Nyomtat Elküld Olvasási nézet

Eseménynaptár

 

 

 

2017

 

Január 1. - Megjelent a Kézfogás januári száma

Január 1. 10.00, 18.00 - Újévi istentisztelet

Január 8. - A délelőtti istentisztelet után vetített képes úti beszámoló Izraelről

Január 8. - A délelőtti istentisztelet után újévi kórusebéd

Január 13. 18.00 - Bűnbánati istentisztelet

Január 15. 10.00, 18.00 - Istentisztelet úrvacsorai közösséggel

Január 15-22. - Ökumenikus Imahét

Január 22. -  Az Ökumenikus Imahét záró alkalma templomunkban, utána szeretetvendégség

Január 29. -  A délelőtti istentisztelet után előadás a református missziókról

 

Február 5. - Megjelent a KÉZFOGÁS februári száma

Február 10. - Táncház

Február 12-19. - Házasság Hete Szegeden

Február 16. - Zenés áhítat a Zeneművészeti Szakközépiskola gitárszakos hallgatóival

Február 17. 18.00 - Bűnbánati istentisztelet

Február 19. 10.00 - A Házasság Hete záró istentisztelete: igét hirdet Kondé Lajos római katolikus plébános, közreműködik a Szegedi Ökumenikus Kórus

Február 26. - Szeretetvendégség a délelőtti istentisztelet után: Kereskényi Sándor előadása az előreformációról

 

Március 3. - A Nők Ökumenikus Világimanapjának szegedi alkalma templomunkban

Március 5. - Megjelent a KÉZFOGÁS márciusi száma

Március 12. - A délelőtti istentisztelet után Arcok a gyülekezetből c. sorozat újabb bemutató beszélgetése

Március 24.- Bűnbánati istentisztelet

Március 25. 9.00-15.00 - „Hirdesd az Igét!" Generációk találkozója, Hódmezővásárhely, Ótemplom

Március 26. 10:00 és 18.00 - Istentisztelet úrvacsorai közösséggel. A délelőtti istentiszteleten az új presbitérium megválasztását felügyelő Jelölő Bizottság esküt tett. A délelőtti istentisztelet után előadás a reformációról (Kereskényi Sándor)

Március 30. 18.00 - Zenés áhítat a Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola hallgatóival

 

Április 2. -  Megjelent a  az RHT húsvéti száma

Április 8. - Húsvéti játszóház

Április 9 10.00,18.00 - Virágvasárnap, istentisztelet

Április 13. 18:00 - Nagycsütörtök, istentisztelet

Április 14. 18.00 - Nagypéntek, istentisztelet

Április 16. 10.00,18.00 - Húsvétvasárnap úrvacsorai közösséggel és a kórusunk szolgálatával (az esti istentiszteleten legátus szolgál

Április 17. 10.00 - Húsvéthétfő, istentisztelet úrvacsorai közösséggel (legátus szolgálatával)

Április 22. - Presbiteri konferencia Békéscsabán: Presbiterválasztás és gyülekezetépítés.

Április 29. - Kerékpártúra: Kyálarét

Április 30. - Megjelent a Kézfogás májusi száma

Április 30. - A délelőtti istentisztelet után előadás a reformációról és gyülekezeti ebéd

 

Május 7. - A délelőtti istentiszteleten megemlékezés az édesanyákról

Május 7. 14.00-18.00 - Makó-Újváros: Presbiteri találkozó

Május 8. 16.30 - Presbiteri gyűlés

Május 18. 18.00 - Zenés áhítat az SZTE Zeneművészeti Kar hallhatóival

Május 20.- Szeretethíd: temetőtakarítás

Május 21. - A délelőtti istentisztelet után jubileumi ünnepségeink keretében kiállításmegnyitás (templomunk építésének története) és Balázs Mihály irodalomtörténész előadása a délvidéki reformációról. Gyülekezeti ebéd.

Május 21. - Református Egység Napja, Petőfitelep - 2017

Május 23. - Az Asszonykör látogatása a Móra Ferenc Múzeumban (A szegedi papucs története).

Május 25. 18.00 - Áldozócsütörtök: istentisztelet.

