálékot! Jézusnál jobban senki sem szeret téged, hiszen megtöretett testét, életét adta érted a kereszten, bűneidet magára vállalta, hogy te szabad légy! Ha Jézus veled élhet lelked olyan igazi táplálékhoz jutott, mely soha nem fogy el! Íze nem romlik meg! Erejével egy életen át mehetsz! Ő olyan Úr, aki azt ígéri neked, hogy többé soha meg nem éhezel és soha meg nem szomjazol, mert Ő lesz a tied és vele biztonságban élhetsz örökké!" Én vagyok a világ világossága: aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága." János 8,12

Fény a mennyből

Dicsőség legyen az Úrnak, amiért megszánt minket, csak-e földi szemmel látó, lelkiekben mégis vakon tapogató, botorkáló elesett embereket és eljött közénk Ő, a mennyei világosság. Földhözragadt életmódunk által mi már annyira megszoktuk a mesterséges fényeket, hogy elképzelni is alig tudunk mást, pedig létezik lelki látás is!

Jézus nélkül csak örök éjszaka van! Rettenetes lenne, ha egyszer nem kelne fel a nap, a földön azonnal lehetetlenné válna az élet. Az örök éjszaka riasztó homályában vacognának az emberek. Így tartja fogva a sötétség fejedelme azoknak lelkeit ma is, akik Isten nélkül élnek, teljes sötétségben! A világ egyetlen fényforrása sem tud adni lelki látást! Jézusnak kellett eljönni erre a világra, hogy megismerjük az igazi áldott és tökéletes világosságot.
"...a Világosság eljött a világba, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot mert a cselekedeteik gonoszak- János 3,19

Jézus nélkül minden ember vak! A vak ember mindenkiben szánalmat kelt, mert a szemünk világa Isten drága ajándéka. Oly csoda ez, hogy tudunk látni, hogy szinte az lenne a természetes ha mindenki vak lenne. Azt, hogy milyen nyomorúság a lelki vakság , csak az tudja igazán, akinek Jézus Krisztus már megnyithatta a szemét. A gonoszságban is úgy el lehet merülni, hogy minden jó felé érzéketlenné válik az ember. Akinek viszont Ő Szentlelke által beragyoghat az életébe vakító világosságánál, ujjongva kiálthat fel, hogy látok, mert azonnal meglátszanak a tisztátalanságok, és fájni kezdenek a bűnök és megindult a gyógyulás áldott folyamata!

Jézus nélkül nincs örök élet! Az örök életről csak azok tudnak, akiknek Isten azt kijelentette. Egyébként az emberek csak gúnyolódnak, szórakoznak rajta, mint Noé napjaiban és bűneikben csak a mának élnek. Pedig van örök élet! Ezt az Úr Jézus kereszthalála és feltámadása árán pecsételte meg! Ma is azt üzeni ebben az Igében, hogy aki Őt követi, az már ezen a földön megkapja az örök élet világosságát! De csak az kaphatja meg aki feltétel nélkül és engedelmes szívvel követi Őt! Jézus Krisztus FÉNY A MENNYBŐL! Ő azért érkezett e földre, hogy te is tisztán láss! Lásd meg most, hogy Isten mennyire szeret téged és lásd meg bűneidet melyek elválasztanak tőle! Ő azt szeretné, ha a drága világossága teljesen betölthetné a te szomorú szívedet is végre mennyei örömmel!

" Én vagyok az ajtó: ha valaki rajtam át megy be az megtartatik, az bejár és kijár, és legelőt talál." János 10,9

