Nyomtat Elküld Olvasási nézet

Lelki Oázis Misszió

BEMUTATJUK A LELKI OÁZIS MISSZIÓNKAT

 

LELKI OÁZIS missziónk szolgálati területei összesítve:

1. TEOLÓGIAI TEMATIKUS KIADVÁNYOK (2000- )
2. LELKI OÁZIS CSENDESHETEK (1996-2019)
3. LELKI OÁZIS HÉTVÉGÉK (2009-2019)
4. LELKI OÁZIS CSENDESNAPOK (1994- )
5. LELKI OÁZIS TESTVÉRI KÖR (2007- )
6. LELKI OÁZIS IRATMISSZIÓ (1994- )
7. MISSZIÓI HÍRLEVELEK (1994- )
8. LELKI OÁZIS VIDEO MISSZIÓ (2016- )
9. IGÉS-ALBUM MISSZIÓ (2018- )
10. IGÉS-PARAVÁN MISSZIÓ (2020- )
11. TEOLÓGUS TALÁLKOZÓK (2001-2006)
12. RAJZTÁBOROK (1994-2013)
13. PREZENTÁCIÓS ELŐADÁSOK (2016- )
14. LELKI OÁZIS HONLAP (2000- )
15. LELKI OÁZIS YOUTUBE CSATORNA (2016- )
16. IRODALMI DÉLUTÁN (BIBLIKUSAN) (2016- )
17. FILADELFIA MISSZIÓS KÖZPONT (2017- )
18. LELKI LEVELEZŐLAP MISSZIÓ (Előkészületben)

***

LELKI OÁZIS missziónk szolgálati területei részletesen:

Teológiai tematikus kiadványok
Hitünk szempontjából a legfontosabb teológiai ismereteket tartalmazó kiadványokat szerkesztünk és jelentetünk meg. (Jelenleg több száz kiadvány.)

Lelki Oázis csendeshetek
Évente hitünk és lelki közösségünk erősítése céljából csendeshetek tartása.

Lelki Oázis csendeshétvégék
Évente hitünk és lelki közösségünk erősítése céljából csendeshétvégék tartása.

Lelki Oázis csendesnapok
Évente kétszer hitünk és lelki közösségünk erősítése céljából csendesnapok tartása.

Reformátusok Testvéri  Kör
Református hitünk és lelki közösségünk erősítésére havonta igei alkalom tartása.

Lelki Oázis iratmisszió
Hitépítő nyomtatott kiadványok folyamatos megjelentetése, ingyenes terjesztése. (Jelenlegi nyomdai termékeink: Kétféle képeslap, tizenkét könyvjelző, több száz lelki irodalom.)

Lelki Oázis missziói hírlevél
Negyedévente jelentetjük meg hírlevelünket, melyet postai és elektronikus úton juttatunk el testvéreinkhez.

Lelki Oázis Videó Misszió
Saját szerkesztésű videó formátumú  anyagaink feltöltése a YouTube csatornára (Lelki Oázis Videó Missziónk csatornáján jelenleg közel százötven saját szerkesztésű videót találnak az érdeklődők).

Igés-Album Missziónk speciális anyaga
Ebben a hitébresztő, hitépítő, hitmélyítő missziónkban saját kiadványaink mellett a legismertebb szerzőktől, négy albumba rendezve több száz lelki irodalmat kínálunk ingyenesen az érdeklődőknek.

Igés -Paraván Missziónk speciális anyaga
E missziónkban saját kiadványaink mellett a legismertebb szerzőktől kereken száz különböző ingyenesen elvihető lelki irodalmat helyeztünk el a Bp. Pestújhelyi Református Templomban két paravánon.

Teológus találkozók (Nyírtura, 2001-2006)
Ezeket a teológus találkozókat a Nyírturai Református Egyházközségben szerveztük az Életforrás missziónkhoz kötődő fiatalok számára, akik akkor lelki tanulmányokat folytattak.
Teológus: 21 fő.
Hittanoktató: 9 fő.
Diakónus: 4 fő.

Rajztáborok (1994-2013)
Rajztáborainkat a nyíregyházi, a nyírturai, és a Bp pestújhelyi gyülekezetekben szerveztük és tartottuk sok száz gyermek részvételével. A megtarott 20 rajztábor képanyagából állandó gyermekrajz- és kerámia kiállítás nyílt a Bp. Pestújhelyi Református Templomban.

Lelki Oázis prezentációs előadások
Hitünk és Istenünk Igéjének minél jobb megismerése, megértése céljából, esetenként kivetítéses előadást  tartunk. (Jelenleg közel száz prezentációs anyagunk van.)


Lelki Oázis honlap
Honlapunkat hetente gondozzuk és friss anyagokkal látjuk el.

Lelki Oázis YouTube csatorna
2016-óta saját videó formátumban szerkesztett anyagot töltünk fel a YouTube csatornánkra, ahol jelenleg közel százötven videót találnak az érdeklődők.