Május 27. 9.30 - Presbiterképzés, Székkutas

Május 27. - Kerékpártúra Tiszaszigetre és ugyanitt a kismamakör évadzáró alkalma

Május 28. 18.00 - Üzenet a vendégtől - Sztupkai Mihály metodista lelkész

Május 30. - Asszonyköri kirándulás Domaszékre: évadzáró rendkívüli bibliaóra

 

Június 2. 18.00 - Bűnbánati istentisztelet

Június 3. 15.00 - Konfirmációs vizsga, (+ Kereskényi Gergő képei: http://indafoto.hu/gabemkepei/konfirmacios_vizsga_20170603)

Június 4. - Megjelent az RHT pünkösdi száma

Június 4.10.00 - Pünkösdvasárnap. Istentisztelet, a konfirmált fiatalok fogadalomtétele, úrvacsorai közösség.

Június 4. 18.00 - Pünkösdvasárnap. Istentisztelet, úrvacsorai közösség legátus szolgálatával.

Június 5. 10:00 - Pünkösdhétfő. Zenés istentisztelet kórusunk szolgálatával. Úrvacsorai közösség (legátus). Az istentisztelet után batyus kórusebéd.

Június 5. - Felnőtt fiatalok évadzáró vacsorája

Június 8. - A kórus évadzáró vacsorája

Június 9. 16.00 - Többgenerációs vetélkedőre felkészítő alkalom

Június 11. - A délelőtti istentisztelet után hittan-évzáró családi nap: többgenerációs vetélkedővel. Gyülekezeti ebéd.

Június 12. - Évadzáró presbiteri gyűlés

Június 19. - A kárpátaljai (Borzsova) vendégeink érkezése

Június 19-25. - Vakációs bibliatábor közösen a borzsovai vendégekkel

Június 25. - A délelőtti istentiszteleten a borzsovaiak bemutatkozása. Szeretetvendégség

Június 26-30. - Gyülekezeti csendeshét és kirándulás: Beregdaróc.

 

Július 14. 18.00 - Bűnbánati istentisztelet

Július 16. 10.00, 18.00 - Istentisztelet úrvacsorai közösséggel

Július 24. 15.00  - Debrecen, ünnepi istentisztelet a Magyar Református Egyház magalakulása alkalmából

Július 31. - augusztus 4. - Hittantábor: Zánka

 

Augusztus 18. 18.00 - Bűnbánati istentisztelet

Augusztus 20. 10.00, 18.00 - Istentisztelet úrvacsorai közösséggel. Nemzeti ünnep

 

Szeptember 1. - Kórusunk első próbája

Szeptember 3. Megjelent a Kézfogás szeptemberi száma

Szeptember 3. - A délelőtti istentisztelet után beiratkozás hittanra és konfirmációs felkészítésre. Az évfordulós kiállításunkhoz a régi fényképek leadásának határideje.

Szeptember 5. - Presbiteri gyűlés

Szeptember 8-10. - Tágas Tér Fesztivál, Szeged

Szeptember 10. - Hittan évnyitó családi nap a délelőtti istentisztelet után:

a)      előadás: Magyar reformátorok (Kereskényi Sándor)

b)      gyülekezeti ebéd

Szeptember 15. - Bűnbánati istentisztelet

Szeptember 17. 10.00 és 18.00 - Istentisztelet úrvacsorai közösséggel

Szeptember 18. - Presbiteri bibliaóra

Szeptember 23. 9.30 - Presbiteri konferencia, Szentes

 

1.      Október 1. - Megjelent a Kézfogás októberi száma

2.      Október 1. -  A délelőtti istentisztelet után az idősek köszöntése és szeretetvendégség

3.      Október 7. - Nagybecskerek: a történelmi Békés-Bánáti egyházmegye reformátusainak találkozója. Gyülekezetünkből tizenegyen vettünk részt az alkalmon.

