2024. május 27., hétfő - Barcza Attila Nyomtat Elküld Olvasási nézet

Körlevél 2024 május

„Legyetek tehát Isten követői mint szeretett gyermekei, és éljetek szeretetben, ahogyan Krisztus isszeretett minket, és önmagát adta értünk áldozati ajándékul, Istennek kedves illatként." (Ef 5, 1-2)

Kedves Testvéreink!

A 2024. év első napján új presbitérium kezdte meg munkáját egyházközségünkben, éppen 100
évvel azután, hogy Celldömölkön, Kemenesalja első református gyülekezete, fiókegyházként
megalakult. 1924-ben közgyűlés keretében választották meg az első presbitériumot, amely az egyház fejlődésén, növekedésén és önállósodásán fáradozott. A 100 egyházfenntartót számláló kis gyülekezet kezdetben az adorjánházai, majd 6 év múlva a pápai anyaegyházközség fiókegyházaként, olyannyira megerősödött, hogy 1936-ban templomot szentelt, 1946-ban önálló státuszt kapott.
Mindez Isten szeretetéből történhetett így. Szeretnénk méltóképpen megünnepelni az
egyházközség születését. Ehhez bátorítjuk kedves Testvéreinket, hogy gyülekezetük, mint családjuk iránti hűségüket, mutassák meg oly módon, hogy Isten szeretett gyermekeiként, éljenek szeretetben!
A krisztusi szeretet a gyülekezet fejlődésén munkálkodik. Ezzel a szeretettel közeledjenek a
kedves Egyháztagok Jézushoz és egymáshoz istentiszteleteken és minden gyülekezeti alkalmon! Amíg van idő, addig lehet jönni a Mennyei Atya „szőlőskertjébe” dolgozni. Később sajnos már késő lesz.
Minden megkeresztelt, konfirmált, vagy hitvallástételre még ezután készülő reformátust
hívunk és várunk a gyülekezet szeretet-közösségébe! Az üdvtörténeti ünnepek elmúltával is van okunk Isten - közösen gyakorlandó - magasztalására, minden vasárnap. Haladjunk együtt a menny felé, mint család. A családtagok nem elkülönülten, hanem együtt szeretnek lenni, ahogyan a 100 éve gyülekezetté fejlődő celldömölki egyháztagok is, Isten követőiként, ezt tették.
A következő programokat szeretnénk megvalósítani, Isten kegyelméből, az Önök részvételével
és támogatásával:
aug. 05-09: „Nóé bárkája” hittantábor, családi nap, presbiteri csendes nap, gyülekezeti kirándulás, szőlőhegyi istentisztelet, gyülekezeti nap szeptemberben, 100 éves ünnepség, evangelizáció. Adventi hangverseny és jótékonysági vásár. Hitoktatás 6 iskolában és 1 óvodában. Bibliaórák minden kedden 17 órakor. Istentiszteletek Celldömölkön minden vasárnap 10 órakor. Úrvacsorával minden hónap utolsó vasárnapján élhetünk. Szórványokban minden hónap első vasárnapján: Intaházán a pszichiátriai intézetben 9, Bobán 14, illetve Kissomlyón 15,30-kor tartunk istentiszteletet. Idősek otthonában havonta egyszer ref. istentisztelet. Betegek meglátogatása, házi istentiszteletek, imatámogatás. Városi ünnepségeken, ádventi gyertyagyújtásokon igehirdetési részvétel.
Ajánljuk figyelmükbe aktualitásként, a Református Egyházi Napok Dunántúl fesztivált, amelyet Tatán, június 21–23. között szeretnének megrendezni a szervezők. Kérjük, hogy akik különjárati buszt igényelnek utazásukhoz, a gyülekezeti regisztráció határidején belül, május 31-ig, nagyon hamar jelezzék részünkre szándékukat!
Idén is kérjük az Urat, hogy ösztönözze hálaáldozatra a jólelkű adakozókat, hogy gazdasági
helyzetünk rendezett, feladataink ellátása továbbra is megoldott lehessen!
Tisztelettel kérjük, hogy minden keresettel rendelkező egyháztag fizesse be az egyházfenntartói
járulékot, ami ajánlottan a fizetés 1%-a, de minimum összege havi 1000Ft (egy évre 12*1000=12000 Ft)! Ezen kívül, legyenek szívesek az istentiszteleti perselyadományokhoz és az Isten dicsőségére szolgáló adományokhoz is, önkéntesen választott mértékben hozzájárulni!
Az adományaikat és a járulékot befizethetik személyesen a gyülekezetben, Balogh Lászlóné
pénztárosnál (95/420-626), vagy a 11747044-20003919-es bankszámlaszámra átutalva!

Amennyiben csekkre lenne szükségük, kérjük, jelezzék elérhetőségeinken!

Életükre és szolgálatukra Isten áldását és békességét kérjük!

Celldömölk, 2024. 05. 26.

Szeretettel a Presbitérium nevében:
Kemendi Judit Bende Zoltán Major Lehel
főgondnok gondnok lelkész

 

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

Látogatók ma: 15, összesen: 525693

 • 2024. június 22., szombat

  A presbiteri szolgálat lényegéről, örömeiről és nehézségeiről gondolkodtak az első szolgálati ciklusukat megkezdett presbiterek budapesti találkozóján...
 • 2024. június 20., csütörtök

  A Hajnalszárnya-sorozat negyedik része, A Trónvédelmező és a Farkaskirály sajátos megváltástörténetet tár elénk, amely rámutat néven szólíthatóságunk ...
 • 2024. június 19., szerda

  Az erdei református kápolnától a „kipróbálható” keresztelőkancsóig, a dinólábnyomtól a hangversenyekig válogattunk.
 • 2024. június 19., szerda

  A háború még ma is tart, a határokon keresztül folyamatosan érkeznek a menedéket keresők. Ma van a menekültek világnapja.
 • 2024. június 18., kedd

  Száguldó könyvmisszionáriusoktól a webshopokig – fejezetek a gyülekezeti iratterjesztés történetéből.
 • 2024. június 17., hétfő

  Nyolcméternyi zuhanás az állványzatról és egy csodás felépülés története. (Videóval!)
 • 2024. június 17., hétfő

  Koncertekkel, mozgásszínházzal és bibliodrámával is vár a LéleKzet Református Udvar az idei Művészetek Völgyében.
 • 2024. június 15., szombat

  Pintér János nehéz, sok szempontból sérült gyermekkor után ma minden tekintetben tevékeny, szolgáló életet él: családjában, gyülekezetében, munkahelyé...
 • 2024. június 14., péntek

  A legnagyobb harcot saját óemberével vívja – vallotta Balog Zoltán dunamelléki püspök a 777 blognak adott nagyinterjújában.
 • 2024. június 13., csütörtök

  Videós összeállításunkban fiatalokat kérdeztünk, akik a kákicsi Ifjúsági Ház első vendégeiként kerékpárral járták be a tájegység egy részét.