Irodalmi délután (biblikusan) előadás és beszélgetés templomunkban
Ezt az évente két alkalommal megrendezendő programunkat 2016-óta tartjuk templomunkban, magyar és külföldi szerzők és előadók közreműködésével. Ezeken a könyvbemutatókon mindig lehetőség van hitünkről bizonyságot tenni és a közösségi lelki életet erősíteni.

Ingyenes lelki hetek a Filadelfia Missziós Központunkban
A Bp. Pestújhelyi Református Parókián 2017-ben felépült Filadelfia vendégházunkba várjuk azokat a rászoruló református hittestvéreinket, akik lelki pihenésre, lelki vigasztalásra, lelki megerősödésre szorulnak.

Lelki Levelezőlap Missziónk (Előkészületben)
E programunkban keresztyén hitünk szempontjából elengedhetetlenül fontos témákban szeretnénk lelki irodalmat kínálni az érdeklődőknek.
Missziónk az alábbi célcsoportok felé irányul:
I.) Református hittestvéreink
II.) Gyülekezeti tagságunk
III.) A hittanoktatásra beiratkozottak családjai
IV.) Akik gyülekezetünkkel kapcsolatba kerültek és rendelkezünk elérhetőségükkel
V.) Településünkön élők (kívülállók)

***
Az Úr Jézus Krisztus mondja:
"Isten országának ezt az evangéliumát pedig hirdetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek; és akkor jön el a vég."
(Máté 24,14)

***

 

LELKI OÁZIS MISSZIÓ

„Mert úgy határoztam, hogy nem tudok közöttetek másról, csak Jézus Krisztusról, róla is mint a megfeszítettről." 1Korinthus 2,2

1.§. Bevezetés

Valljuk, hogy a Biblia, Istenünk Igéje: hibátlan, tökéletes, tévedhetetlen, igaz, élő, ható, áldott, szent és örök kijelentés. Valljuk, hogy Isten Igéjének páratlan, életmentő, lélekmentő hatása van és ezáltal formálja életünket. Az Úr Jézus Krisztus mondja: „A beszédek, amelyeket én szólok nektek: Lélek és Élet." János ev.6:63

A Bibliából felismert missziós elhívatásunk alapján valljuk, hogy küldetésünk van Isten gyermekei felé, akikkel szorosan összeköt az Úr Jézus Krisztustól kapott drága közös kincsünk, üdvözítő hitünk. Tudjuk, hogy aki Jézus Krisztus megváltott engedelmes gyermeke lett, az a Szentlélek által lelki gyümölcsöket terem, Isten országának előmenetelén munkálkodik, és hálából Istenünk dicsőségét és embertársaink javát munkálja. Lelki Oázis Missziónk sokrétű szolgálatával támogatni kívánjuk református gyülekezeteink lelki megerősödését. Ily módon is szeretnénk üdvözítő hitünkről bizonyságot tenni, lelkeket menteni és a lelki életet erősíteni. Célünk az, hogy a missziós szolgálatunkkal bármilyen formában kapcsolatba kerülő testvéreink felkészültebben tudjanak helytállni anyagyülekezeteikben.

 

***

2.§. Lelki Oázis Missziónk célkitűzései:

I.) Az Úr Jézus Krisztus örök evangéliumának hirdetése.
II.) A keresztyén etikai normák képviselete.
III.) Református hittestvéreink lelki segítése, erősítése.
IV.) Református hittestvéreinknek bibliai képzéssel való támogatása, a biblikus életvitelre és a szolgálatra való bátorítása.
V.) Református gyülekezeteink megújulásának, épülésének lelki munkálása.

 

3.§. Lelki Oázis Missziónk szolgálatai:

1) A bibliai alapú munkatársképzés fölvállalása
2) Az evangéliumi lelkiség képviselete
3) Apologetika (Az evangélium tisztaságának védelmezése)
4) Lelki hetek, csendesnapok szervezése és rendezése
5) Evangéliumi iratmisszió végzése
6) Lelki irodalom szerkesztése
7) Lelki prezentációs (ppt, videó) anyagok szerkesztése
8) Hittestvéreink biblikus lelki gyámolítása, segítése
9) Ifjúsági szolgálatok (Területünk minden óvodájában és iskolájában)
10) Internetes szolgálatok (YouTube, Facebook, Parókia.hu)


4.§. Lelki Oázis Missziónk tevékenységi köre:
Szolgálatunkkal támogatni kívánjuk református gyülekezeteink lelki megerősödését úgy, hogy a hozzánk érkező tagokat felkészültebben tudjuk visszaküldeni anyagyülekezeteikbe.
Tevékenységünk köréhez tartozik a tanítás, a bibliai ismeretterjesztés, családsegítés; a gyermek és az ifjúsági munka, a biblikus lelki gyámolítás (mentálhigiénés) segítés; valamint a diakóniai szolgálat.