4.      Október 8. - A presbiterjelöltek bemutatása a délelőtti istentiszteleten

5.      Október 12. - Zenés áhítat

6.      Október 13. - Bűnbánati istentisztelet

7.      Október 14. - Temetőtakarítás

8.      Október 15. 10.00, 18.00 - Istentisztelet úrvacsorai közösséggel

9.      Október 15. - Presbiterválasztó közgyűlés a délelőtti istentisztelet után

10.  Október 15. - A rajzverseny eredményének kihirdetése és kiállításmegnyitás.  Gyülekezeti ebéd

11.  Október 26-31. - Protestáns Napok, Szeged

12.  Október 27. - Megjelent a RHT reformációs száma.

13.  Október 27. 18.00 - A „vándorbiblia" templomunkba érkezése, kórusunk szolgálata

 

November 4. - Presbiterképzés: Szeged-Honvéd tér. 21 résztvevő, 10 fő tőlünk. Az újonnan megválasztott presbiterek közül is megjelentek néhányan. A rendezők köszönik az egyházközségnek az alkalom gondos előkészítését és a vendégek méltó fogadását.

November 6. - Presbiteri gyűlés

November 12. A délelőtti istentisztelet után Jobbáné Szabó Enikő vetített képes előadása: Pillanatképek az elmúlt 70 év gyülekezettörténetéből, utána  állófogadás

November 16. - Zenés áhítat

November 17. - Bűnbánati istentisztelet

November 19. 10.00 és 18.00 - Istentisztelet úrvacsorai közösséggel

November 20. - Presbiteri bibliaóra

November 26. 10.00 - Ünnepi istentisztelet és megemlékezés templomunk első istentiszteletéről a budakeszi és gyülekezetünk kórusainak szolgálatával; előadás; gyülekezeti ebéd

 

December 2. - Adventi kézműves délután

December 10. - Megjelent a RHT karácsonyi száma

December 10. - A délelőtti istentisztelet után egyházközségi közgyűlés: két presbiter és egy pótpresbiter választása

December 10. - Szabó András előadása az isenheimioltárról az egyházközségi közgyűlés után

December 11. - Évzáró presbiteri gyűlés az új és a régi presbiterekkel

December 14. - Zenés áhítat. A Konzervatórium hallgatóinak karácsonyi koncertje

December 16. - Adventi kézműves délután

December 17. - Karácsonyi gyülekezeti ebéd a délelőtti istentisztelet után

December 22. - Gyülekezetünk kórusa a Nagyfai Országos Büntetés-végrehajtó Intézetben szolgál

December 24. 14.00 - Gyermekek karácsonya

December 25. 10.00, 18.00 - Istentisztelet úrvacsorai közösséggel

December 26. 10.00 - Istentisztelet úrvacsorai közösséggel

December 31. 10.00 - Óévzáró istentisztelet

 

2018

 

Január 7. - Megjelent a Kézfogás januári száma

Január 14. - Az Asszonykör négy tagja főz a ferencesek szegénykonyháján

Január 21. 10.00, 18.00 - Istentisztelet úrvacsorai közösséggel

Január 21-28. - Ökumenikus Imahét (részletesebben)

Január 22. - Presbiteri gyűlés

Január 28. - „Aktuális félreértések a gyógyításban" - Csupor Dezső előadása a délelőtti istentisztelet után

Január 28. - Az Ökumenikus Imahét záró alkalma gyülekezetünkben a Szegedi Kis István Kórus szolgálatával

 

Február 4. - Megjelent a Kézfogás februári száma

Február 11-18. - Házasság hete

ebruár 11. - Főzés a ferencesek alsóvárosi szegénykonyháján

Február 15. - Zenés áhítat

Február 18. 10.00, 18.00 - Istentisztelet úrvacsorai közösséggel, a Házasság hete záró alkalma, Fekete Károly püspök igehirdetése

Február 18. - A délelőtti istentisztelet után Falucskai Henriett klinikai szakpszichológus előadása: A dicséret szerepe

Február 25. - A délelőtti istentisztelet után a Református Szeretetszolgálat előadása a szíriai reformátusok helyzetéről

 

Március 4. - Megjelent a Kézfogás márciusi száma

Március 4. - Bibliavasárnap: a perselyadományt egyházunk a Magyar Bibliatársulat Alapítványnak továbbította.