Az élő kapu

Az Úr Jézus sokszor meglepő hasonlatokat mond önmagáról, de azt tudnunk kell, hogy ezek mindig: igazak, tartalmasak, rendkívül fontosak és kifejezők! Első hallásra ez a hasonlat is megdöbbentő! Vajon miért éppen ezt a szemléletes képet használja küldetésével kapcsolatban az Úr? Egy biztos Jézus soha nem mondja, hogy mi emberek vagyunk az ajtó, bár sokan szeretnek ebben a szerepben tetszelegni! Jézus ezt a jogot is csak önmagának tartja fenn. Ne tolakodjunk az Ő helyére, mert az csúnya dolog. Az ajtó egy igen fontos, sőt döntő jelkép Isten országával kapcsolatban!
Az ajtó funkciói:
Megnyit, vagyis szabadságot ad
Bezár, vagyis biztonságot ad
Összeköt, vagyis kapcsolatot ad
Mi már tudjuk azt, hogy Jézus az egyedüli olyan ajtó, amelyen keresztül az örök életbe lehet belépni. Mert Ő az a mennyei ajtó, aki a földre érkezett, hogy utat nyitva átmentsen minket az örök hazába.
Jézus az a kapu, aki megnyitja, sőt összetöri a bűneink rácsait, és szabadon kijöhetünk a fényre. Feltámadásával még a halál kapuit is kinyitotta. Jézus az a kapu, aki bezárja gyermekeit, biztonságot nyújtó ölelő karjaiba és szeretetével megvéd minket minden gonosztól. Jézus az a kapu, aki azért jött, hogy összekösse a mennyet a földdel, hogy az ember által szétszakított szeretetkapcsolatot újra megépítse, összekapcsolja!
Jézus az egyetlen bejárat a mennybe! A Golgotai kereszthalálával készített szabad utat nekünk! A kárpit szétszakadása jelzi, hogy mindenki számára nyitva áll az ajtó!
Te előtted is, aki most-e sorokat olvasod! Az igazi ajtó ma oda érkezett a te szíved ajtajához, egészen közel hozzá, hogy tudj hinni benne! Annyi sok hitvány emberi ajtón kilincseltél, vagy dörömböltél már keserű szívvel, és mindig csalódtál, mert nem kellettél és kizártak téged! Testvér, most merj belépni az áldott élő ajtón, aki az Úr Jézus Krisztus, Ő szeret és hív téged, és nála nyugalmat találsz ! Jöjj be, ne késlekedj itt a helyed nála és megtartatol! Ez a legdrágább ajándéka az Úrnak ! Egyedül csak neki van hatalma megtartani a te törékeny mulandó, veszendő életedet is az örök életre! Látod az áldott Isten megnyitotta érted a mennyek kapuját! Ne késlekedj ,nyisd meg most te is a szíved ajtaját és fogadd el drága áldozatát!" Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért" János 10,11

A boldog nyáj

Aki ismeri a 23. zsoltárt és abban megismerte az áldott Isten szeretetét az nagyon hálás tud lenni, hogy az írás beteljesedett, és örökké hálát ad az Úr Jézus Krisztusnak, az igazi pásztornak, hogy a földre jött emberi testben , megkeresni az elveszetteket! "Mert mindnyájan mint juhok eltévelyedtünk, ki-ki az ő útjára tértünk.- Ézsaiás 53,6 A szakadék szélén, vagy a halál árnyékának völgyében soha sem volt könnyű az élet! Az ember, Isten védő szeretete nélkül, csak olyan mint az elveszett juh: - szánalmas, vigasztalan, védtelen, reménytelen, és kiszolgáltatott!
Istentelen életünkben, mindnyájan valóban ott éltünk eltévedve, elkószálva, teljes létbizonytalanságban, kiszolgáltatva félelemmel és remegve, míg Jézus ránk nem talált! Jézus Krisztus a mennyből érkezett, hogy a hűtlen, gonosz béresektől elhagyatott, szétrebbent, farkasoktól megtizedelt árva nyáját összegyűjtse, begyógyítsa sebeiket, élete árán védelmezze, örök életre vezesse, sőt életét adja érte!

• Ó, micsoda boldog nyáj a Krisztus megváltott népe! Ez vigasztalhat bennünket: nekünk JÓ PÁSZTORUNK van, aki azért jött, hogy életünk legyen és bővölködjünk!
• Ó, honnan szabadított meg? Valamennyiünket a biztos halálból a sátán karmai közül! Olyan mélyre jött értünk, hogy mélyebbre már nem lehetett, ahol már senki sem segíthetett- ott keresett meg!!
• Ó, hogyan gondoz ma is,- füves legelőkön nyugtat, csendes vizekhez terelget, lelkünket megvidámítja, igazság ösvényén vezet! És mennyire ismer, nevünkön szólít, és azt mondja:- nem vesztek el soha, senki sem ragadhat el kezemből titeket-!
• Ó, hogyan gyógyított meg! Ez a kereszt titka! Jézus Krisztus életét adta értünk-...sebeivel gyógyultatok meg! Mert olyanok voltatok, mint a tévelygő juhok: de most megtértetek lelketek pásztorához és- gondviselőjéhez!- I Péter 2,24 Dicsőség az áldott Istennek mindenért!
"Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is él!" János 11,25