5.§. Lelki Oázis Munkatársképzőnk alapelvei:

· Valljuk, hogy a lelki szolgálatot minden hívő keresztyénnek végeznie kell Isten dicsőségére, ezért célunk a gyülekezeti szolgálatra való felkészítés.
· Elsősorban alapvető és általános bibliai-teológiai kérdésekre helyezzük a hangsúlyt.
· Tudatosítjuk a krisztocentrikus hitéletet bibliai alapelvek alapján (Igeélet, Imaélet, Közösségi élet, Szolgáló élet).
· Apologetikai tanítás (Kiemelt célünk, hogy felkészítsünk mindenkit a hitünk védelmére).
· Vallástétel üdvözítő hitünkről (Tudatosítjiuk, hogyan kell biblikusan bizonyságot tenni).

 

6.§. Az örök evangélium hirdetésének 10 formája gyülekezetünkben:

Az Úr Jézus Krisztus mondja: "Isten országának ezt az evangéliumát pedig hirdetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek; és akkor jön el a vég." (Máté 24,14)

I. Szavakban
(Igehirdetés, bibliatanulmány, hittanoktatás. Lelki Oázis Missziónk keretében különböző hiterősítő lelki alkalmak tartása.)

II. Lelki énekekkel
(Énektanítás a templomban, az ifjúság között és énekfüzetek szerkesztése.)

III. Személyes példaadással
(Buzdítunk a Biblia üzenetének komolyan vételére, a személyes példaadásra, a szavak nélküli bizonyságtételre, a krisztusi életvitel szeretetben való gyakorlására - megélésére.

IV. Írott kiadványokkal
(Lelki Oázis Iratmissziónk keretében saját nyomdai termékek kiadása.)

V. Vetítettképes előadásokkal
(Lelki Oázis Missziónk keretében szerkesztett prezentációk készítése.)

VI. Ajánlással, hívogatással (Figyelemfelkeltő tájékoztatók, meghívók alkalmainkra.)

VII. IGÉS-ALBUM és IGÉS-PARAVÁN Misszió
(Lelki Oázis Missziónk speciális anyagának terjesztése.)

VIII. Ajándékozással
(Biblia, imakönyv, lelki irodalom ajándékozása.)


IX. Interneten való megjelenéssel
(Honlap vagy „lelki csatorna" indítása, gondozása.)

X. Zavartalan Istenre-figyelés biztosításával
(A Filadelfia vendégházunk üzemeltetése lelki pihenés, Istenre-figyelés céljából.)

***

6.§. I.

AZ EVANGÉLIUM HIRDETÉSE

Az Úr Jézus Krisztus mondja: "Isten országának ezt az evangéliumát pedig hirdetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek; és akkor jön el a vég." (Máté 24,14)

Szavakban

(Igehirdetés, bibliatanulmány, hittanoktatás. Lelki Oázis Missziónk keretében különböző hiterősítő lelki alkalmak tartása.)

„Hirdesd az ígét, állj elő vele alkalmatos, alkalmatlan időben, ints, feddj, buzdíts teljes béketűréssel és tanítással." 2Timótheus 4,2

1.1. Vasárnapi istentisztelet

1.2. Ünnepi istentiszteletek:
Karácsony első napján délelőtt
Karácsony másodnapján délelőtt
Óév utolsó napján
Újév napján
Nagypénteken
Húsvét első napján délelőtt
Húsvét másodnapján délelőtt
Pünkösd első napján délelőtt
Pünkösd másodnapján délelőtt
Reformáció napján
December 24-én ifjúsági istentisztelet

1.3. Bűnbánati istentiszteletek:
Nagy egyházi ünnepek előtt és havonta tartunk háromnapos bűnbánati istentiszteletet az úrvacsorához készülve.

1.4. Bibliaórák minden héten

1.5. Úrvacsora
- minden hónap utolsó vasárnapján
- nagy egyházi ünnepek első napján és második napján, újév napján
- betegekhez kérésre úrvacsorát viszünk

2. Hitoktatás

2.1. Iskolai kötelezően választható hittanórák
2.2. Óvodai hittanórák öt óvodában

 

3. Református hitvalló Kör
Istenünk Igéjének minél jobb megismerése érdekében, és gyülekezetünk lelki közösségének erősítése céljából minden hónap 2. vasárnapján gyülekezeti összejövetelt tartunk.


4. Lelki Oázis tavaszi csendesnap
Minden év májusában hitünk és lelki közösségünk erősítése céljából gyülekezeti csendesnapot tartunk.

5. Lelki Oázis őszi csendesnap
Minden év szeptemberében hitünk erősítése céljából csendesnapot tartunk.

6. Lelki Oázis missziói hét
Református hitünk és Istenünk Igéjének minél jobb megismerése, megértése érdekében, minden év júliusában csendeshetet tartunk Kismaroson.

7. Lelki Oázis missziói hétvége
Minden év őszén hitünk  megerősítése céljából csendeshétvégét tartunk Kismaroson.

 

***

6.§. II.