Március 18. - A délelőtti istentisztelet után Szabó András előadása: A böjt a festészetben

Március 22. 18.00 - Zenés áhítat

Március 24. - Húsvéti kézműves délután (A presbitérium köszöni a közreműködők áldozatvállalását.)

Március 25. - Virágvasárnap. Megjelent az RHT húsvéti száma.

Március 29. 18.00 - Nagycsütörtök úrvacsorai közösséggel

Március 30. 18.00 - Nagypéntek, Passió

 

Április 1. 10.00, 18.00 - Húsvétvasárnap. Istentisztelet úrvacsorai közösséggel;

Április 2. 10.00 - Húsvéthétfő. Istentisztelet úrvacsorai közösséggel

Április 9. 16.30 - Presbiteri gyűlés

Április 15. - Dajka Zsanett vizsga-istentisztelete

Április 19. - Zenés áhítat

Április 14. 9.30 - Presbiterképzés, Magyarcsanád

Április 22. - Gyülekezeti ebéd a délelőtti istentisztelet után

Április 23. - Presbiteri bibliaóra

 

Május 6. - Megjelent az RHT pünkösdi száma

Május 6. - Anyák napja

Május 10. 18.00 - Áldozócsütörtök, istentisztelet

Május 10-13. - Des Moines-i testvérgyülekezetünk küldötteinek látogatása

Május 14. - Presbiteri gyűlés

Május 19. 15.00 - Konfirmációs vizsga

Május 20. - A magyar református egység napja

Május 20. 10.00, 18.00 - Pünkösdvasárnap, istentisztelet úrvacsorai közösséggel és énekkari szolgálattal; a konfirmandusok fogadalomtétele

Május 21. 10.00 - Pünkösdhétfő. Hálaadó istentisztelet a világ magyarságáért a VIII. Magyar Világtalálkozó keretében (határon túli vendég-igehirdető); énekkari szolgálat, úrvacsora

Május 24. 18.00 - Zenés áhítat

Május 25-26.- Szeretethíd (a templom környékének rendezése, temetőtakarítás)

Május 27. - Gyermeknap. (Kereskényi Sándor előadása: A svájci reformátusok - ma címmel a délelőtti istentisztelet után. Elmaradt a programok torlódása miatt.)

Május 27. 12.00 - Gyülekezeti ebéd

Május 28. - Presbiteri bibliaóra

Május 30. - Canonica visitatio

Június 2. -Szegedi református prebiterek találkozója templomunkban

Június 3. - Megjelent Kézfogás 2018/4. száma

Június 3. - A délelőtti istentisztelet után Nagy Zoltán történelemtanár előadása Trianon 98 év távlatából címmel.

Június 4. - Presbiteri gyűlés (Kárász u.)

 

Június 10. - A délelőtti istentisztelet után Kereskényi Sándor előadása: A svájci reformátusok - ma címmel

Június 16. - A kárpátaljai vendégeink érkezése

Június 17. 10.00, 18.00 - Istentisztelet úrvacsorai közösséggel. Délelőtt bemutatkoznak a kárpátaljai vendégeink

Június 18-22. - Gyülekezetünk napközis tábora a kárpátaljai gyermekekkel

Június 25-29. - Gyülekezeti kirándulás és csendeshét, Kőszeg (06.25.: Pápa, 06.26.: Kőszeg, 06.26.: Írottkő, 06.27.: Cák, 06.27.: Doborján, 06.27.: Léka, 06.28.: Kőszeg, 06.28.: Nagycenk, Sopron, 06.29.: Ják, 06.29.: Zala, 06.25-29.: Kőszeg, Szent Imre Missziósház és Verbita Központ)

Július 15. 10.00, 18.00 - Istentisztelet úrvacsorai közösséggel

Augusztus 19. 10.00, 18.00 - Istentisztelet úrvacsorai közösséggel

Szeptember 2. - Megjelent a Kézfogás szeptemberi száma

Szeptember 2. - Hirdesd az Igét, presbiteri találkozó, Szentes

Szeptember 3. - Presbiteri gyűlés

Szeptember 7. - Újrakezdődnek a kóruspróbák.

