Nyomtat Elküld Olvasási nézet

Istentisztelet 2020. december 13-án

Kedves Igehirdetés-Olvasók!
Presbitériumunk jól megfontolt, felelősségteljes határozata értelmében, a járvány terjedésének csökkentése érdekében templomunkat előreláthatóan 2021. január 11-ig zárva tartjuk. A megszokott, és előre jelzett időben interneten közvetítünk igehirdetéseket, és azokat természetesen írott formában is eljuttatjuk a levelezőlistán szereplő tagjainknak.
Isten vigyázzon ránk, és tanítsa meg nekünk azt, amit ebben a helyzetben ad - a javunkra.

"A föld széléről kiáltok hozzád, mert elepedt a szívem. Vezess el engem a kősziklára, mert az igen magas nekem!" Zsoltárok könyve 61,3

Szeretettel:

Dr. Kereskényi Sándor

 

Advent 3. vasárnapján /interneten/

 

Lk 1,26-38

 

Szeretett Testvérek!

 

Advent harmadik vasárnapján legyen elég annyit megjegyezni: semmit nem ér e hited, ha nem társul engedelmességgel.

Az angyali látogatás után a názáreti Mária becsülete előreláthatóan a porba hullik a jelenéktelen település lakói előtt. Fiatal kis élete olyan drámai változás elé néz, amit emberileg tekintve ép ésszel nehezen lehet felfogni. Ha szűz Mária hite nem párosul engedelmességgel, vagyis ha nem várja ki a dolgok végkimenetelét, akkor...

Akkor? Mi lett volna akkor? Na: erről felesleges vitát nyitni. Mária Istenbe vetett hite, bizalma előbb házasodott össze az engedelmességgel, mint vőlegényével, Józseffel.

Hogy álltok ezzel? Hisztek Istenben? Fokozzuk egy kicsit: Bíztok Istenben? Fokozzuk a végletekig: Ha hisztek, ha bíztok benne, engedelmeskedtek is neki? Mert ezen múlik minden! Hiába a hited; hiába az Egyház akármelyik hitvallása; hiába egy nemzet, egy ország, egy párt, egy gyülekezet keresztyén értékeinek hangoztatása! Ha az nem párosul azzal az engedelmességgel, amit a názáreti szűz tanúsított abban a pillanatban, hogy meghallotta: áldott állapotba került; bárki a falvédőre, a székházra, a fogasra akaszthatja az egész, keresztyénnek nevezett egységcsomagját.

Ha már országról beszéltem... Gábriel angyal mindjárt az után, hogy bejelenti Mária fogantatását és a gyerek nemét, első hallásra úgy tűnik, mintha politikai bombát robbantana! Azt állítja a születendő fiúgyermekről, hogy „az Úr Isten neki adja atyjának, Dávidnak a trónját, ő pedig uralkodik a Jákób házán örökké, és uralkodásának nem lesz vége."

Dávid utódja lesz a gyerek? És Heródes, a jelenlegi, törvényes király, aki Róma kegyeit élvezve uralkodik, vele mi lesz? Miről beszél az angyal? Tüntetésekről? Puccsról? Trónfosztásról? Forradalomról? Szabadságharcról? Ha valaki politikává silányítja Isten kinyilatkozatását, az angyal bejelentésének ez a szakasza olyannak tűnhet, mint ma az uniós döntések, a magyarországi parlamenti vagy az önkormányzati választás.

De nem! Gábriel angyal nem tüntetésről, nem puccsról, nem trónfosztásról és nem forradalomról beszél. Viszont: szabadságharcról! Az új uralkodó, Jézus, mennyben szerkesztett és földre hozott szent kampányában azt a szabadságot hozza nem csak Izráel, de az egész világ számára, amely szabadságról fogalma sincs azoknak, akik a politikai, vagy gazdasági hatalom megszerzésében, nemzeti szabadságharcok kivívásában látják életük győzelmét. Gábriel angyal a názáreti konyhában, sufniban, vagy kertecskében a hatalmi harcosok dioptriás látásánál sokkal többet jelentett be. A titkolt, és büszkén hangoztatott bűneinkből kiváltó szabadság lehetőségét. Az élet legrosszabb minőségű folytatásából, a kárhozatból való kiszabadulás lehetőségét. Azt a szabadságharcot, amit Jézus Krisztus harminchárom évvel később megnyert! Maga a halál kapitulált az üres húsvéti sírban!

Térjünk vissza a politikánál sokkal, de sokkal fontosabb kérdéshez! Belegondoltatok már abba, amit a Bibliában olvastok, és karácsony táján elhangzik a szószékről? Jézus az egyetlen olyan, valaha is született gyermek, akinek földi anyja van, de nincs földi apja. Jézus az a bepólyált gyerek, akinek mennyei apja van, de nincs mennyei anyja. Jézus az egyetlen, valaha született gyermek, aki idősebb volt, mint az őt életre segítő anyja, és egykorú volt az apjával, a mennyei Atyával. A Teremtő Isten született emberi alakba. A Teremtő Isten síró gyermek lett Betlehemben.