AZ EVANGÉLIUM HIRDETÉSE

Lelki énekekkel

(Énektanítás a templomban, az ifjúság között és énekfüzetek szerkesztése.)

„A Krisztusnak beszéde lakozzék ti bennetek gazdagon, minden bölcsességben; tanítván és intvén egymást zsoltárokkal, dícséretekkel, lelki énekekkel, hálával zengedezvén a ti szívetekben az Úrnak." Kolossé 3,16

Valljuk, hogy a gyülekezeti ének, mint énekelt imádság, énekelt Íge is lehet, tehát igehirdetéssé is válhat.
Tudjuk, hogy az egyházi éneklés legfőbb mértéke a Szentírás.
A Bibliából megtudhatjuk azt, hogy mit kíván Isten az Ő népétől.
Az egyházi ének Krisztus testének, a gyülekezetnek az éneke, amennyiben ott, az élő Isten Ígéje helyesen hirdettetik és hívő közösség van jelen.
Az egyházi ének ismertető jegyei, lényeges kritériumai:
a) az egyházi ének igehirdetés (forrása Isten Ígéje, tartalma az Ígének valamely textusszerűen is kifejezhető tanítása)
b) az egyházi ének imádság (felelet Isten hívására)
c) az egyházi ének hitvallásszerű
d) az egyházi ének gyülekezetszerű, azaz a mindenható és változhatatlan Istenre mutat
Az egyházi ének kifejezési formáiban nem lehet méltatlan a tárgyához.

A Krisztus evangéliumát prédikáló egyház nem énekelhet a táncdalok és disco zene modorában, itt nincs helye a fűzfapoézisnek, a sekély érzelgősségnek, a zenei giccsnek. De ugyanúgy a globalizált rockzenének sem, még ha le is öntik vallásos-keresztyén szöveggel. (Draskóczi László)   Erről az érzékeny, még a hívő embereket is megosztó problémáról Youtube csatornánkon is találhatnak anyagot: (Dicsőítés rockzenével?)

***

6.§. III.

AZ EVANGÉLIUM HIRDETÉSE

Személyes példaadással

(Buzdítunk a Biblia üzenetének komolyan vételére, a személyes példaadásra, a szavak nélküli bizonyságtételre, a krisztusi életvitel szeretetben való gyakorlására - megélésére.)

„De te józan légy mindenekben, szenvedj, az evangélista munkáját cselekedd, szolgálatodat teljesen betöltsd." 2Timótheus 4,5

 • Folyamatosan hirdetjük a családlátogatás, beteglátogatás lehetőségét.
 • Kérésre beteg vagy mozgásképtelen testvéreinket kórházban, vagy otthonukban meglátogatjuk, rövid áhítatot tartunk, ill. kérésre úrvacsorát viszünk.
 • Gyülekezetünk tagjainak igény szerint bármikor biblikus lelki segítséget nyújtunk.
 • Igével vigasztaljuk a gyászolókat és minden temetés előtti és utáni vasárnapra hívjuk őket az istentiszteletre Isten vigasztalását hallgatni.
 • Megszerveztük a lelki kapcsolatok ápolását a betegekkel, elköltözöttekkel (személyesen, levélben, telefonon, e-mailben).
 • A fogyatékkal élő testvéreinket megkülönböztetett figyelemmel segítjük, támogatjuk.
 • A nagyothalló testvéreink részére hangosító berendezést építettünk ki a templomban.
 • Karácsonykor a gyermekek, az idősek és rászorulók részére ajándékcsomagot osztunk.
 • Gyülekezetünk e-mail misszióján keresztül hetente lelki üzenet küldünk.
 • Lelki irodalmat adunk a megkeresztelt gyermekek szüleinek, konfirmálóknak, házasulandóknak, gyászolóknak.
 • Igény szerint segítjük a rászorulók és mozgáskorlátozottak szállítását. (Templomba, nyári hetekre.)
 • A mozgáskorlátozottak, a kisgyermekesek részére a templombejárathoz kerekes-székes rámpát építettünk ki védőkorláttal, díszburkolatú járdával.
 • A kéregetők, rászorultak részére „egységcsomagot" állítottunk össze.

***

6.§. IV.

AZ EVANGÉLIUM HIRDETÉSE

Írott kiadványokkal

(Lelki Oázis Iratmissziónk keretében saját nyomdai termékek kiadása.)