Szeptember 8. - Hittan családi évnyitó, Kübekháza

Szeptember 9. - Hittan évnyitó istentisztelet és beiratkozás

Szeptember 14. - Bűnbánati istentisztelet

Szeptember 16. 10.00, 18.00 - Istentisztelet úrvacsorai közösséggel

Szeptember 17. - Presbiteri bibliaóra

Szeptember 29. - A történelmi Békés-Bánáti Református Egyházmegye utódmegyéinek találkozója, Szentes

Szeptember 30. - Megjelent a Kézfogás októberi száma

Szeptember 30. - Idős testvéreink köszöntése

 

Október 1. - Presbiteri gyűlés (a gyülekezeti termek internetkapcsolatának bemutatása)

Október 2. - Az Asszonykör megtekintette a Fekete Ház kiállításait (Arany- és ezüstkincs)

Október 6. - Csongrád, presbiterképzés

Október 11. - Zenés áhítat

Október 14. - A délelőtti istentisztelet után Hegyi Ádám előadása: A nemzetközi helyzet 1956-ban

Október 15. - Presbiteri bibliaóra

Október 21. 10.00, 18.00 - Istentisztelet úrvacsorai közösséggel

Október 27. - Temetőtakarítás

Október 27. - Az Ötágú síp kulturális egyesület Wass Albert-délutánja

Október 28. - Megjelent a RHT reformációs száma

Október 28. - Gyülekezeti ebéd a délelőtti istentisztelet után

Október 28-31. - Protestáns napok

 

November 11. - Főzés a Ferences Szegénykonyhán a hajléktalanoknak.

November 11. - Kereskényi Sándor előadása: Ünnepeink után, ünnepeink előtt címmel

November 13. - Papp Éva tanárnő előadása: Széchenyi szerelmei és házassága címmel

November 15.- Zenés áhítat a Konzervatórium növendékeivel

November 17. 10.00 -Presbiteri konferencia - Orosháza.

November 25. - Gyülekezeti ebéd

November 25.- Zenés áhítat a Szegedi Ökumenikus Gospel Kórus közreműködésével a Szegedi Újszülött Életmentő Szolgálat Alapítvány javára

 

December 1. - Adventi játszóház

December 3. - Presbiteri gyűlés

December 9. - Megjelent a REFORMÁTUS HONVÉD TÉR karácsonyi száma

December 9. 10.00 - Igét hirdet dr. Fekete Károly. Kórustalálkozó a Szegedi Kis István Kórus fennállásának 15. évfordulója alkalmából. A reformáció emlékkövének felavatása

December 13. - Ádventi zenés áhítat

December 15. - Adventi játszóház

December 23. - Gyülekezeti ebéd a délelőtti istentisztelet után

December 24. - Karácsonyi istentisztelet gyermekek szolgálatával

December 25. 10.00, 18.00 - Úrvacsora + kórusunk szolgálata

December 26. 10.00 - Istentisztelet (úrvacsora, legátus)

December 31. 15.00 - Óévzáró istentisztelet

 

2019


Január 1. 10.00 - Újévi istentisztelet

Január 6. - Megjelent a Kézfogás januári száma

Január 20-27. - Egyetemes imahét

Január 27. - Gyülekezeti ebéd a délelőtti istentisztelet után

Január 28. 16.30 - Presbiteri gyűlés

 

Február 10. - Megjelent a Kézfogás februári száma

Február 10. - Csupor Dezső előadása a vitaminokról a délelőtti istentisztelet után

Február 10. - Gyülekezetünk tagjai főznek az alsóvárosi Szegénykonyhán

Február 10-17. - Házasság hete

Február 15. - Bűnbánati istentisztelet

Február 17. 10.00 - Istentisztelet úrvacsorai közösséggel, a Házasság hetének záróalkalma

Február 21. - Zenés áhítat

Február 24. - Gyülekezeti ebéd a délelőtti istentisztelet után

 

Március 3. - Megjelent a Kézfogás márciusi száma

Március 3. 18.00 - Üzenet a vendégtől: Balogh Barnabás baptista lelkész

Március 17. 10.00, 18.00 - Istentisztelet úrvacsorai közösséggel

Március 21. 18.00 - Zenés áhítat

Március 22. 14.30 - TeSzedd!