A feltámadás örömhíre

Az ember ősi vágya, hogy a kikutathatatlanba a halálon túli világba bepillantást nyerjen! Mivel ez a törekvés emberileg a lehetetlenségek kategóriájába tartozik, ezért az emberek a feltámadással kapcsolatban ilyen bölcsességeket gyártanak maguknak:-ez csak mese, ezt senki sem tudhatja, onnan még nem jött vissza senki
Ez mind a sátán gondolata, hogy megtévesszen, mert elhiteti az emberekkel, hogy nincs és ne is keressék a reményt a feltámadásra és az örök életre, mert ő ravaszabb annál, hogy nyíltan vállalja, hogy ő a kárhozat és a halál, mert akkor senki sem követné, így viszont "sikeresen- fertőz mindenütt, és milliók követik a tagadás útján és nem érzékelik a szörnyű veszélyt!
Ha az emberiség előtt ma teljes bizonytalanság lenne a feltámadást illetően, joggal eshetnénk mi is kétségbe, akkor valóban teljes reménytelenségben, kilátástalanságban kellene élnünk!
De ez nem így van, mert a föld népét meglátogatta a Teremtő Ige, az Úr Jézus Krisztus, aki minden kétségünket eloszlatta! Ő nemcsak beszélt a feltámadásról, és halottakat támasztott fel, hanem Ő ennél sokkal többet tett, rettenetes kereszthalála után feltámadott! Személyesen találkoztak vele tanítványai és feltámadott testében több mint ötszázan látták! /I Korintus 15,6/

A FELTÁMADÁS ÖRÖMHÍRE bejárta az egész földet, hogy Jézus Krisztus él és Szentlelke által ma is velünk van, mert valóban Ő a feltámadás és az élet! Feltámadása páratlan, a világtörténelem legnagyobb csodája! Ezért a hitért hitvallók százezrei életükkel fizettek, mert igaz! Igazságát minden kétséget kizáróan ma is tapasztaljuk, és rendületlen hittel vállaljuk!

A Krisztus hit, a feltámadásba vetett hit! Ezen áll vagy bukik a hitünk komolysága és az életünk is! Jézus ma sem áll le vitatkozni a tagadókkal, hanem csak azt mondja mint Mártának:"Ha hiszel, meglátod az Isten dicsőségét- János 11,40 Ha valaki Jézus Krisztusban hisz az nem hal meg soha! Mert a keresztyén ember halála az átmenetel az örök életbe! Ő ezért jött a földre, hogy megtapasztalhassuk Isten dicsőségét már ebben a földi világban és majd az örökkévalóságban!
"Én vagyok az út az igazság és az élet, senki sem mehet az Atyához csakis énáltalam!"  János 14,6 

Az igaz és élő út

Valamennyien közlekedünk, és ehhez utakat építünk. Manapság már földünket, mint az erek hálózzák be a különbféle utak, legyenek bár földi, földalatti, vízi, vagy légi utak, megkönnyítve ezzel az utasforgalmat és az áruszállítást! Szokták mondani, - minden ember úton van,
• minden út az első lépéssel kezdődik,
• minden út vezet valahová,

Az emberben mindig meg volt a vágy, hogy "utat- készítsen Istenhez: kezdve a Bábel torony építőitől a világvallásokon át az első űrhajós, Gagarin nyilatkozatáig:-Jártam a mennyben, de Istennel nem találkoztam-/de mindannyiszor kudarcot vallottak!!
Mi keresztyének nagy sajnálattal jelenthetjük ki, hogy az emberek ma is sokféle úton rohannak a biztos halálba, mert nem ismerik az egyetlen utat! Jézus azt mondja :-ÉN VAGYOK AZ ÚT!-. Senki sem mehet az Atyához csakis énáltalam!- Vagyis minden más út járhatatlan és zsákutca! Aki nem ezen az úton jár, az tévelyeg!
• Testvér, te aki ezeket a sorokat olvasod melyik úton jársz? Földi utakon rohansz a kilátástalanságba, vagy találkoztál már a mennyei úttal?
• Tettél-e már lépéseket, hogy megmentsd a lelkedet az örök haláltól, vagy elodáztad mindez ideig életed legfontosabb döntését?
• Látod-e életed célját, értelmét, ebben a megfertőzött világban, ahol a költőként: - Csak zsarnokság van-?
• Megismerted-e az egyetlen személyes IGAZSÁGOT aki a te kiúttalan és hazugságok között vergődő, halálba tartó életedet jött megmenteni ?

Ő az egyetlen, aki a mennyből jött a földre, hogy elkészítse és eléd adja a drága megmenekülési útvonalat! Nem volt könnyű az igaz és élő utat elkészíteni, ez az út a legnagyobb áldozattal, vérrel, fájdalommal, töviskoszorúval készült el! Jézus Krisztus az életét áldozta fel ezért, a keresztre kellett mennie érted, hogy elkészüljön számodra a mennyei út és hazatalálhass a mennyei hajlékba! A Jézus útján garantáltan megérkezel, csak bízd rá magad és fogadd be őt az életedbe!