„Semmit sem hallgattam el abból, ami hasznos, hanem inkább hirdettem és tanítottam azt nektek." Apostolok Cselekedetei 20,20

A Bp. Pestújhelyi Református Gyülekezetünkben gazdag, körültekintő gondossággal összeválogatott iratterjesztés van.
Lelki Oázis Iratmissziónk keretében a Biblia és református hitünk minél jobb megismertetése céljából, folyamatosan nyomtatott kiadványokat szerkesztünk és jelentetünk meg.
Eddig több száz nyomdai kiadványt adtunk ki, melyeket ingyenesen terjesztünk a templomunkban.
Ezt a missziós szolgálatot kiváló lehetőségnek tartjuk, az Úr Jézus Krisztus örök evangéliumának hirdetésére.
A lelki tisztánlátás végett saját kiadványaink mellett a legismertebb szerzőktől gyűjtöttünk össze válogatást, így több száz lelki irodalmat kínálunk, hitünk szempontjából a legkülönbözőbb és legfontosabb témakörökben. Ily módon is szeretnénk üdvözítő hitünkről bizonyságot tenni, lelkeket menteni és a lelki életet erősíteni.
Sok szeretettel ajánljuk Lelki Oázis Iratmissziónk speciális anyagát mindenkinek.

***

6.§. V.

AZ EVANGÉLIUM HIRDETÉSE

Vetítettképes előadásokkal

((Lelki Oázis Missziónk keretében szerkesztett prezentációk készítése.)

Kivetítéses prezentációs előadások a templomunkban KERESZTYÉN ÜNNEPEINKEN:

Szenteste = Az Úr Jézus Krisztus testetöltése ünnepének előestéje.
Karácsony = Az Úr Jézus Krisztus testetöltésének ünnepnapja.
Nagypéntek = Az Úr Jézus Krisztus kereszthalálának emléknapja.
Húsvét = Az Úr Jézus Krisztus halottak közül való feltámadásának ünnepnapja.
Áldozócsütörtök = Az Úr Jézus Krisztus mennybemenetelének ünnepnapja.
Pünkösd = Az Úr Jézus Krisztus ígéretének beteljesedése, a Szentlélek kitöltetésének ünnepnapja.

Egyéb kivetítéses prezentációs előadások:
* Reformáció hónapjában októberi vasárnapokon.
* Reformáció napján: október 31.
* Tanévnyitó és tanévzáró istentiszteleteken és gyermeknapokon
* Lelki Oázis csendesheteken és csendesnapokon.

***

6.§. VI.

AZ EVANGÉLIUM HIRDETÉSE

Ajánlással,  hívogatás alkalmainkra és a
Lelki
Levelező
Lap
Missziónk

(Keresztyén hitünk szempontjából elengedhetetlenül fontos témákban megrendelhető lelki írodalom.) Missziónk az alábbi célcsoportok felé irányul:

I.) Református hittestvéreink
II.) Gyülekezeti tagságunk
III.) A hittanoktatásra beiratkozottak családjai
IV.) Akik gyülekezetünkkel kapcsolatba kerültek és rendelkezünk elérhetőségükkel
V.) Településünkön élők (kívűlállók)

***

6.§. VII.

AZ EVANGÉLIUM HIRDETÉSE

IGÉS-ALBUM és IGÉS-PARAVÁN MISSZIÓNK speciális anyagának továbbadása

„Hirdesd az ígét, állj elő vele alkalmatos, alkalmatlan időben, ints, feddj, buzdíts teljes béketűréssel és tanítással." 2Timótheus 4,2

Keresztyén kötelességünk, hogy adjuk tovább a jó hírt, az Úr Jézus Krisztus örök evangéliumát. E missziónk célja végső soron az, hogy próbáljunk meg gyülekezetünkben üdvözítő hitünkről ily módon is bizonyságot tenni és a közösségi, lelki életet erősíteni.

Ezért nagy szeretettel ajánljuk az új Igés-Album Missziónk speciális anyagát minden kedves testvérünknek. Ezt a missziós kezdeményezésünket kiváló lehetőségnek tartjuk, az Úr Jézus Krisztus örök evangéliumának hirdetésére, református hitünk és Istenünk áldott Igéjének minél jobb megismertetésére.  Ebben a hitébresztő, hitépítő, hitmélyítő missziónkban saját kiadványaink mellett a legismertebb szerzőktől, három albumba rendezve több száz lelki irodalmat kínálunk, hitünk szempontjából létfontosságú témákban. (Érdeklődni lehet elérhetőségeinken.)

***

6.§. VIII.

AZ EVANGÉLIUM HIRDETÉSE

Ajándékozással  (Biblia, imakönyv, lelki irodalom ajándékozása.)

Templomunkban gazdag, körültekintő gondossággal összeválogatott iratterjesztésünk  van. Református hitünk erősítése céljából ajándékkönyveket (Biblia, egyéb lelki irodalom) és saját nyomda termékeket adunk a csendesnapokon, lelki heteken, a megkeresztelt gyermekek szüleinek, konfirmálóknak, házasulandóknak, gyászolóknak.

NAPI HASZNÁLATRA AJÁNLOTT IMAKÖNYVEK:

1. Mindennapi kenyerünk (napi igék)
2. Szikszai György: Keresztyén imádságok és tanítások
3. Muraközi Gyula: A Sionnak hegyén
4. Cseri Kálmán: A kegyelem harmatja
5. Szikszai Béni: Útitárs
6. Visky Ferenc: Méz a sziklából
7. C.H. Spurgeon: Isten ígéreteinek tárháza
8. Carl Eichorn: Isten Műhelyében
9. Oswald Chambers: Krisztus mindenek felett
10.Luther Márton: Jer, örvendjünk keresztyének

***

6.§. IX.