Március 24. Előadás és gyülekezeti ebéd a délelőtti istentisztelet után

 

 

Április 7. - Megjelent a RHT húsvéti száma

Április 7. - Vendég-igehirdető a délelőtti és délutáni istentiszteleten

Április 13. - Húsvéti kézműves délután

Április 14. - Virágvasárnap. A délelőtti istentisztelet után Szabó András vetítettképes előadása: Rembrandt Jézusa

Április 14. 18.00 - Zenés áhítat Simon Tamás orgonaművész közreműködésével

Április 18. 18.00 - Nagycsütörtök. Istentisztelet úrvacsorai közösséggel

Április 19. 18.00 - Nagypéntek. Passio

Április 21. 10.00, 18.00 - Húsvétvasárnap. Istentisztelet úrvacsorai közösséggel.Kórusunk szolgálata. (Délelőtt gyermek-istentisztelet)

Április 22. 10.00 - Húsvéthétfő.  Istentisztelet úrvacsorai közösséggel

Április 25. 18.00 - Zenés áhítat

Április 28. - Gyülekezeti ebéd a délelőtti istentisztelet után

 

 

Május 5. - Megjelent a Kézfogás májusi száma

Május 5. - Az édesanyák köszöntése a délelőtti istentiszteleten

Május 17. 18.00 - Bűnbánati istentisztelet

Május 18. - A Magyar Református Egység Napja, Debrecen

Május 18. - Kerékpártúra Kübekházára. - Elmaradt (ok: bizonytalan időjárás, Debrecen))

Május 19. 10.00 és 18.00 - Istentisztelet úrvacsorai közösséggel. A délelőtti istentisztelet után gyülekezeti ebéd

Május 19-21. - Evangélizáció (György András, Somorja)

Május 23. 18.00 - Zenés áhítat

Május 24-25. - Szeretethíd: péntek - templomajtó-festés (15.00 órától), szombat - temetőtakarítás (9.00-12.00)

Május 26. 18.00 - Üzenet a vendégtől (Rozgonyi Botond, teológiai tanár)

Május 27. 16.30 - Presbiteri bibliaóra

Május 30. 18.00 - Mennybemenetel. Istentisztelet

 

Június 2. - Megjelent a RHT pünkösdi száma

Június 2. - A délelőtti istentisztelet után előadás a nemzeti összetartozás napja alkalmából (Fejes Zsolt könyvkiadó bemutatja Szentkirályi Gábor A Rongyos Gárda története c. könyvét)

Június 8. - Konfirmációs vizsga

Június 9. - Pünkösdvasárnap. Istentisztelet úrvacsorai közösséggel és a konfirmandusok fogadalomtétele

Június 9. 18.00 - Istentisztelet úrvacsorai közösséggel

Június 10. 10.00 - Pünkösdhétfő. Istentisztelet úrvacsorai közösséggel és kórusunk szolgálatával

Június 16. - A délelőtti istentisztelet után előadás a kárpátaljai reformátusokról és gyülekezeti ebéd

Június 17-21. - Napközis tábor a kárpátaljai Bátyúból érkező gyermekekkel

Június 22. - Presbiterképzés, Kiszombor

Június 22-27. - A lelkészházaspár szabadságon

Június 28. - Egyházmegyei közgyűlés

 

Július 1-5. - Hittantábor (Mártély)

Július 1-31. - Nálunk tölti gyülekezeti gyakorlatát Telegdi István kolozsvári teológiai hallgató

Július 7. - A délelőtti istentisztelet után Kereskényi Sándor előadása: 510 éve született Kálvin János

Július 21. - Telegdi István előadása a székelyek történelméről a délelőtti istentisztelet után

Július 11-14. - Retró hittantábor a 2001 és 2014 között konfirmált „fiataloknak"

Július 21. 10.00, 18.00 - Istentisztelet úrvacsorai közösséggel

Július 27-31. - Gyülekezeti kirándulás és csendeshét (Mátraháza)

 