Mária ennek a soha nem látott helyzetnek a választott főszereplője. Gábriel nem kérdez rá, hogy: Na, örülsz, Mária? Ugye, van kedved hozzá? Ezt az ajánlatot nem lehet visszautasítani!

Nem. Ez eldöntött kérdés. Máriának nincs választási lehetősége. Miért? Mert Gábriel így köszön be hozzá: „Üdvöz légy, kegyelembe fogadott, az Úr veled van!" Mária az Úr kegyelmébe fogadott asszony. Mária isteni terv megvalósítására kijelölt, védett asszony.

Nem olvasunk a pillanatnyi érzéseiről. A találkozás során elhangzó egyetlen kérdése nem arra vonatkozik, hogy tényleg ő-e az a kiválasztott anya, aki életet ad a Messiásnak. A galileai Názáretben élő fiatal lány a kor Messiás-váradalmától volt átitatva. Erről beszéltek a szülei, a kisváros öreg bölcsei, a fegyvereiket élesítő zélóta szabadságharcosok, a gyerekek, és a kúthoz járó asszonyok. Izráel közszájon forgó, „első oldalas" hírei Augustus római császár uralkodásának éveiben a megváltó Messiás érkezéséről szóltak. Az első megdöbbenés után ez lehetett Mária örömének alapja: ő lesz a Messiás anyja.

Amint ez átfut az agyán, és kezd megbarátkozni a gondolattal, villámcsapásként szembesül a kérdéssel, amit azonnal feltesz az angyalnak: „Hogyan lehetséges ez, mivel én férfit nem ismerek?" Egyszerűbben szólva: Hogy' lehetne gyerekem? Szűz vagyok.

Észreveszitek, mi a kérdés lényege akár archaikusan, akár egyszerűen megfogalmazva? Mária engedelmességgel átitatott hite nem kételkedik a bejelentés igazában. Viszont: rákérdez a részletekre! Rendben van, én leszek a Magasságos Fiának anyja. De: hogy történik mindez? Hogyan megy végbe? Mária nem gyerek már. Mint minden, ivarérett korba nőtt leánynak, az ő édesanyja is elmondhatta neki, mire vigyázzon az után, hogy megváltozott a teste működése. Ez nem felvilágosítás volt, hanem a Mózes törvényeiben előírt, asszonyi tisztulásokra vonatkozó szabályok tanítása. Mária zavartan, pirulva, de biztos sokat beszélgethetett a barátnőivel arról, miért is van ez így. És megtanulták, azért, mert ha „férfit ismernek" majd, akkor megérkezik Isten gyermekáldása.

Mária kérdése az engedelmes hit, az Istenbe vetett bizalom tanúsága. Kérdezve ad hangot a hitének. Kész ténynek veszi az érthetetlen kijelentést, de ha már ő az érintett személy, akkor, nosza, veszi a bátorságot és rákérdez a részletekre. Ennyi és nem több, de nem is kevesebb e néhány szó súlya: „Hogyan lehetséges ez...?" Úgy, hogy a názáreti szűz az első béranya világon. Na, de nem úgy, ahogyan ma már megengedi a tudomány! Nem egy megtermékenyített emberi petesejtet helyeznek a méhébe. Nem! Mária a Teremtőt fogadta be a méhébe, a Teremtő Lélek közbenjárásával. Istent, aki megalkotta őt.

Hogyan lehetséges ez...?" Úgy, azért, - érvel az angyal -, „mert Istennek semmi sem lehetetlen." Az sem, amit a véges emberi gondolkodás képtelen megérteni.

Mária sem értette mi történik vele, benne. Hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy a Biblia nagy alakjai, mint jelen esetben szűz Mária, de Pál apostol, Dávid király, Mózes, vagy tegyetek hozzá bárkit is, valamilyen szuper hittel, földöntúli szellemi és fizikai képességekkel bírt. Ez nem igaz. A Biblia rád, és rám vonatkozó egyik legfelemelőbb üzenete az, hogy Isten mindennapi, átlagembereket hívott el arra, hogy átlagon felüli, nem mindennapi dolgokat vigyenek végbe.

Ki vagyok én? Senki. Mégis elhívott az Úr. Mire? Arra, hogy elkérjem, megértsem, és átadjam az akaratát. Nektek, vagy másoknak. Ott, ahol eddig használt, ott, ahol ezután vesz alkalmazásba. Addig, amíg akar. Nem is akartam lelkész lenni. Szó szerint, majd' belehaltam, amikor végre elfogadtam az akaratát. Régi, általános iskolás, és gimnáziumi osztálytársaim; volt katonatársaim, különböző világi munkahelyeken dolgozó kollegáim még ma is csodálkoznak, hogy tudtam lelkész lenni. Miért lettem az, és miért maradok az addig, amíg Istennek szüksége van rám? Hát: „mert Istennek semmi sem lehetetlen." Bocsáss meg, de te is azért nézed most ezt az istentiszteletet, „mert Istennek semmi sem lehetetlen." A te korábbi énedet is meggyőzte. Miről? Arról, hogy van mondanivalója számodra. És mindegy, milyen múltad után, de idáig jutottál, hogy prédikációt nézel, hallgatsz. Ezt nehéz elhinni. Mégis megtörtént. Miért is? ... Bizony, jól gondolod: „mert Istennek semmi sem lehetetlen."