AZ EVANGÉLIUM HIRDETÉSE

Interneten való megjelenéssel   (Honlap vagy "lelki csatorna" indítása, gondozása.)

NETMISSZIÓNK  Az Interneten való megjelenésünk az alábbi felületeken:

YouTube csatornánk Névjegyében az alábbi tájékoztató olvasható:
„Megoltalmazlak e néptől és a pogányoktól, akikhez küldelek. Azért küldelek el, hogy nyisd meg a szemüket, hogy a sötétségből a világosságra, és a Sátán hatalmából az Istenhez térjenek.." Ap.Csel, 26,18

E csatornát elsősorban Krisztus megváltott gyermekei számára nyitottuk 2016 tavaszán. Tudjuk, hogy akiket Krisztus eleve kiválasztott nem akárkik, hanem a legnagyobb felelősséggel fölruházott személyek. Akik Megváltójukért, az üdvözítő hit tisztaságáért egész életükben nemes HARCBAN állnak! Akik MEGALKUVÁS NÉLKÜL hirdetik az életmentő evangéliumot! Azért imádkozunk, hogy Isten véren megváltott gyermekei e csatorna felületén is találjanak egymásra:
Hogy SZENTSÉGES HITÜKBEN épülhessenek, erősödhessenek.
Hogy ezáltal is legyen hitéletük az Ige mennyei áldott vizsgálata alatt.
Hogy világosan kiderülhessen a Krisztushoz tartozásuk állapota: mélysége, ápoltsága, hitelessége, tisztasága, szentsége.

***

6.§. X.

AZ EVANGÉLIUM HIRDETÉSE

Zavartalan Istenre-figyelés biztosításával

(A Filadelfia vendégházunk üzemeltetése lelki pihenés, Istenre-figyelés céljából.)

„Ő ( Jézus) pedig így szólt hozzájuk: Jöjjetek velem, csak ti magatok egy lakatlan helyre, és pihenjetek meg egy kissé!" Márk 6,31

Missziónk célja a református gyülekezetek megújulásának, épülésének, lelki megerősödésének elősegítése, munkálása

1.) Református LELKIPÁSZTOROK lelki egészségének megőrzése
2.) Református LELKÉSZCSALÁDOK pihentetésének biztosítása
3.) Református hittestvéreink TANULMÁNYI felkészülésének elősegítése
4.) Református hittestvéreink MENTÁLHIGIÉNÉS segítése
5.) Református hittestvéreink TEOLÓGIAI alapképzésének elmélyítése

„Csak Istennél csendesül el lelkem." (Zsoltár 62,2)

A VENDÉGHÁZ IGÉNYLÉSÉNEK FELTÉTELEI:
1. Igazolható REFORMÁTUS EGYHÁZTAGSÁG
2. Református lelkészi ajánlás
3. Adatlap kitöltésével az igénylési kérelem levélben való benyújtása
4. Rövid bemutatkozás, a kérelem indoklása, (személyes bizonyságtétel)
Gyülekezeti tag esetén kérjük, hogy először a saját lelkipásztorával közölje szándékát, ugyanis a vendégház igénylését csak az ajánlást adó helyi lelkipásztor kezdeményezheti.

A VENDÉGHÁZAT IGÉNYELNI CSAK AZ ALÁBBI KÉT OKBÓL LEHET:
a.) Márk evangéliuma 6, 31/a
b.) Máté evangéliuma 11, 28
Honlapunkon is megtalálható a Filadelfia Központunk Vendégházának tájékoztatója: (Filadelfia Központunk Vendégháza)

***

TÁJÉKOZTATÓ

A BUDAPEST, PESTÚJHELY- ÚJPALOTAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG

RENDSZERES MISSZIÓS PROGRAMJAIRÓL (2019-ben)

 • Énektanitás és református hitünkkel kapcsolatos tanítás
 • Templomunkban minden vasárnap az istentiszteletek előtt énektanítás van és református hitünkkel kapcsolatos tanítás hangzik el.
 • Űnnephez kapcsolódó prezentációs kivetítés
 • Templomunkban az egyházi ünnepeken  istentiszteletek előtt az ünnepkörhöz kapcsolódó témában prezentációs anyagot vetítünk.
 • Hitünkkel kapcsolatos tanítás
 • Templomunkban minden úrvacsorai előkészítő bűnbánati istentisztelet előtt református hitünkkel kapcsolatos tanítás hangzik el.
 • A reformációhoz kapcsolódó prezentációs kivetítés
 • A reformáció hónapjában minden vasárnap, a reformáció ünnepéhez kapcsolódó témában hitépítő prezentációs anyagot vetítünk.