Augusztus 18. 10.00, 18.00 - Istentisztelet úrvacsorai közösséggel

Augusztus 22-30. - A Des Moines-i testvérgyülekezetünk hatfős küldöttsége érkezik hozzánk (munkavégzésre is)

 

Szeptember 1. – Megjelent a Kézfogás szeptemberi száma

Szeptember 3-tól újraindultak az alkalmaink

Szeptember 8. – Évnyitó istentisztelet, hittan-beiratkozás, gyülekezeti ebéd

Szeptember 16. 16.30 – Presbiteri bibliaóra

Szeptember 20. 18.00 – Bűnbánati istentisztelet

Szeptember 21. 9.30 – Presbiterképzés, Hódmezővásárhely, Csúcs.

Szeptember 22. 10.00, 18.00 – Istentisztelet úrvacsorai közösséggel

Szeptember29. – Megjelent a Kézfogás októberi száma

 

November 11.- Beindult a Süti-suli

November 14. 18.00 - Zenés áhatat

November 16. - Békés és Csongrád megyei presbiteri konferencia

November 17. 10.00, 18.00 - Istentisztelet úrvacsorai közösséggel

Nevember 24. - Gyülekezeti ebéd a délelőtti istentisztelet után

November 30. 14.00 - Adventi játszóház

 

 

December 1. - A Szegedi Ökumenikus Gospel Kórus hengversenye a Szegedi Újszülött Életmentő Szolgálat Alapítvány javára

December 8. - Megjelent a RHT karácsonyi száma. Köszönjük az Asszonykör segítségét.

ecember 8. - Szeretetvendégség a délelőtti istentisztelet után. Előadás: karácsony ünneplésének története (Kereskényi Sándor)

December 12. - Zenés áhítat a Konzervatórium diákjaival

December 15. - A Nyilas Misi pakkok és a szeretetdobozok összeállítása, a hajléktalanoknak szánt szárazélelmszer-gyűjtés eljuttatása a ferencesekhez.

December 15. - Szeretetvendégség a délelőtti istentisztelet után. Előadás: Ádvent a festészetben (Szabó András festőművész-művészettörténész)

December 22. - Karácsonyi ebéd a délelőtti istentisztelet után

December 24. 14.30 - Családok karácsonya

December 25. 10.00 és 18.00 - Istentisztelet úrvacsorai közösséggel; délelőtt az énekkar szolgálata

December 26. 10.00 - Istentisztelet úrvacsorai közösséggel

December 30. - Szecsődi Gizella testvérünk búcsúztatása a lelkészi hivatal éléről

December 31. 15.00 - Óévzáró istentisztelet

 

2020.

 

 

Január 1.10.00 - Újévi istentisztelet

Január 5. Megjelent a Kézfogás januári száma. Szecsődi Gizella munkájának megköszönése a gyülekezet előtt.

Január 17. 18.00 - Bűnbánati istentisztelet

Január 19. 10.00, 18.00 - Istentisztelet úrvacsorai közösséggel

Január 19-26. - Ökumenikus imahét

Január 26. 18.00 - Az Ökumenikus imahét záró alkalma templomunkban. Utána szeretetvendégség

 

Február 2. - Megjelent a Kézfogás februári száma.

Február 2. - A délelőtti istentisztelet után Havasi János előadása: Hadi ösvényen - egy pécsi újságágíró utazásai egykori és mai harctereken, könyvbemutató

Február 8. 16.00 - A Mustármag Családi Napközi fennállásának tízedik évfordulója

Február 10-16. - Házasság hete

Február 13. 18.00 - Két karodban - Pomázi Zoltán előadóestje a házasságról, szerelemről templomunk gyülekezeti nagytermében

Február 16. 10.00, 18.00 - Istentisztelet úrvacsorai közösséggel. A Házasság hete záró alkalma

7.      Február 20. 18.00 - Zenés áhítat

 

Március 1. - Megjelent a Kézfogás márciusi száma

Március 1. A délelőtti istentisztelet után előadás: a VMDK Szegedi Tagozatának legfrissebb hírei (Kisimre Ferenc és vendége)

 