Isten kiválasztotta a názáreti szüzet. Abból a jelentéktelen kisvárosból. Azért, hogy a méhébe fogadja a Szentlélektől fogant Isten-Fiút. Isten kiválasztott téged. Onnan, ahonnan. Akkor, amikor. Azért, hogy befogadd az Isten ingyen kínált, bűneidből, és majd ebből a káoszból kiváltó, örök boldogságra felkészítő szeretetét. És mire még? Arra, hogy ezt mondd el másoknak! Nyiladozó, vagy erősnek tartott hited fogjon össze az engedelmességgel, és jusson el addig, ameddig a beszélgetés végére szűz Mária.

Meddig is? Az egyetlen jó válaszig. Az Istenbe vetett bizalom és az engedelmesség összekapcsolódásából eredő egyetlen lehetséges válaszig: „történjék velem a te beszéded szerint!"

Történjen velem, történjen veled, történjék velünk az Isten beszéde szerint! Neki semmi sem lehetetlen. Látod, még az sem, hogy végighallgattad ezt az igehirdetést. Végighallgattad Isten neked szánt mondanivalóját. Miért pont te? Mert választott vagy! Arra, hogy beteljesedjen veled, rajtad, benned Isten akarata. Mi az? Hogy lesz? Nem tudhatom, de neked majd időben az értésedre adja.

Hogy mondod? Kevésnek érzed magad erre a kiválasztottságra? Szerinted kevés vagy arra, hogy hatékonyan szolgáld őt? Ne félj! Van egy afrikai közmondás: Ha azt hiszed, túl kicsi vagy arra, hogy hatékony legyél, még soha nem aludtál egy szobában egy szúnyoggal! Nem szúnyogok vagyunk, hanem Isten választottai. Kérj hát Tőle hitet. Ha megvan, növeszd nagy, belé vetett bizalommá! És ha már ott tartasz, bizonyíts be az engedelmességeddel! Ezt üzeni a názáreti szűz adventi története. Ezt kézbesítette ma neked Isten. Nos, akkor: hol tartunk most?  Sikerült egy lépéssel közelebb jutnod az engedelmességhez? Adventben és adventtől függetlenül: Próbáld ki! Ne feledd: egy kicsiny hit a mennybe emeli a lelkedet, a megnövekedett hit pedig lehozza a mennyországot a lelkedbe!

Így történt Máriával. Így történik veled is. Ha hiszel, és engedelmeskedsz. Ámen

 

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

Látogatók ma: 1008, összesen: 1786643

 • 2021. november 29., hétfő

  Sütemények, csivitelés, kézimunkakörök – a nőszövetségi munka hallatán bevallom, sokáig a kosztümös filmekből ismert jelenetekre asszociáltam. P...
 • 2021. november 28., vasárnap

  Krisztus nem azt akarja tőlünk, hogy sikeres menedzserek, hanem hogy szentek legyünk – vallja Békési Sándor református teológus és rajzfilmkészítő, ak...
 • 2021. november 27., szombat

  Lila, lila, rózsaszín, lila – adventi sorozatunk első része.
 • 2021. november 27., szombat

  "Az ünnep a lényegre irányít..."
 • 2021. november 25., csütörtök

  A Budapest-Zuglói Református Egyházközség lelkipásztora 45 éves korában tért haza Teremtő Urához.
 • 2021. november 25., csütörtök

  Megalakult az első gyülekezetgondozó központ Szigetváron. A tizennégy környékbeli település reformátusainak pásztorlására önként jelentkezett egy fiat...
 • 2021. november 24., szerda

  Udvardi Erzsébetnek a képei belső elhívását közvetítik számunkra, amelynek gyökere hitéből ered – hangzott el a Bibliamúzeum és a Ferencvárosi Helytör...
 • 2021. november 23., kedd

  Mérföldkőhöz érkezett a Lelki éhség konferenciasorozat, a protestáns kegyesség útján járók spirituális és szakmai műhelye. Az elmúlt három év gyümölcs...
 • 2021. november 23., kedd

  Kora reggelenként az Arany muzsikás kalendáriumra ébredhetünk, vasárnaponként pedig családi koncertekbe és misztériumjátékba kapcsolódhatunk be a Hold...
 • 2021. november 22., hétfő

  Könyvbemutató és konferencia.  A Lelki éhség kötet az eddigi konferenciák témafelvetései és előadásai mentén született írásokat gyűjti egybe...