REFORMÁTUS HITVALLÓ KÖR
Minden hónap 2. vasárnapján tartjuk a lelki közösséget építő összejövetelünket a Pestújhelyi Református Hitvalló Kört.
LELKI OÁZIS IRATMISSZIÓ
Iratmissziónk keretében több mint húsz éve ingyenes nyomdai kiadványokat jelentetünk meg.
LELKI OÁZIS VIDEO MISSZIÓ Videó Missziónk: Trencsényi  YouTube  Channel
Missziónk keretében a FACEBOOK-on és a YouTube csatornán lelki kiadványokat szerkesztettünk és jelentettünk meg.
LELKI OÁZIS NETMISSZIÓ
Lelki Oázis Missziónkkal kapcsolatban 5 honlapot gondozunk
LELKI OÁZIS IGÉS - ALBUM MISSZIÓ
Igés-album missziónk keretében 3 albumba rendezve ajánljuk hitünk szempontjából a legfontosabb tudnivalókat.

FILADELFIA MISSZIÓ Filadelfia Gyülekezeti Missziós Központ
A pestújhelyi parókián 2017-ben felépült gyülekezeti házunkat szeretettel ajánljuk - elsősorban lelkipásztorok és családjaik számára lelki pihenésre, elcsöndesedésre, de várjuk azon rászoruló református hittestvéreink jelentkezését is, akik lelki gyógyulásra, lelki vigasztalásra, lelki megerősödésre vágynak. Az Úr Jézus mondja: „Jöjjetek énhozzám mind, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek." (Máté 11,28)
LELKI OÁZIS HÉT
Évente lelki munkatársképző heteket tartunk Kismaroson
LELKI OÁZIS HÉTVÉGE
Évente gyülekezeti hétvégét tartunk Kismaroson
LELKI OÁZIS CSENDESNAPOK
Évente tavaszi és őszi csendesnapokat tartunk templomunkban
LELKI OÁZIS MISSZIÓI HÍRLEVÉL
Negyedévente missziói hírlevelet adunk ki, melyben aktuális kérdésekről írunk.
IRODALMI DÉLUTÁN TEMPLOMUNKBAN
Ezt a programunkat évente két alkalommal magyar és külföldi előadók meghívásával tartjuk, ugyanakkor az irodalom mellett mindig lehetőség van hitünkről bizonyságot tenni és a lelki életet erősíteni.

***

Lelki Oázis Misszió programsorozatok voltak

LELKI OÁZIS hitmélyítő konferencia Hajdúszoboszlón
2005. június  / I. Oázis hitmélyítő konferencia, Hajdúszoboszló
2006. június /  II. Oázis hitmélyítő konferencia, Hajdúszoboszló
2007. június /  III. Oázis hitmélyítő konferencia, Hajdúszoboszló
2008. június /  IV. Oázis hitmélyítő konferencia, Hajdúszoboszló
2009. június /  V. Oázis hitmélyítő konferencia, Hajdúszoboszló
2010. június /  VI. Oázis hitmélyítő konferencia, Hajdúszoboszló

***

LELKI OÁZIS csendeshetek
2006. I. Lelki Oázis hét, PILISCSABA
2007. II. Lelki Oázis hét, Piliscsaba
2008. III. Lelki Oázis hét, Piliscsaba
2009. IV. Lelki Oázis hét, Piliscsaba
2010. V.  Lelki Oázis hét, Piliscsaba
2012. VI.  Lelki Oázis hét, KISMAROS
2013. VII. Lelki Oázis hét, Kismaros
2014. VIII. Lelki Oázis hét, Kismaros
2015. IX. Lelki Oázis hét, Kismaros
2017. X. Lelki Oázis hét, Kismaros
2018. XI. Lelki Oázis hét, Kismaros
2019. XII. Lelki Oázis hét, Kismaros
***

LELKI OÁZIS  gyülekezeti hétvége
2009. május          I. Lelki Oázis hétvége, Bp. Pestújhely
2010. április          II. Lelki Oázis hétvége, VAJA
2010. augusztus    III. Lelki Oázis hétvége, Bp. Pestújhely
2011. május          IV. Lelki Oázis hétvége, Bp. Pestújhely
2011. szeptember   V. Lelki Oázis hétvége, Bp. Pestújhely
2012. május           VI. Lelki Oázis hétvége, Bp. Pestújhely
2012. szeptember   VII. Lelki Oázis hétvége, Bp. Pestújhely
2012. november     VIII. Lelki Oázis családos hétvége, KISMAROS
2013. május           IX. Lelki Oázis hétvége, Bp. Pestújhely
2013. november     X.  Lelki Oázis családos hétvége, Kismaros
2014. november     XI. Lelki Oázis családos hétvége, Kismaros
2015. október        XII. Lelki Oázis családos hétvége, Kismaros
2016. október        XIII. Lelki Oázis családos hétvége, Kismaros
2017. november    XIV. Lelki Oázis gyülekezeti hétvége, Kismaros
2018. október        XV. Lelki Oázis gyülekezeti hétvége, Kismaros
2019. Szeptember  XVI. Lelki Oázis gyülekezeti hétvége, Kismaros