Június 1. - Pünkösdhétfő. Istentisztelet úrvacsorai közösséggel

Június 4. - Emlékezés a trianoni békeszerződés századik évfordulójára

Június 7. - Istentisztelet

Június 14. - Istentisztelet

Június 21. 10.00 - Istentisztelet és trianoni emlékműsor

Augusztus 9. 10.00 - Istentisztelet és keresztelő

Augusztus 16. 10.00 - Istentisztelet és úrvacsora

Augusztus 23. 10.00 - Istentisztelet, esküvő és keresztelő

Augusztus 30. 10.00 - Istentisztelet és keresztelő

Augusztus 30. - Megjelent a Kézfogás szeptemberi száma

 

Szeptember 4. - Játékdélután

Szeptember 6. - Tanévnyitó istentisztelet. Beiratkozás gyülekezeti hittanoktatásra és konfirmációs felkészítésre. Gyülekezeti ebéd.

Szeptember 7. - Presbiteri gyűlés

Szeptember 19. 15.00 - A tavaszi járványhelyzet miatt elmaradtak konfirmációs vizsgája

Szeptember 20. 10.00 - Istentisztelet. Konfirmációs fogadalomtétel. Úrvacsorai közösség

Szeptember 21. - Presbiteri bibliaóra

Szeptember 27. - A délelőtti istentisztelet után Nagy Zoltán előadása Trianonról (A Felvidék sorsa)

 

Október 4. - Megjelent az RHT (októberi) reformációs száma

Október 4 - „Bringázz a templomba!" (Teremtés hete)

Október 4. - Keresztelő

Október 18. 10.00 és 18.00 - Úrvacsorás istentisztelet

Október 25. - A délelőtti istentisztelet után szeretetvendégség. Hegyi Ádám előadása: A magyar reformátusság sajátosságai címmel

Október 31. 10.00 - Istentisztelet a Reformáció emléknapján

 

November 1. - Megjelent a Kézfogás októberi száma

November 2. 16.30 - Presbiteri gyűlés

November 15-től a veszélyhelyzeti rendelkezések miatt a nyilvános csoportos rendezvényeinket nem tarthattuk meg. Az istentiszteletek az on-line térbe kerültek. (youtube/református honvéd tér)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

Látogatók ma: 364, összesen: 1777182

 • 2021. október 22., péntek

  Hetven éve, hogy kezdetét vette az a koncepciósper-sorozat, ami az 1956 utáni megtorlások idején is mintául szolgált a református személyek elleni, ko...
 • 2021. október 21., csütörtök

  A szigetszentmiklósi regionális REFISZ-napon több mint száz fiatal hallhatta az evangéliumot, és vehetett részt kreatív közösségi programokon.
 • 2021. október 21., csütörtök

  „Legyen áldás az úton, amit ma kezdesz el”!
 • 2021. október 20., szerda

  „A keresztyén ember tudja, az élet nem vele kezdődött és nem is vele ér véget, hálásak vagyunk, hogy a következő nemzedék tanulmányokat, hitet, ...
 • 2021. október 19., kedd

  Lelkészbeiktatás a Cegléd-Felszegi Református Egyházközségben
 • 2021. október 19., kedd

  Százharminc évvel ezelőtt, 1891 októberében született Palló Imre, Kossuth-díjas operaénekes, akit 90 éve kértek fel a pándi református gyülekezet pres...
 • 2021. október 18., hétfő

  Azok is Isten népéhez tartoznak, akikért még imádkozni, munkálkodni kell – hangzott el a Megbékélés Templomában Bartha Attila lelkészi beiktatásán.
 • 2021. október 17., vasárnap

  Gyülekezetük önállóságának 400. évfordulóján ünnepi hálaadó istentiszteletet tartottak a makádi reformátusok október 17-én, vasárnap.
 • 2021. október 15., péntek

  A Magyar Bibliatársulat Alapítvány online bibliaismereti versenyt hirdet A kicsinyek országa címmel, amely a Biblia Projekt Lukács evangéliuma című an...
 • 2021. október 15., péntek

  Idén is szeretettel várják azokat a 18-30 év közötti fiatalokat, akik szeretetszolgálati és oktatási intézményekben, gyülekezetekben és különböző miss...