 

" Én vagyok a szőlőtő és ti a szőlővesszők, aki énbennem marad én pedig őbenne az terem sok gyümölcsöt." János 15,5 

Az áldott Forrás

Ha az ember és Isten kapcsolatát igazi mélységében akarjuk szemlélni akkor azt Jézus példázataiban kell keresnünk. Ezek közül is az egyik kiemelkedő a szőlőtő és a szőlővessző bensőséges és elválaszthatatlan kapcsolatát bemutató kép! Jézus amikor rólunk, megváltott gyermekeiről beszél, mindig reálisan tárja elénk valóságos helyzetünket, rászorultságunkat, ugyanakkor kidomborítja az elhivatottságunk felelősségét is.
Áldott legyen Isten, hogy gondoskodott az Élet szőlőtőkéjéről, a valódi tiszta forrásról melyből mindenkinek érdemes táplálkozni. Ő az aki nem mérgezni akarja életünket, hanem a mérgektől megtisztítani. Ő az akire érdemes rábízni a jövőnket, aki képes minket valóban azzá nevelni ami a küldetésünk célja: Istennek tetsző, gyümölcsöző életet élni.
JÉZUS AZ ÁLDOTT TISZTA "FORRÁS- és gyermekei az Ő áldásaiból táplálkoznak naponta! A gyümölcsérlelő, próbatételekkel, harcokkal teli kegyelmi időben is együtt tudnak örülni Urukkal. Ez egy különlegesen bensőséges kapcsolat mely abban is megnyilvánul, hogy ha bántják a vesszőt, az fáj a tőkének is, és viszont, mert Jézus Krisztus mindenben együtt tud érezni velük! És ha sikerül is valamit felmutatnunk azért is övé a dicsőség, mert mi tudjuk, hogy nála nélkül semmit sem cselekedhetünk!
• Mi tehát az ami táplálja a hívő ember életét? Az a kifogyhatatlan áldott mennyei nedvkeringés mely láthatatlan bár mégis valóság. Isten áldott IGÉJE,- mint vérerekben a létfontosságú táplálék árad szét, s szívódik fel életünkben naponta, mert Ő olyan gondoskodó Úr aki mindig tudja, hogy mire van szükségünk. Ma is érkezik a mennyei csatornán a vigasztalás, a bíztatás, a fenyítés az intés, szükség szerint mindig a kellő időben.

Testvér, megláttad-e ebben az igében önmagad állapotát! Nézd, ha nem Jézussal élsz, akkor még mindig valamilyen- mérgezett tőkéből- táplálkozol! Ha pedig nem teljes életet élsz Jézusban, akkor csak élősködő vagy, és a lemetszés veszélye fenyeget! Ne halj meg, Jézus téged ma arra figyelmeztet, légy áldott szőlővessző, s mint gyermek bízd rá magad, hogy élhess örökké!

Trencsényi László

református lelkipásztor

 

 

 

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

Látogatók ma: 20, összesen: 486670

 • 2021. augusztus 04., szerda

  Amikor egy hosszú, nyomorúságos belső küzdelem váratlan fejleményeként megtértem, gyors egymásutánban olyan dolgok zajlottak le bennem, amelyekre egyá...
 • 2021. augusztus 03., kedd

  Hogyan segíthet a mozgás és a minket körülvevő környezet az imádságban való elmélyülésben? Miskolczi Enikővel a nemrég megjelent „Imaséták. Példatár” ...
 • 2021. augusztus 03., kedd

  Augusztus 2-át az 1972-es Roma Világkongresszus jelölte ki a holokauszt során életüket vesztett cigányok nemzetközi emléknapjának – hazánkban a ...
 • 2021. augusztus 03., kedd

  A 2021. évi felsőoktatási pótfelvételi eljárásba történő jelentkezés fontosabb információi
 • 2021. augusztus 02., hétfő

  Javában zajlik Budapesten a Dunamelléki Református Egyházkerület központjának felújítása és a 2019-ben leégett Ráday utcai kollégium újjáépítése.
 • 2021. augusztus 01., vasárnap

  „Hat évig kergettük ezt az álmot, mire egész más módon, mint gondoltuk, miénk lett ez a csoda." Hogyan lesz egy parasztház és a hozzá tartozó kút áldá...
 • 2021. július 29., csütörtök

  Kapolcson a céltalan barangolás is feltölt, a régi kövekből rakott házak és kerítések, a kemencében sült ételek illata erőfeszítés nélkül segítenek me...
 • 2021. július 29., csütörtök

  A Károli Gáspár Református Egyetem Pedagógiai Kara felvételt hirdet alábbi hitéleti alapképzési szakjaira nappali és levelező munkarendben: református...
 • 2021. július 28., szerda

  Miként alakult a művészet és az egyház kapcsolata az európai történelemben? Mit árulhat el egy művészeti alkotás Isten és az ember kapcsolatáról? Föld...
 • 2021. július 27., kedd

  „Abban hiszek, hogy mindenki tud zenélni és énekelni. Rengeteg gátlás és korlát épül belénk, ami elveszi az örömünket, ezeket a falakat szeretném áttö...