****


LELKI OÁZIS csendesnapok
2001. Nyírtura (tavaszi csendesnap)
2001. Nyírtura (őszi csendesnap)
2002. Nyírtura (tavaszi csendesnap)
2002. Nyírtura (őszi csendesnap)
2003. Nyírtura (tavaszi csendesnap)
2003. Nyírtura (őszi csendesnap)
2004. Nyírtura (tavaszi csendesnap)
2004. Nyírtura (őszi csendesnap)
2005. Nyírtura (tavaszi csendesnap)
2005. Nyírtura (őszi csendesnap)
2006. Nyírtura (tavaszi csendesnap)
2006. Nyírtura (őszi csendesnap)

2007. Budapest, Pestújhely (tavaszi csendesnap)
2007. Budapest, Pestújhely (őszi csendesnap)
2008. Budapest, Pestújhely (tavaszi csendesnap)
2008. Budapest, Pestújhely (őszi csendesnap)
2009. Budapest, Pestújhely (tavaszi csendesnap)
2009. Budapest, Pestújhely (őszi csendesnap)
2010. Budapest, Pestújhely (tavaszi csendesnap)
2010. Budapest, Pestújhely (őszi csendesnap)
2011. Budapest, Pestújhely (tavaszi csendesnap)
2011. Budapest, Pestújhely (őszi csendesnap)
2012. Budapest, Pestújhely (tavaszi csendesnap)
2012. Budapest, Pestújhely (őszi csendesnap)
2013. Budapest, Pestújhely (tavaszi csendesnap)
2013. Budapest, Pestújhely (őszi csendesnap)
2014. Budapest, Pestújhely (tavaszi csendesnap)
2014. Budapest, Pestújhely (őszi csendesnap)
2015. Budapest, Pestújhely (tavaszi csendesnap)
2015. Budapest, Pestújhely (őszi csendesnap)

2016. Budapest, Pestújhely (tavaszi csendesnap) (ELMARADT)
2016. Budapest, Pestújhely (őszi csendesnap)
2017. Budapest, Pestújhely (tavaszi csendesnap)
2017. Budapest, Pestújhely (őszi csendesnap)
2018. Budapest, Pestújhely (tavaszi csendesnap)
2018. Budapest, Pestújhely (őszi csendesnap)
2019. Budapest, Pestújhely (tavaszi csendesnap)
2019. Budapest, Pestújhely (őszi csendesnap)

***

Az Úr Jézus Krisztus mondja:
"Isten országának ezt az evangéliumát pedig hirdetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek; és akkor jön el a vég."
(Máté 24,14)

***

Összeállította:

Trencsényi László
református lelkipásztor

 

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

Látogatók ma: 36, összesen: 486686

 • 2021. augusztus 04., szerda

  Amikor egy hosszú, nyomorúságos belső küzdelem váratlan fejleményeként megtértem, gyors egymásutánban olyan dolgok zajlottak le bennem, amelyekre egyá...
 • 2021. augusztus 03., kedd

  Hogyan segíthet a mozgás és a minket körülvevő környezet az imádságban való elmélyülésben? Miskolczi Enikővel a nemrég megjelent „Imaséták. Példatár” ...
 • 2021. augusztus 03., kedd

  Augusztus 2-át az 1972-es Roma Világkongresszus jelölte ki a holokauszt során életüket vesztett cigányok nemzetközi emléknapjának – hazánkban a ...
 • 2021. augusztus 03., kedd

  A 2021. évi felsőoktatási pótfelvételi eljárásba történő jelentkezés fontosabb információi
 • 2021. augusztus 02., hétfő

  Javában zajlik Budapesten a Dunamelléki Református Egyházkerület központjának felújítása és a 2019-ben leégett Ráday utcai kollégium újjáépítése.
 • 2021. augusztus 01., vasárnap

  „Hat évig kergettük ezt az álmot, mire egész más módon, mint gondoltuk, miénk lett ez a csoda." Hogyan lesz egy parasztház és a hozzá tartozó kút áldá...
 • 2021. július 29., csütörtök

  Kapolcson a céltalan barangolás is feltölt, a régi kövekből rakott házak és kerítések, a kemencében sült ételek illata erőfeszítés nélkül segítenek me...
 • 2021. július 29., csütörtök

  A Károli Gáspár Református Egyetem Pedagógiai Kara felvételt hirdet alábbi hitéleti alapképzési szakjaira nappali és levelező munkarendben: református...
 • 2021. július 28., szerda

  Miként alakult a művészet és az egyház kapcsolata az európai történelemben? Mit árulhat el egy művészeti alkotás Isten és az ember kapcsolatáról? Föld...
 • 2021. július 27., kedd

  „Abban hiszek, hogy mindenki tud zenélni és énekelni. Rengeteg gátlás és korlát épül belénk, ami elveszi az örömünket, ezeket a falakat szeretném áttö...